Heraanleg schoolomgeving N43 Pottelberg in Kortrijk

Regio
Gemeente
Weg
Datum eigenlijke werken vanaf 21 augustus 2017

In het voorjaar van 2017 starten de stad Kortrijk en AWV met de heraanleg van de schoolomgevingen Pottelberg (vanaf Condédreef tot voorbij de Kampstraat ) en de Burgemeester Felix de Bethunelaan (tussen de Pottelberg en Minister Vanden Pereboomlaan).  Ook de Kampstraat (eerste deel) en de parking  Kampstraat worden aangepakt.

Het wegdek wordt volledig vernieuwd en er komen infrastructurele maatregelen om de zone 30 af te dwingen (smallere rijstroken, groenzones, fietssuggestiestroken of fietspaden ..). Schoolingangen worden geaccentueerd.
Met deze werken verhogen we de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.
Tegelijk wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de rioleringen te vernieuwen en de woningen aan te sluiten op een gescheiden rioleringsstelsel.

Stad Kortrijk is bouwheer van deze werken. Meer info vind op hun website