Heraanleg Schotensteenweg (N115) in Brecht

Regio
Gemeente
Weg
Datum 13 maart - november 2017

Update 22/09/2017: De werken aan de Schotensteenweg naderen stilaan de slotfase. Deze week werd de toplaag asfalt geplaatst en werden de wegmarkeringen aangebracht. Gisteren werden deze werken afgerond en daarmee zijn de werken met de grootste hinder ook achter de rug. De komende drie weken zal de aannemer nog bezig zijn met het afwerken van de bermen, het aanwerken van inritten en kopmuren en het plaatsen van de definitieve verkeerssignalisatie. Omwille van de veiligheid van de arbeiders op de werf blijft de Schotensteenweg wel afgesloten voor doorgaand verkeer. Enkel bewoners van de Schotensteenweg en de zijstraten in de werfzone kunnen dan opnieuw gebruik maken van de N115. 

Op 13 maart 2017 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de Schotensteenweg (N115) in Brecht tussen de Beukenlei/Handelslei (N117) en de Kapelstraat. De betonplaten die nu voor veel geluidsoverlast zorgen bij de omwonenden, worden vervangen door een stiller wegdek in asfalt. De kruispunten worden veiliger heringericht en de rijbaan wordt meteen ook wat breder gemaakt. De werken duren ongeveer 8 maanden en worden opgesplitst in twee fasen. Tijdens de eerste fase wordt er gewerkt tussen de Kapelstraat en de Andrélaan. Na het bouwverlof in de zomer start de tweede fase tussen de Andrélaan en de N117. Het doorgaand verkeer wordt tijdens de werken omgeleid via de E19.

Heraanleg in twee fasen

De heraanleg van de Schotensteenweg is een omvangrijk werk. De bestaande betonverharding en de fundering worden verwijderd en vervangen door een volledig nieuwe wegopbouw met een wegdek in asfalt. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zullen de werken in twee fasen gebeuren:

  • in de eerste fase, die ongeveer 4 maanden zal duren, wordt het stuk tussen de Kapelstraat en het kruispunt met de Andrélaan aangepakt. Deze fase moet afgerond zijn voor het bouwverlof in juli.
  • Daarna is het de beurt aan het stuk tussen de Andrélaan en het kruispunt met de N117. Deze tweede fase moet in augustus starten en duurt naar schatting twee en een halve maand. Tijdens de werken blijven de kruispunten met de N117 en de Andrélaan steeds open. Het kruispunt met de Kapelstraat gaat tijdens de eerste fase dicht.

Bovenstaande planning is onder voorbehoud en is ook afhankelijk van het weer en onvoorziene werfomstandigheden.

Bereikbaarheid en hinder

Tijdens de werken zal er onvermijdelijk hinder zijn. AWV en de aannemer zullen de werken echter zo organiseren dat de hinder tot een minimum beperkt wordt. Alle woningen, handelszaken, en doodlopende zijstraten in de werfzone blijven maximaal bereikbaar. Tijdens bepaalde werken (vb opbraak, asfaltering) blijft de toegang van voertuigen tot zijstraten of eigendommen 1 of 2 dagen niet mogelijk. Omwonenden worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Zijstraten die via een andere route toegankelijk zijn worden afgesloten. Hieronder volgt een gedetailleerde planning van de werken en de bijhorende hinder.

Afwerking fase 1: asfalteren toplaag en aanbrengen markeringen

Het plaatsen van de nieuwe toplaag asfalt vanaf de Kapelstraat tot net voor het kruispunt Hoge Mereyt zal om de hinder zoveel mogelijk te beperken tijdens het bouwverlof gebeuren. Deze klus zal doorgaan op woensdag 12 en donderdag 13 juli. Het aanbrengen van de nieuwe markeringen volgt in de eerste week van augustus, op donderdag 3 en vrijdag 4 augustus (opgelet: asfalt en markeringen aanbrengen is enkel mogelijk bij droog weer). Tijdens die week zal de aannemer ook nog verder gaan met het afwerken van de opritten en bermen. In de Mieksebaan worden er dan ook enkele aanpassingen uitgevoerd om daar tijdens de tweede fase tijdelijk busverkeer mogelijk te maken.

Zowel tijdens het aanbrengen van de toplaag, als tijdens het aanbrengen van de markering zal de rijbaan volledig afgesloten moeten worden. Tijdens de overige dagen zullen bewoners wel steeds met de wagen tot op hun oprit geraken. De omleiding via E19 blijft steeds (ook tijdens bouwverlof en fase 2) van kracht, de Schotensteenweg is enkel voor lokaal verkeer.

Fase 2 start vanaf woensdag 16 augustus

In augustus begint de aannemer aan de tweede fase van de heraanleg van de Schotensteenweg. Dan wordt er gewerkt tussen de Andrélaan en het kruispunt met de Beukenlei/Handelslei (N117). Fase 2 start vanaf woensdag 16 augustus. Deze tweede fase zal ongeveer twee en een halve maand duren. Tijdens de werken blijven de kruispunten met de N117 en de Andrélaan steeds open. De algemene verkeerssituatie blijft ook tijdens fase 2 gelden (zie alinea omleidingen hieronder). 

Bereikbaarheid in de werfzone

Tijdens de werken zal het gedurende een aantal periodes moeilijk zijn woningen en handelszaken met gemotoriseerd verkeer te bereiken.

  • De eerste periode van ernstige hinder situeert zich tussen het opbreken van de rijbaan en de aanleg van de eerste funderingslaag en duurt ongeveer 3 werkdagen. Op dat moment is het onmogelijk om zowel tijdens als na de werkuren met de auto of vrachtwagen in de werfzone te geraken. Woningen en zaken in deze zone zijn dan enkel bereikbaar via het fietspad.
  • Van zodra de eerste funderingslaag is aangelegd, zijn woningen en zaken opnieuw enkele dagen te bereiken.
  • Dan wordt echter de tweede funderingslaag aangelegd. Het aanbrengen hiervan duurt 1 of 2 werkdagen. Onmiddellijk daarna volgt de aanleg van de onderlagen asfalt. De ene dag zal de eerste onderlaag worden aangelegd, daags nadien volgt de tweede onderlaag. Na het aanbrengen van iedere laag mag er niet met de auto over deze lagen gereden worden. Aangezien de tweede funderingslaag en de asfaltlagen onmiddellijk na elkaar aangebracht worden zullen woningen en zaken in de die zone ook dan gedurende 3 of 4 werkdagen onbereikbaar zijn voor gemotoriseerde voertuigen.

Tijdens die periodes van beperkte bereikbaarheid moeten wagens buiten de werfzone geparkeerd worden. Eenmaal de verschillende lagen aangelegd zijn, start de aannemer met het plaatsen van de boordstenen van de inritten en wordt ook de fundering hiervan afgewerkt. Dit zorgt enkel voor heel lokale hinder.

Omleidingen

Deze omleidingen gelden voor de volledige duur van de werken: 

  • Doorgaand verkeer volgt tijdens de werken een omleiding via de E19.
  • De bussen van De Lijn worden in fase 2 ter hoogte van de werfzone omgeleid via de Andrélaan, de Mieksebaan en de N117.
  • Fietsers zullen veilig aan één zijde van de weg de werfzone kunnen passeren. Voor hen wordt bovendien een extra stalling voorzien aan de Ringlaan (30 plaatsen).
  • Plaatselijk verkeer willen we vragen om tijdens de werkuren voertuigen zoveel mogelijk uit de werkzone te houden. Gebruik zoveel mogelijk de zijstraten om zo dicht mogelijk bij uw huis te geraken. Laden en lossen kan beter na de werkuren.

Kaart te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan.

Nieuwe Schotensteenweg in detail

De werken op de Schotensteenweg zullen onvermijdelijk momenten van hinder met zich meebrengen, maar tijdens deze periode ondergaat de gewestweg een ware metamorfose. Na afloop van de werken zal de Schotensteenweg er helemaal anders uitzien: mooier, veiliger voor iedereen en vooral stiller en aangenamer voor alle omwonenden. Hieronder kan u de belangrijkste veranderingen alvast ontdekken (de nummers op de kaart corresponderen met de verschillende toekomstbeelden).

1) Kapelstraat en 2) Krekelbergstraat

Aan de Kapelstraat komt een nieuwe, beveiligde oversteekplaats voor fietsers, gecombineerd met een linksafslagstrook. De bushalte richting Brecht wordt opstapvriendelijker heraangelegd. Aan de Krekelbergstraat komt (net zoals aan de Hoge Mereyt) een veilige oversteekplaats voor fietsers, gecombineerd met een linksafslagstrook. Deze strook is lang genoeg om afslaande bussen en vrachtwagens plaats te geven.

3) Hoge Mereyt

Ook hier wordt een beveiligde oversteekplaats voor fietsers voorzien in combinatie met een linksafslagstrook. De aansluiting zelf wordt verkleind en het fietspad verlegd voor meer zichtbaarheid en veiligheid.

4) Solvijnslaan

De aansluiting van de Solvijnslaan op de steenweg wordt verkleind. Ook hier wordt het fietspad lichtjes verlegd om de fietsers duidelijker zichtbaar te maken voor automobilisten.

5) Schippersdreef

Hier komt een beveiligde oversteekplaats voor fietsers en een linksafslagstrook die lang genoeg is voor bussen en vrachtwagens. De fietspaden worden lichtjes verplaatst en beide bushaltes veiliger heraangelegd.

6) Vriendschapslaan en Hoge Heidelaan

De aansluiting wordt wat verkleind en het fietspad lichtjes verlegd zodat fietsers duidelijker zichtbaar worden.

7) Lage Vlier

Hier komt een middeneiland om de oversteekplaats voor fietsers te beveiligen.

8) Cambeenboslaan C

Hier wordt een beveiligde fietsstrook aangelegd, gecombineerd met een linksafslagstrook. De bushalte richting Schoten wordt heraangelegd. Het fietspad aan de noordzijde wordt verlegd.

Bereikbaarheidsadviseur beantwoordt uw vragen

Wegen en Verkeer Antwerpen heeft voor dit project een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Bewoners en ondernemers uit de omgeving van de werf kunnen bij zijn contactcenter terecht met concrete vragen over de bereikbaarheid van hun zaak of woning tijdens de werken. Dit kan via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of 0477/477 476.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken aan de Schotensteenweg. Telkens als er nieuws te melden valt over de werf (bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie) ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechts bovenaan deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.