Heraanleg Steenweg op Beerse/Merksplasseweg (N132)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 11 september t.e.m. 21 november 2017

Update 08/11/2017: Op donderdag 9 november zal de aannemer de onderlagen asfalt aanbrengen in fase 2, van de Vogelzangstraat tot de Nachtegaalstraat. Daarna, op vrijdag 10 november worden de toplaag asfalt en de markeringen aangebracht. Dit gebeurt ineens over de volledige werfzone van de Vossenbrugstraat tot de Nachtegaalstraat. Verkeer tussen Beerse en Merksplas blijft tijdens de asfalteringswerken de omleiding via de ring van Turnhout (R13) volgen. Het aanbrengen van de asfaltlagen betekent dat bewoners in de werfzone op donderdag en vrijdag niet met de wagen tot op hun inrit zullen kunnen. Ook geldt er dan een absoluut parkeerverbod in de werfzone.

Vanaf 11 september 2017 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de heraanleg van de Steenweg op Beerse/Merksplasseweg (N132) tussen de Vossenbrugstraat en de Nachtegaalstraat. De rijbaan wordt in aansluiting op de vernieuwing van de fietspaden volledig opgebroken en vernieuwd voor meer comfort en veiligheid.

Nieuw wegdek voor meer rijcomfort

Het wegdek van de Steenweg op Beerse/Merksplasseweg is versleten en aan vernieuwing toe. Na de vernieuwing van de fietspaden willen we dan ook de rijweg een grondige facelift geven. Dit zal het rijcomfort en de verkeersveiligheid van de weggebruikers verbeteren.

Fasering en timing

De werken starten op 11 september en duren tot eind november. Om de hinder te beperken worden ze opgedeeld in drie fasen:

  • Fase 1: van de Vossenbrugstraat tot de Vogelzangstraat (11 september - 12 oktober)
  • Fase 2: van de Vogelzangstraat tot de Nachtegaalstraat (12 oktober - eind november)
  • Fase 3: toplaag asfalt en markeringen van de Vossenbrugstraat tot de Nachtegaalstraat (vrijdag 10 november)

In de eerste twee fasen wordt het bestaande wegdek afgefreesd en worden de funderingen en onderlagen aangebracht. De toplaag asfalt en de markeringen worden ineens over de hele zone aangebracht om de kwaliteit van het wegdek te verbeteren en efficiënter te kunnen werken. Het aanbrengen van de toplaag asfalt betekent niet dat de werken daarna volledig afgelopen zijn. Vanaf dinsdag 14 november zal de aannemer nog een aantal dagen in de weer zijn met het aanwerken van de opritten langs de weg. Het einde van de werken is ten vroegste gepland tegen vrijdag 17 november. 

Hinder en omleidingen

Tijdens de werken is de Steenweg op Beerse/Merksplasseweg in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Vanaf woensdag 25 oktober zijn de werken aan het westelijk deel van de ring rond Turnhout (R13) klaar en is de weg daar opnieuw volledig open. Al het doorgaand verkeer tussen Beerse en Merksplas volgt vanaf dan een omleiding via de ring rond Turnhout.

De verkeerssituatie ziet er tot het einde van de werken als volgt uit:

  • Doorgaand verkeer (zowel personenwagens als zwaar vervoer) rijdt om via de Turnhoutseweg/Antwerpsesteenweg (N12), de Nassaulaan (R13) en de Steenweg op Merksplas/Steenweg op Turnhout (N124).
  • Voetgangers en fietsers kunnen steeds veilig langs de werfzone.

Kaart te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.

Bereikbaarheid in de werfzone

Als u in de werfzone woont of een onderneming heeft zal u enkele maanden moeilijker bereikbaar zijn. Al is de hinder niet altijd even groot. De grootste hinder situeert zich tijdens de opbraakwerken in het begin en de asfaltering op het einde van de werken.

Als algemene regel geldt dat de toegang tot de zone waar gewerkt wordt niet mogelijk is voor gemotoriseerd verkeer tijdens de werkuren (7u tot 17u). Ook parkeren in de werfzone is verboden tijdens de werkuren. Na de uren kunnen bewoners in de werfzone laden, lossen en parkeren. Parkeren gebeurt echter best in de buurt. Er wordt samen met de gemeenten onderzocht of het mogelijk is tijdelijke verhardingen aan te leggen aan de rand van de werfzone om meer parkeercapaciteit te creëren. Inritten zullen maximaal toegankelijk gehouden worden, maar tijdens bepaalde werken (vb. asfalteren) is dat tijdelijk niet altijd mogelijk.

Uiteraard kunnen specifieke noden (leveringen, verhuizen, thuisverpleging enz) bekeken worden in overleg met de aannemer. 

Huisvuilophaling in de werfzone

Voor de huisvuilophaling in de werfzone zal de aannemer enkele verzamelpunten voorzien aan de koppen van de werfzone. Deze verzamelpunten worden aangeduid met een oranje bord met de vermelding ‘ophaalpunt huisvuil’, zie ook de kaart hierboven. Het huisvuil kan door de omwonenden op deze locaties aangeboden worden, waarna het door de ophaaldienst wordt meegenomen. De normale kalender van huisvuilophaling van iedere gemeente blijft gelden.

OPGELET: het huisvuil moet enkel op de voorziene punten aangeboden worden als er gewerkt wordt in de zone waar men woont.

Voor de bewoners tussen de Vossenbrugstraat en de Vogelzangstraat (tijdens fase 1):

  • De bewoners van Beerse bieden volgens de kalender van hun gemeente hun afval aan op het verzamelpunt aan ter hoogte van de Vossenbrugstraat of de Vogelzangstraat.
  • De bewoners van Merksplas bieden volgens de kalender van hun gemeente hun afval aan op het verzamelpunt aan het begin van de werken ter hoogte van de Vogelzangstraat.

Voor de bewoners tussen de Vogelzangstraat en de Nachtegaalstraat (tijdens fase 2):

  • De bewoners bieden hun afval aan, ter hoogte van de Vogelzangstraat of de Nachtegaalstraat (meest noordelijke tak).

Weersgevoelig

Asfaltwerken zijn steeds erg weergevoelig. Bij felle regen kunnen ze niet uitgevoerd worden. In dat geval kan de huidige planning nog gewijzigd worden. 

Blijf op de hoogte

Als u zo goed mogelijk op de hoogte wil blijven van de vooruitgang van deze werf, schrijf u dan zeker in op onze digitale nieuwsbrief over deze werken. Dat kan door te klikken op de enveloppe in de zijkolom hier rechtsboven. Voor concrete, praktische vragen mag u op de werf steeds de werfleiding aanspreken. Voor algemene vragen, opmerkingen of klachten kan u het agentschap contacteren via mail: wegen.antwerpen.districtvosselaar.@mow.vlaanderen.be of wegen.antwerpen@vlaanderen.be en via telefoon: 014/47 30 00. Via dat laatste nummer komt u terecht bij het wegendistrict Vosselaar waar men u zal verder helpen.