Heraanleg van Dorpsstraat/Laageind (N111) in Stabroek

Regio
Gemeente
Weg
Datum nutswerken vanaf september 2019

Update 01-04-2019: Zoals eerder gecommuniceerd duurt de procedure voor het aanstellen van een hoofdaannemer langer dan verwacht. Momenteel is de procedure nog lopende. Eens de aannemer is aangesteld, komt er snel meer duidelijkheid over de planning en de timing van de werken. Ook de start van de voorbereidende nutswerken door Aquafin schuift daardoor op. Momenteel voorzien we deze te kunnen starten in september. Voor die tijd zal er dus nog geen hinder zijn voor buurtbewoners en weggebruikers in het centrum van Stabroek.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin en de gemeente Stabroek voorzien een grondige herinrichting van de N111 in het centrum van Stabroek. Het gedeelte tussen de Ertbrandstraat (N11) en de Grote Molenweg werd reeds eerder aangepakt. Nu is het de beurt aan het stuk ter hoogte van de Dorpsstraat en Laageind. De nieuwe N111 zal veiliger zijn voor fietsers en voetgangers en een aangenamere leefomgeving vormen in de dorpskern. 

Een veilige en comfortabele N111

De N111 in Stabroek is niet alleen een belangrijke gewestweg, maar vormt ook de centrale as in het dorpscentrum van Stabroek. Momenteel is de inrichting van deze weg vooral gericht op gemotoriseerd verkeer. Met de aanleg van nieuwe enkelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de weg brengen we daar verandering in. Bovendien wordt de verkeerssituatie zo aangepast dat ook parkeren veel veiliger en efficiënter zal verlopen. In de schoolomgeving zorgt een aangepaste kiss-and-ridezone ervoor dat kinderen afzetten en ophalen veilig en conflictvrij kan verlopen. Daarnaast wordt er ook groen aangeplant, zodat het aangenaam wonen, werken en winkelen wordt in de Dorpsstraat en Laageind.  

Ook de belangrijkste kruispunten (N111 met de Abtsdreef/Picoloplein, de Grote Molenweg en de Kleine Molenweg/Meidoornlaan) worden aangepakt. Verkeerslichten en oversteekpunten met een middenberm zorgen voor een veilige verkeerssituatie. 

 • Een nieuwe bushalte nabij het kruispunt met de Torense Weg, met een perron van 15m, maakt het voor de gebruikers van het openbaar vervoer een stuk aangenamer en veiliger.
   

 • Op de aangepaste kiss-and-ridezone nabij het PITO kunnen ouders hun kinderen veilig afzetten en ophalen.
 • De in- en uitritten voor zwaar transport worden uitgevoerd in aangepast printbeton.
 • De rood aangeduide zone ter hoogte van de PICOLO bedrijvenzone is een laad- en loszone. 
   

 • Aan weerszijden van de rijweg leggen we enkelrichtingsfietspaden aan in rood asfalt. 
   

 • Oversteekpunten met een middenberm, zoals aan het kruispunt met de Grote Molenweg, zorgen voor een veiligere verkeerssituatie.
   

Minder hinder tijdens de werken

De eerste fase van de werken zorgden voor heel wat hinder en ontevredenheid. AWV, Aquafin en de gemeente Stabroek nemen dan ook verschillende maatregelen om dit te vermijden en de hinder dus zo veel mogelijk te beperken. Een grondige risico-analyse van het terrein van de werken moet allereerst de kans op verrassingen bij de uitvoering van de werken beperken. Daarnaast speelt de aanpak van de hinder een grote rol bij de keuze van de aannemer: aannemers die de werken uitvoeren met de minste impact op de omgeving, maken een grotere kans om de opdracht te mogen uitvoeren.

Daarnaast zetten we sterk in op een transparante en tijdige communicatie. Bedrijven en ondernemers in de werfzone worden ruim op voorhand betrokken om hun bereikbaarheid te bespreken.

Tot slot zal AWV ook een bereikbaarheidsadviseur aanstellen bij wie omwonenden naar aanloop van en tijdens de werken terecht kunnen met vragen en klachten.

Planning en timing

Aanstelling aannemer

Voor de aanstelling van een aannemer wordt een bestek opgesteld waarop kandidaten kunnen intekenen. In dit bestek staat de opdracht gedetailleerd uitgelegd, waarbij rekening gehouden wordt met de bezorgdheden en behoeften in verband met bereikbaarheid van bedrijven, ondernemers, scholen en instellingen in de buurt van de N111. Van zodra de hoofdaannemer gekend is, komt er snel meer duidelijkheid over de planning en de timing van de herinrichting. 

Conclusies enquête bereikbaarheid

Eind 2017 polsten we via een online enquête naar bezorgdheden en noden van de bedrijven in de werfzone met betrekking tot hun bereikbaarheid. We hebben de informatie die hieruit naar boven kwam, bestudeerd en geanalyseerd en kwamen tot volgende conclusies:

 • Bedrijven waar op zeer regelmatige basis zwaar vervoer van en naartoe gaat, liggen voornamelijk tussen de Abtsdreef en de A12.
 • Leveringen gebeuren meestal op weekdagen in de voormiddag, zowel door personenwagens als door zware vrachtwagens.
 • Klanten bezoeken de handelszaken zowel in de voor- als in de namiddag, maar we merken een piek op tussen 16u. en 18u.
 • Zowel klanten als medewerkers verplaatsen zich voornamelijk met de auto.
 • Het verkeer naar de werfzone komt vanuit de verschillende aanrijrichtingen, er is dus geen dominante richting.
 • Er moet voldoende aandacht besteed worden aan verkeer van en naar de scholen in de werfzone.
 • Ook met kleinhandelszaken, winkels en bezoeken van huisartsen moet rekening gehouden worden.

Deze conclusies zullen integraal aan de aannemer meegeven worden, zodat hij hier zo veel mogelijk rekening mee kan houden. De mate waarin hiermee rekening gehouden wordt in de offertes zal de keuze voor de aannemer bepalen. Meer info over de bevindingen van deze enquête kunt u nalezen in de nieuwsbrief van 2 mei 2018 (zie rechterkolom bovenaan deze pagina). 

Timing start werken

De voorbereidende nutswerken starten wellicht in september 2019 De nutswerken zijn nodig om de eigenlijke heraanleg van de N111 mogelijk te maken. Wanneer de aannemer gekend is, kunnen we meer details geven over de concrete timing, fasering en andere minderhindermaatregelen. 

Blijf op de hoogte 

Nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV je graag op de hoogte houden van de heraanleg van de N111. Telkens als er nieuws te melden valt over het project (zowel in aanloop naar de werken als tijdens de uitvoering ervan) ontvangen geabonneerden een mailtje. 

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf je in op de nieuwsbrief.

Bereikbaarheidsadviseur

Zit je tijdens de werken aan de N111 met vragen over de bereikbaarheid van je woning of handelszaak, of heb je andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468/03.53.84 of via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.