Heraanleg van Dorpsstraat/Laageind (N111) in Stabroek

Regio
Gemeente
Weg
Datum voorbereidende werken vanaf 9 september 2019, hoofdwerken vanaf maart 2020

Update 16-07-2019: Intussen is de aannemer bekend en kunnen we de werken concreter beginnen plannen. Eind september zullen de nutswerken langs de N111 starten. Tijdens de werken van de nutsmaatschappijen kan het verkeer op de N111 steeds in twee richtingen blijven doorrijden. De hoofdwerken zullen begin volgend jaar van start gaan. Meer info lees je hieronder of in de nieuwsbrief van 16/07 (zie rechterkolom onder documenten).

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin en de gemeente Stabroek voorzien een grondige herinrichting van de N111 in het centrum van Stabroek. Het gedeelte tussen de Ertbrandstraat (N11) en de Grote Molenweg werd reeds eerder aangepakt. Nu is het de beurt aan het stuk ter hoogte van de Dorpsstraat en Laageind. De nieuwe N111 zal veiliger zijn voor fietsers en voetgangers en een aangenamere leefomgeving vormen in de dorpskern. 

Planning en timing

De aanbestedingsprocedure is nu volledig achter de rug en de aannemer is ook bekend. De firma Besix Infra zal het project realiseren. Om de werken goed voor te bereiden en tijdig te kunnen communiceren naar alle betrokkenen wordt er pas na de zomervakantie gestart met de eerste werkzaamheden.

 • Begin september wil de aannemer starten met het bouwrijp maken van de voetpaden en bermen langs de N111 vanaf de brug over de A12 tot net voorbij het kruispunt met de Abtsdreef. Dit kan zonder wezenlijke hinder voor het verkeer.
   
 • Aansluitend, eind september, verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen in die zone hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom. De aannemers starten eerst aan de zuidkant (oneven nummers), gevolgd door de noordkant (even nummers), en werken steeds tegen de rijrichting in. Deze werken duren enkele maanden. Tijdens de werken van de nutsmaatschappijen kan het verkeer op de N111 steeds in twee richtingen blijven doorrijden, waardoor de impact op het gemotoriseerd minimaal is. Voor fietsers wordt nu nog bekeken of er gewerkt kan worden met een tijdelijk fietspad.
   
 • Om te vermijden dat de werken in de winter te lang zouden stil liggen is besloten de hoofdwerken niet in het najaar gelijktijdig met de nutsmaatschappijen op te starten maar ze over het jaareinde te tillen. Dit geeft bewoners en ondernemers in de buurt ook de kans zich degelijk voor te bereiden op de hinder. De start van de hoofdwerken is nu voorzien in maart 2020.

Meer info volgt nog

In de loop van augustus zullen we meer details over de planning kunnen meedelen. Ondernemers en instellingen zullen dan ook een eerste keer uitgenodigd worden voor een overleg om zich tijdig te kunnen voorbereiden op de werken. Enkele maanden voor de start van de hoofdwerken, vermoedelijk in november, organiseren we een infomarkt voor het brede publiek. Meer info daarover volgt later.

Conclusies enquête bereikbaarheid

Eind 2017 polsten we via een online enquête naar bezorgdheden en noden van de bedrijven in de werfzone met betrekking tot hun bereikbaarheid. We hebben de informatie die hieruit naar boven kwam, bestudeerd en geanalyseerd en kwamen tot onderstaande conclusies. Deze conclusies zullen integraal aan de aannemer meegeven worden, zodat hij hier zo veel mogelijk rekening mee kan houden. 

 • Bedrijven waar op zeer regelmatige basis zwaar vervoer van en naartoe gaat, liggen voornamelijk tussen de Abtsdreef en de A12.
 • Leveringen gebeuren meestal op weekdagen in de voormiddag, zowel door personenwagens als door zware vrachtwagens.
 • Klanten bezoeken de handelszaken zowel in de voor- als in de namiddag, maar we merken een piek op tussen 16u. en 18u.
 • Zowel klanten als medewerkers verplaatsen zich voornamelijk met de auto.
 • Het verkeer naar de werfzone komt vanuit de verschillende aanrijrichtingen, er is dus geen dominante richting.
 • Er moet voldoende aandacht besteed worden aan verkeer van en naar de scholen in de werfzone.
 • Ook met kleinhandelszaken, winkels en bezoeken van huisartsen moet rekening gehouden worden.

Een veilige en comfortabele N111

De N111 in Stabroek is niet alleen een belangrijke gewestweg, maar vormt ook de centrale as in het dorpscentrum van Stabroek. Momenteel is de inrichting van deze weg vooral gericht op gemotoriseerd verkeer. Met de aanleg van nieuwe enkelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de weg brengen we daar verandering in. Bovendien wordt de verkeerssituatie zo aangepast dat ook parkeren veel veiliger en efficiënter zal verlopen. In de schoolomgeving zorgt een aangepaste kiss-and-ridezone ervoor dat kinderen afzetten en ophalen veilig en conflictvrij kan verlopen. Daarnaast wordt er ook groen aangeplant, zodat het aangenaam wonen, werken en winkelen wordt in de Dorpsstraat en Laageind.  

Ook de belangrijkste kruispunten (N111 met de Abtsdreef/Picoloplein, de Grote Molenweg en de Kleine Molenweg/Meidoornlaan) worden aangepakt. Verkeerslichten en oversteekpunten met een middenberm zorgen voor een veilige verkeerssituatie. 

 • Een nieuwe bushalte nabij het kruispunt met de Torense Weg, met een perron van 15m, maakt het voor de gebruikers van het openbaar vervoer een stuk aangenamer en veiliger.
   

 • Op de aangepaste kiss-and-ridezone nabij het PITO kunnen ouders hun kinderen veilig afzetten en ophalen.
 • De in- en uitritten voor zwaar transport worden uitgevoerd in aangepast printbeton.
 • De rood aangeduide zone ter hoogte van de PICOLO bedrijvenzone is een laad- en loszone. 
   

 • Aan weerszijden van de rijweg leggen we enkelrichtingsfietspaden aan in rood asfalt. 
   

 • Oversteekpunten met een middenberm, zoals aan het kruispunt met de Grote Molenweg, zorgen voor een veiligere verkeerssituatie.
   

Minder hinder tijdens de werken

De eerste fase van de werken zorgden voor heel wat hinder en ontevredenheid. AWV, Aquafin en de gemeente Stabroek nemen dan ook verschillende maatregelen om dit te vermijden en de hinder dus zo veel mogelijk te beperken. Een grondige risico-analyse van het terrein van de werken moet allereerst de kans op verrassingen bij de uitvoering van de werken beperken. Daarnaast speelt de aanpak van de hinder een grote rol bij de keuze van de aannemer: aannemers die de werken uitvoeren met de minste impact op de omgeving, maken een grotere kans om de opdracht te mogen uitvoeren.

Daarnaast zetten we sterk in op een transparante en tijdige communicatie. Bedrijven en ondernemers in de werfzone worden ruim op voorhand betrokken om hun bereikbaarheid te bespreken.

Tot slot zal AWV ook een bereikbaarheidsadviseur aanstellen bij wie omwonenden naar aanloop van en tijdens de werken terecht kunnen met vragen en klachten.

Blijf op de hoogte 

Nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV je graag op de hoogte houden van de heraanleg van de N111. Telkens als er nieuws te melden valt over het project (zowel in aanloop naar de werken als tijdens de uitvoering ervan) ontvangen geabonneerden een mailtje. 

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf je in op de nieuwsbrief.

Bereikbaarheidsadviseur

Zit je tijdens de werken aan de N111 met vragen over de bereikbaarheid van je woning of handelszaak, of heb je andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468/03.53.84 of via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.