Herent: herinrichting Mechelsesteenweg (N26) tussen Tildonksesteenweg en aansluiting Omleiding

Regio
Gemeente
Weg
Datum Najaar 2019

UPDATE 14/02/19: Hier werd eerder aangekondigd dat er in augustus voorbereidende werken zouden starten tussen de Tildonksesteenweg en de aansluiting met de "oude" Mechelsesteenweg. Ondertussen is duidelijk geworden dat één terrein dat deel uitmaakt van de projectzone niet tijdig onteigend zal kunnen worden. De werken zullen daardoor eerder in het najaar van 2019 starten. Later dan aanvankelijk voorzien werd. Zodra er meer duidelijkheid is over de startdatum, zal AWV die bekendmaken op deze webpagina. De voorlopige plannen en typedwarsprofielen van het tweede deelproject (fase 2 en 3, rotonde Herent) kan u in de rechterkolom onder het werfkaartje downloaden en inkijken. Met 'typedwarsprofiel' bedoelen we een algemeen voorbeeld van hoe de herinrichting van de steenweg er kan uitzien. Lokaal kunnen er echter aan de hand van dit profiel nog aanpassingen nodig zijn. 

Situering van het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer start in 2018 met de herinrichting van een deel van de Omleiding/Mechelsesteenweg (N26) in Herent. De werken sluiten aan op de twee kilometer van de Omleiding tussen het kruispunt met de Bijlokstraat en dat met de Tildonksesteenweg (fase 1), dat in 2009 werd afgewerkt.

Het resterende stuk, van de Tildonksesteenweg tot aan de aansluiting met de Mechelsesteenweg (fase 2), wordt in 2019 (startdatum nog niet bekend) volledig heraangelegd om de doorstroming van het verkeer te verbeteren en om de weg veiliger te maken voor alle weggebruikers. Meer informatie over fase 2, leest u onder het plannetje.

In een volgende fase van de werken wordt het stuk van de Mechelsesteenweg tussen de aansluiting met de Omleiding en Buken heraangelegd (fase 3a en 3b). Wanneer die werken zullen starten, is nog niet duidelijk. Ook hier wordt ondergronds een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, bovengronds de weg vernieuwd en nieuwe fietspaden aangelegd. Binnen de vernieuwing is er ook aandacht voor nieuwe bushaltes en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

 

Overzichtskaart met de verschillende faseringen voor de Mechelsesteenweg en de omleiding in Herent

Fase 2: veiliger kruispunt en vlottere omkeerbewegingen

Vandaag is het kruispunt van de Omleiding en de Mechelsesteenweg onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk voor weggebruikers. Wegen en Verkeer maakt van dit kruispunt een rotonde om de verkeerssituatie veiliger te maken voor alle weggebruikers en automobilisten vlotter van richting te laten veranderen. Daarnaast krijgt de Omleiding tussen het kruispunt met de Tildonksesteenweg en de nieuwe rotonde een nieuw wegdek, veilige fietspaden en een milieuvriendelijk rioleringssysteem. Tot slot wordt de Tildonksesteenweg gehertraceerd zodat die in de toekomst als toegang tot een nieuwe bedrijvenzone kan dienen.

 

 

Opsplitsing van fase 2 

Volgens de huidige planning zal de aannemer eerst met de aanleg van de "Nieuwe Tildonksesteenweg", beginnen. Die nieuwe weg zal liggen tussen de Tildonksesteenweg en de Mechelsesteenweg (N26).Hij zal de toegangkelijkheid verzekeren van een nog aan te leggen industriegebied. In een tweede en derde fase wordt telkens één helft van de nieuwe rotonde gebouwd. Daarna vernieuwt AWV de Tildonksesteenweg om te eindigen met de heraanleg van de Omleiding (N26). Wanneer welke fase zal starten en eindigen, kan AWV nu nog niet zeggen, dat zullen we pas weten als de planning verder uitgewerkt is. Zodra we over een detailplanning beschikken, communiceren we die op deze pagina. 

 

Communicatie en minderhinder-maatregelen

Omdat de Omleiding en de Mechelsesteenweg een belangrijke toegang naar Leuven vormen, en omdat er heel wat handelaars en ondernemers gevestigd zijn, zal AWV de nodige minderhinder-maatregelen nemen tijdens de uitvoering van fase 2:

  • de weg zal steeds open blijven voor het verkeer in de twee rijrichtingen (maar met verminderde capaciteit)
  • de werken zullen in kleine stukjes uitgevoerd worden om de hinder zo lokaal mogelijk te houden
  • de percelen van omwonenden en ondernemers zullen waar mogelijk bereikbaar gehouden worden d.m.v. verhardingen
  • AWV zal met een digitale nieuwsbrief en gerichte communicatieacties iedereen op de hoogte houden van de vorderingen van de werken, de omleidingen etc.

 

AWV organiseerde in 2016 en 2017 reeds twee informatieavonden voor omwonenden en handelaars

Op 17 oktober 2016 en 1 juni 2017 hield Wegen en Verkeer ook infoavonden voor de omwonenden en handelaars. De presentatie kan u hier downloaden.

Blijf op de hoogte

Op deze pagina leest u alvast de eerste informatie over de herinrichting van de Omleiding. Indien u op de hoogte wenst te blijven over de voortgang van dit project, kan u zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief van Wegen en Verkeer. Zo krijgt u op regelmatige tijdstippen de laatste informatie over de werken in uw mailbox. Om u in te schrijven, klikt u rechts bovenaan op het icoontje 'digitale nieuwsbrief'.