Herinrichting doortocht N34 Ringlaan in Wenduine

Regio
Gemeente
Weg
Datum start: 20 november 2017 - einde is voorzien tegen juli 2020

Werfupdate 28 maart 2019: Tijdens de infoavond van 27 maart 2019 werden de bewoners ingelicht inzake de heersende problemen die zich stellen in de zone Ringlaan tussen de Langestraat en de Manitobahelling. De powerpointpresentatie vind je in de rechterkolom op deze pagina. Het grondig herstel van de probleemzones werd reeds aangevat door de aannemer.  Er werd een nieuwe bemaling geplaatst (om het grondwater tijdelijk te verlagen) en er werden reeds bijkomende proefnemingen uitgevoerd. Dat zijn belangrijke, maar niet altijd zo zichtbare werken. Vanaf maandag 04/03 is de aannemer gestart, doch deze herstellingswerken zullen vermoedelijk pas afgerond kunnen zijn tegen half mei. Daarna kan er gestart worden met de heropbouw van de bovenbouw en de aanleg van de rotonde. Er wordt nog steeds alles op alles gezet om de bereik- en berijdbaar te blijven garanderen voor de start van het zomerverlof.  Er werd de laatste week in eerste instantie voorrang gegeven aan de afwerking van de De Smet de Naeyerlaan. Parkeerstroken en voetpaden zullen daar voor het paasverlof voltooid zijn. Wij ijveren nog steeds om deze zeer moeizame start af te ronden en hopen op een vlot verloop van de werken in de volgende fases.  

Werfupdate februari 2019: De aannemer heeft een aantal zaken opnieuw  opgebroken. Dat komt omdat controles van de werken hebben aangetoond dat sommige rioleringsbuizen die gelegd werden tussen de Langestraat en de Manitobahelling, beschadigd blijken en de aanvulling boven en rond de buizen op sommige plaatsen niet draagkrachtig genoeg blijkt. De aannemer is deze week begonnen met het oplossen van deze problemen. Hij hoopt de herstellingen tegen het einde van de maand februari te kunnen afwerken. Uiteraard spelen de weersomstandigheden hier een belangrijke rol. Door de opgelopen vertraging zal de rotonde ten vroegste pas eind mei bruikbaar zijn. In welke mate de volgende fases van de werken door een en ander vertraging zullen oplopen, is momenteel nog niet duidelijk. Intussen blijft de wegomlegging dezelfde, net als alle andere praktische afspraken.

 

Op 20 november 2017 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de voorbereidende werken voor de heraanleg van de N34 in Wenduine tussen Drift en het kruispunt met de De Smet De Naeyerlaan en de Manitobahelling. De hoofdwerken zullen uitgevoerd worden in 900 kalenderdagen.

Zowel onder als boven de grond zal de weg een grondige vernieuwing ondergaan. Ondergronds leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan, waardoor het vuilwater en regenwater afzonderlijk zullen afgevoerd worden. Bovengronds krijgt de weg een eigentijdse indeling, rekening houdend met de verwachtingen van de bewoners en de noden van alle weggebruikers.

Veiligheid en comfort

Ter hoogte van het kruispunt met de Manitobahelling komt een rotonde. Deze heeft als doel de snelheid van het verkeer dat Wenduine binnenrijdt te verlagen. De rotonde zal als het ware een poort tot Wenduine vormen.

Verschillende ingrepen zullen de veiligheid gevoelig verhogen. Momenteel zijn er langs de Ringlaan heel wat parkeerplaatsen waar schuinparkeren geldt, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Deze plaatsen worden vervangen door langsparkeerstroken aan beide zijden van de weg. Voor fietsers zijn er in het nieuwe ontwerp dan weer fietspaden voorzien die gescheiden zijn van de rijweg door veiligheidsstroken en opvallen door hun rode kleur. Bovendien liggen de fietspaden iets hoger dan de weg. Aan beide zijden van de weg legt men ook volwaardige voetpaden aan over het volledige traject.

Momenteel is het voor voetgangers en fietsers enkel mogelijk om de N34 te dwarsen op de kruispunten en ter hoogte van onbeveiligde doorsteken. In het nieuwe ontwerp komt hier verandering in. Over het ganse traject zullen een aantal oversteekplaatsen worden voorzien. Bovendien zal het voor de zachte weggebruiker een stuk veiliger en makkelijker worden om over te steken ter hoogte van de Leopold II-laan en de tramsporen. Er worden, ifv de zwakke weggebruiker, tussenliggende opstelzones aangelegd zodat de oversteeklengte ingekort kan worden.

De rijweg zelf zal iets smaller zijn dan de huidige. Momenteel is er dankzij arcering in elke rijrichting 1 rijstrook voorzien, ook in het nieuwe ontwerp is er 1 rijstrook per rijrichting. De groene middenberm, die momenteel bestaat uit gras en bomen, zal mee heraangelegd worden. In de middenberm zullen meerstammige bomen en bosgoed aangeplant worden.

Fasering

De heraanleg zal worden uitgevoerd in verschillende werfzones. Op deze manier kan AWV de bereikbaarheid van Wenduine en de N34  zo maximaal mogelijk houden. De verdeling is als volgt:

Werfzone 1: van Manitobahelling tot net vóór kruispunt Brugsesteenweg-Kerkstraat

Werfzone 2: kruispunt Brugsesteenweg-Kerkstraat

Werfzone 3: van kruispunt Brugsesteenweg-Kerkstraat tot Wancourstraat

Werfzone 4: van kruispunt Leopold II-laan tot Drift

Bereikbaarheid en omleidingen

Gemeentelijk basisschool ‘t Klavertje en basisschool Heilig Hart blijven steeds bereikbaar.

Tijdens de werken geldt een omleiding voor het doorgaande verkeer, van zodra er hinder is door de werken. Voor het lokale verkeer zal plaatselijk een omleiding worden voorzien. Dit bekijkt men verder tijdens de voorbereidingen van de werf.

(Zwaar) doorgaand verkeer vanuit Blankenberge volgt een omleiding via de Blankenbergsesteenweg en de Expressweg om vervolgens de afrit N9 te nemen op de kluifrotonde. Vervolgens rijdt men verder richting de rotonde Strooien Haan. Daar kan het lokale verkeer met bestemming Wenduine verder via de N307. Het doorgaand verkeer rijdt verder tot de Blauwe Sluis (Bredene) en de N358 richting Oostende. Vervolgens kan het verkeer richting Bredene-De Haan de N34 op, het verkeer richting Oostende de R31.

(Zwaar) doorgaand verkeer vanuit Oostende volgt de omgekeerde route via de Blauwe Sluis, de rotonde Strooienhaan, de N9, de Expressweg en de Blankenbergsesteenweg.

Timing

De aannemer krijgt 900 kalenderdagen om de werken volledig uit te voeren. Dit komt neer op ongeveer 2,5 jaar werk voor de vier werfzones. 

 

Wie tijdens de uitvoering van de werken graag een nieuwsbrief ontvangt met informatie hoe de werken verlopen, kan zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief door op de enveloppe in de rechterzijkolom te klikken bovenaan deze pagina.