Herinrichting doortocht N34 Ringlaan in Wenduine

Regio
Gemeente
Weg
Datum start: 20 november 2017 - einde is voorzien tegen juli 2020

Werfupdate februari 2019: De aannemer heeft een aantal zaken opnieuw  opgebroken. Dat komt omdat controles van de werken hebben aangetoond dat sommige rioleringsbuizen die gelegd werden tussen de Langestraat en de Manitobahelling, beschadigd blijken en de aanvulling boven en rond de buizen op sommige plaatsen niet draagkrachtig genoeg blijkt. De aannemer is deze week begonnen met het oplossen van deze problemen. Hij hoopt de herstellingen tegen het einde van de maand februari te kunnen afwerken. Uiteraard spelen de weersomstandigheden hier een belangrijke rol. Door de opgelopen vertraging zal de rotonde ten vroegste pas eind mei bruikbaar zijn. In welke mate de volgende fases van de werken door een en ander vertraging zullen oplopen, is momenteel nog niet duidelijk. Intussen blijft de wegomlegging dezelfde, net als alle andere praktische afspraken.

Werfupdate januari 2019 : Eind november 2018 werd de heraanleg van het kruispunt Leopold-II-laan / Drift / Koninklijke Baan voltooid. Aan de zeezijde moeten hier, met uitzondering van een aantal beplantingswerken en het plaatsen van de definitieve signalisatie, bijgevolg geen ingrijpende werken meer te worden uitgevoerd. Het RVT Duneroze is op deze wijze opnieuw optimaal bereikbaar. Sinds 4 september 2018 is de aannemer gestart met de heraanleg van het kruispunt Manitobahelling / De Smet de Naeyerlaan tot net voor het kruispunt Langestraat / Manitobastraat. De riolerings- en wegenwerken op deze locatie ondervinden echter een aantal technische problemen die zich in hoofdzaak situeren op vlak van de ondergrond en de grote hoeveelheid aanwezige nutsleidingen. Alles wordt in het werk gesteld om de werken zo vlot als mogelijk te doen verlopen. De rotonde heeft dan ook reeds ten dele vorm gekregen. Vanaf half januari worden een aantal voorbereidende werken uitgevoerd op het zuidelijk wegvak tussen de Langestraat en de Brugsesteenweg. De lokale omlegging voor het verkeer op en rond Wenduine blijft momenteel behouden.

Werfupdate augustus 2018: Sinds 29 mei 2018 is de aannemer gestart met de gefaseerde heraanleg van het kruispunt Leopold-II-laan / Drift / Koninklijke Baan. Deze werken, binnen werfzone 4 , zijn momenteel volop in uitvoering. Dit deel zal nog zeker tot half oktober 2018 aangepakt worden. Vanaf 4 september 2018 start de aannemer eveneens met de werken op werfzone 1 - deel a, tussen het kruispunt Manitobahelling / De Smet de Naeyerlaan tot net voor het kruispunt Langestraat / Manitobastraat. Deze werken, bestaande uit rioleringswerken, het uitvoeren van huisaansluitingen en wegeniswerken zullen duren tot maart 2019. De globale omlegging voor het doorgaand verkeer zal in voege treden vanaf maandag 3 september. De lokale omlegging voor het verkeer op en rond Wenduine zal in voege treden vanaf 4 september.

 

Op 20 november 2017 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de voorbereidende werken voor de heraanleg van de N34 in Wenduine tussen Drift en het kruispunt met de De Smet De Naeyerlaan en de Manitobahelling. De hoofdwerken zullen uitgevoerd worden in 900 kalenderdagen.

Zowel onder als boven de grond zal de weg een grondige vernieuwing ondergaan. Ondergronds leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan, waardoor het vuilwater en regenwater afzonderlijk zullen afgevoerd worden. Bovengronds krijgt de weg een eigentijdse indeling, rekening houdend met de verwachtingen van de bewoners en de noden van alle weggebruikers.

Veiligheid en comfort

Ter hoogte van het kruispunt met de Manitobahelling komt een rotonde. Deze heeft als doel de snelheid van het verkeer dat Wenduine binnenrijdt te verlagen. De rotonde zal als het ware een poort tot Wenduine vormen.

Verschillende ingrepen zullen de veiligheid gevoelig verhogen. Momenteel zijn er langs de Ringlaan heel wat parkeerplaatsen waar schuinparkeren geldt, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Deze plaatsen worden vervangen door langsparkeerstroken aan beide zijden van de weg. Voor fietsers zijn er in het nieuwe ontwerp dan weer fietspaden voorzien die gescheiden zijn van de rijweg door veiligheidsstroken en opvallen door hun rode kleur. Bovendien liggen de fietspaden iets hoger dan de weg. Aan beide zijden van de weg legt men ook volwaardige voetpaden aan over het volledige traject.

Momenteel is het voor voetgangers en fietsers enkel mogelijk om de N34 te dwarsen op de kruispunten en ter hoogte van onbeveiligde doorsteken. In het nieuwe ontwerp komt hier verandering in. Over het ganse traject zullen een aantal oversteekplaatsen worden voorzien. Bovendien zal het voor de zachte weggebruiker een stuk veiliger en makkelijker worden om over te steken ter hoogte van de Leopold II-laan en de tramsporen. Er worden, ifv de zwakke weggebruiker, tussenliggende opstelzones aangelegd zodat de oversteeklengte ingekort kan worden.

De rijweg zelf zal iets smaller zijn dan de huidige. Momenteel is er dankzij arcering in elke rijrichting 1 rijstrook voorzien, ook in het nieuwe ontwerp is er 1 rijstrook per rijrichting. De groene middenberm, die momenteel bestaat uit gras en bomen, zal mee heraangelegd worden. In de middenberm zullen meerstammige bomen en bosgoed aangeplant worden.

Voortgang van de werf: voorbereidende werken

Werfupdate februari 2018: Sinds 20 november 2017 is de aannemer gestart met een aantal voorbereidende werken om na te gaan welke leidingen en rioleringen zich waar situeren. Deze werken zullen voorlopig nog steeds weinig of geen impact hebben op de bereikbaarheid op en rond de Ringlaan. De situatie zal ook de komende maanden nog zo blijven. Een extern labo voert momenteel nog aanvullende boringen en grondsonderingen uit, dit met betrekking tot de te realiseren collectorwerken. De resultaten van deze bijkomende onderzoeken en proefnemingen zijn noodzakelijk binnen het kader van de geplande werken.
 

Fasering

De heraanleg zal worden uitgevoerd in verschillende werfzones. Op deze manier kan AWV de bereikbaarheid van Wenduine en de N34  zo maximaal mogelijk houden. De verdeling is als volgt:

Werfzone 1: van Manitobahelling tot net vóór kruispunt Brugsesteenweg-Kerkstraat

Werfzone 2: kruispunt Brugsesteenweg-Kerkstraat

Werfzone 3: van kruispunt Brugsesteenweg-Kerkstraat tot Wancourstraat

Werfzone 4: van kruispunt Leopold II-laan tot Drift

Bereikbaarheid en omleidingen

Gemeentelijk basisschool ‘t Klavertje en basisschool Heilig Hart blijven steeds bereikbaar.

Tijdens de werken geldt een omleiding voor het doorgaande verkeer, van zodra er hinder is door de werken. Voor het lokale verkeer zal plaatselijk een omleiding worden voorzien. Dit bekijkt men verder tijdens de voorbereidingen van de werf.

(Zwaar) doorgaand verkeer vanuit Blankenberge volgt een omleiding via de Blankenbergsesteenweg en de Expressweg om vervolgens de afrit N9 te nemen op de kluifrotonde. Vervolgens rijdt men verder richting de rotonde Strooien Haan. Daar kan het lokale verkeer met bestemming Wenduine verder via de N307. Het doorgaand verkeer rijdt verder tot de Blauwe Sluis (Bredene) en de N358 richting Oostende. Vervolgens kan het verkeer richting Bredene-De Haan de N34 op, het verkeer richting Oostende de R31.

(Zwaar) doorgaand verkeer vanuit Oostende volgt de omgekeerde route via de Blauwe Sluis, de rotonde Strooienhaan, de N9, de Expressweg en de Blankenbergsesteenweg.

Timing

De aannemer krijgt 900 kalenderdagen om de werken volledig uit te voeren. Dit komt neer op ongeveer 2,5 jaar werk voor de vier werfzones. 

 

Wie tijdens de uitvoering van de werken graag een nieuwsbrief ontvangt met informatie hoe de werken verlopen, kan zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief door op de enveloppe in de rechterzijkolom te klikken bovenaan deze pagina.