Herinrichting doortocht Westende

Regio
Gemeente
Weg
Datum vanaf 01/02/2016 (430 werkdagen)

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Middelkerke werken momenteel aan de vernieuwing van de N318 Westendelaan-Lombardsijdelaan tussen het nieuwe pompstation van Aquafin aan de start van de bebouwde kom komende uit Middelkerke en de Baronstraat. De weg en riolering worden er in 430 werkdagen volledig vernieuwd. 

Na het uitvoeren van de ondergrondse werken start de heraanleg van de nieuwe bovenbouw. De weg wordt over de volledige breedte vanaf de fundering opnieuw opgebouwd. Zowel de rijweg, fietspaden als voetpaden zullen dus volledig vernieuwd worden. Gespreid over de volledige zone die heraangelegd wordt komen er groenvoorzieningen en nieuw straatmeubilair om het geheel een aangenaam karakter te geven.

Fasering

De aannemer zal de weg niet in één keer opbreken, maar werkt in verschillende fases. Op deze manier kan men de hinder spreiden en is er een betere bereikbaarheid tijdens de werken.

Fase 2

Sinds 23 januari is de tweede fase van start gegaan. Tijdens deze fase zullen ook de Baronstraat en Beukenstraat heraangelegd worden. In de Hofstraat plaatst men een nieuw overstort. Op deze manier kan het overtollig regenwater eenvoudiger worden afgevoerd. De startdata van de werken in deze zijstraten zullen later via de gekende kanalen gecommuniceerd worden en worden bepaald in functie van een optimale bereikbaarheid. De duur van fase 2 is vastgelegd op 270 werkdagen. 

Werfupdate oktober 2017

ASFALTERING

De werken in de Lombardsijdelaan tussen de Essex Scottishlaan en de Steenstraat naderen hun einde. De aannemer kan binnenkort dan ook de asfaltering van de toplaag uitvoeren tot vóór de Steenstraat. 

Er wordt gefocust op de opening van de Steenstraat tegen de herfstvakantie. Hier zal enkel een asfaltonderlaag liggen. Hou dus rekening met een niveauverschil en pas uw rijstijl aan.

OPBRAAK

Op woensdag 11 oktober wordt de Beukenstraat opgebroken. Zo wordt de laatste rechte lijn ingezet voor de herinrichting van de rijweg. De lokale doorgang naar de Bassevillestraat en Mathieulaan blijft, dankzij een aantal bijkomende ingrepen, verzekerd in het kader van minder hinder.

Vanaf maandag 16 oktober start de aannemer eveneens met de opbraak van het volgende gedeelte van de Lombardsijdelaan. Dit zal gebeuren tot en met de Baronstraat. De toegang tot de Baronstraat via de Lombardsijdelaan blijft echter verzekerd.

De parkeerstroken aan de zuidelijke zijde (oneven huisnummers) zullen eerst worden opgebroken. De  oude nutsleidingen zullen verwijderd worden en daarna wordt door de aannemer een tijdelijke dienstweg aangelegd. Pas daarna wordt gestart met opbraak van de rest van de rijweg. Zo blijven de woningen en lokale uitbatingen toegankelijk. We vragen echter het verkeer te beperken tijdens de werkuren en uiteraard de rijstijl aan te passen. Na plaatsing van de diepdrainage en noodzakelijke bemaling zullen vervolgens de rioleringswerken worden aangevat.

Ondertussen krijgt de afwerking van de voorbije fase prioriteit.

 

 

 

 

Omleiding fase 2

Doorgaand verkeer (beide richtingen) en verkeer met bestemming Westende-Dorp vanuit Nieuwpoort wordt omgeleid via: 

  • Zeelaan
  • Kustbaan
  • Henri Jasparlaan

Eens de onderlagen tussen de Scottishlaan en de Heidestraat zijn aangelegd zal het terug mogelijk zijn voor plaatselijk verkeer om de zone in te rijden en de achterliggende wijk via de Heidestraat te bereiken. Hou er echter wel rekening mee dat het nog steeds om een werfzone gaat. We vragen daarom uitdrukkelijk om enkel buiten de werkuren of in geval van nood de werfzone in te rijden. In de eerste plaats is dit in het kader van de veiligheid, maar de aannemer dient nog steeds werken uit te voeren. Het is in ieders belang dat dit vlot kan verlopen.

 

Communicatie

Wenst u op de hoogte te blijven van de werken? Schrijf u in op de digitale nieuwsbrief door te klikken op de enveloppe bovenaan deze pagina. 

Bereikbaarheidsadviseur

Het Agentschap Wegen en verkeer stelde voor deze werken een bereikbaarheidsadviseur aan. Bewoners en handelaars met vragen omtrent de wegenwerken kunnen bij hem terecht: doortochtwestende@wegenenverkeer.be