Herinrichting en onderhoudswerken Turnhoutsebaan (N127) in Diest

Regio
Gemeente
Weg
Datum start in najaar 2019 (voorbereidende werken: 4-16 maart 2019)

 

UPDATE 27/02/19: Turnhoutsebaan (N127) afgesloten voor alle verkeer vanaf maandag 4 maart tot uiterlijk zaterdag 16 maart 2019 tussen Klappijstraat en Citadellaan x Fort Leopoldlaan (R26). Voor het verkeer worden twee omleidingsroutes ingesteld: westelijk over Zichem via Hoornblaas, Reppelsebaan, N212 (Ernest Claesstraat, Steenweg Diest, Jan Gorislaan) en Citadellaan en oostelijk over Engsbergen/Schaffen via Engsbergseweg, N174 (Sparrenweg, Nieuwe Dijkstraat) en N29 Schoonaerde en dit telkens in beide richtingen. Fietsers kunnen via de Holleweg en Broekstraat de Turnhoutsebaan kruisen. De bewonersbrief die in de ruime omgeving van de werf werd verspreid, vindt u hier. In een eerste versie van de brief werd verkeerdelijk gesproken over de "Langenberg" terwijl er "Turnhoutsebaan" moest staan. In deze versie van de brief is dit verbeterd. 

de omleidingen tijdens de voorbereidende werken 4-16 maart (tekst loopt verder onder afbeelding):

omleiding diest

Start project tegen het einde van de zomer (2019)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft recent een aannemer aangesteld voor de herinrichting van de Turnhoutsebaan (N127) in Diest. De start van de werken is voorzien op het einde van deze zomer, van zodra de vernieuwingswerken in de Omer Vanaudehovelaan (R26 – ring rond Diest) zijn afgerond.

Zowel de werken ‘N127 Turnhoutsebaan’ als de werken ‘R26 Omer Vanaudehovelaan’ maken deel uit van één globaal dossier en zullen door dezelfde aannemer worden uitgevoerd. Omdat deze twee zones sterk van mekaar afhangen inzake tijdelijke verkeersmaatregelen heeft AWV beide projecten aan elkaar gekoppeld. Door slim te plannen blijft zo zowel de bereikbaarheid van Diest gevrijwaard als het doorgaand verkeer tussen Geel en Diest mogelijk, weliswaar via tijdelijke omleidingsroutes.

Meer informatie over de werken op de ring rond Diest vind je hier.  

Voorbereidende werken Turnhoutsebaan: 2 weken in maart

Om de herinrichting van de Turnhoutsebaan te kunnen realiseren, zal een bosbouwbedrijf tijdens de krokusvakantie heel wat bomen en begroeiing rooien in het gebied ‘Zone A’ (zie groene markering op het plannetje verderop deze pagina). Het betreft de bomen in de scherpe bocht en langs de weg waar straks de vrijliggende fietspaden komen. Uiteraard worden enkel de bomen gekapt waar het echt nodig is en waar de kapvergunning van het Agentschap voor Natuur en Bos het toestaat. De rooiwerken zijn bewust gepland in de krokusperiode omwille van de lagere verkeersintensiteit tijdens een schoolvakantie. Dat de werken niet in de paasvakantie worden uitgevoerd komt dan weer omdat de bomen in april terug blad hebben en dit de werken aanzienlijk bemoeilijkt.

Tijdens het kappen van de bomen langs en op de Turnhoutsebaan wordt de weg volledig afgesloten voor alle verkeer. Voor het verkeer geldt er gedurende maximaal twee weken (van 4 tot 16 maart) een omleiding (zie plannetje). Ook bewoners kunnen omwille van veiligheidsredenen tijdens het rooien tijdelijk niet de werkzone in of verlaten. Toezichters van de hoofdaannemer en arbeiders van het bosbouwbedrijf zullen ter plaatse de juiste richtlijnen geven. De rooiwerken nemen ongeveer 7 werkdagen in beslag, de resterende dagen graaft de hoofdaannemer de daarbij vrijgekomen teelaarde weg. Uiterlijk op zaterdag 16 maart wordt de Turnhoutsebaan terug opengesteld voor alle verkeer en vervallen de omleidingen.

Eigenlijke herinrichting ten vroegste na het bouwverlof  

Zoals aangegeven starten de effectieve herinrichtingswerken pas nadat de werken op de R26 Omer Vanaudehovenlaan zijn afgerond. De werken op de ring rond Diest tussen de Schaffensepoort en de Hasseltsepoort starten op maandag 1 april 2019 en lopen in de zomer 2019 op hun einde. Meer informatie over deze werken vind je hier.

Zodra de eigenlijke herinrichting (de herinrichting van de weginfrastructuur en de rioleringswerken) op de Turnhoutsebaan starten, zal deze opnieuw volledig worden afgesloten voor het verkeer. Op dat ogenblik treden de omleidingen via Zichem en Engsbergen/Schaffen opnieuw in voege, en zal er bijkomend een tonnagebeperking van 3,5 ton gelden. Dat vrachtverkeer wordt dan omgeleid via de E313 (op- en afrittencomplex 23, Geel-West) en de E314 (complex 25, Halen).

Situering van het project 

Het Agentschap Wegen en Verkeer start in de tweede helft van 2019 met de heraanleg van de Turnhoutsebaan (N127) in Diest. Dit traject is een cruciale verbinding tussen Diest en Geel. De werken vinden plaats tussen het kruispunt met de Citadellaan en het punt waar de Turnhoutsebaan aansluit op de Langenberg

Bijkomend zorgt AWV voor een grondige opknapbeurt van de Turnhoutsebaan vanaf de Turnhoutsebaan (N127) tot op de grens met Tessenderlo.  

herinrichting-langenberg-heraanleg-turnhoutsebaan

Welke werken worden er uitgevoerd? 

Met een grondige herinrichting van de Turnhoutsebaan investeert AWV in veiligere gewestwegen voor wie er fietst, de bus neemt of er met de auto rijdt.  Zowel de boven- als onderbouw van de Turnhoutsebaan wordt volledig aangepakt en vernieuwd:

  • De scherpe bocht krijgt een nieuwe curve zodat hij minder gevaarlijk wordt.
  • Er komen veilige, vrijliggende fietspaden (afgescheiden van de weg) langs beide kanten van de weg. 
  • Nieuwe bushaltes aan het kruispunt met de Citadellaan (R26 - kant Diest) en aan de splitsing met de Turnhoutsebaan (N127 - kant Molenstede) zorgen voor een veiligere situatie voor busgebruikers.
  • De stad Diest vernieuwt de riolering langs het volledige traject van de herinrichting Turnhoutsebaan

De herstellingswerken aan de Turnhoutsebaan bestaan uit het wegwerken van oneffenheden tussen de betonplaten van het wegdek. De oneffenheden veroorzaken geluidshinder voor de buren en omwonenden. AWV zal de betonplaten "fijnfrezen". Dat betekent dat we het bovenste laagje beton eraf schrapen, waardoor de oneffenheden tussen de betonplaten (ter hoogte van de voegen) verdwijnen. AWV zal ook de verzakte waterslikkers (die ook geluidsoverlast veroorzaken) in het wegdek vernieuwen en verstevigen.

Momenteel zijn er geen concrete plannen om het stuk van de Turnhoutsebaan voorbij de grens met Scherpenheuvel-Zichem (richting Geel/Turnhout) aan te pakken.

In het voorjaar van 2018 zijn er geluidsmetingen uitgevoerd langs de Turnhoutsebaan. Na de herstellingswerken zal AWV deze geluidsmetingen herhalen en de resultaten van de metingen vergelijken, zodat we objectief weten wat het effect van de herstellingen is op het omgevingsgeluid.  

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel door Aquafin

Van de werken op de Turnhoutsebaanwordt gebruik gemaakt om ook nieuwe riolering aan te leggen. Aquafin zal in opdracht van de stad Diest een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen over het hele traject van de werken ‘zone A - Turnhoutsebaan’. Zo wordt regen- en afvalwater gescheiden, wat bijdraagt tot een beter leefmilieu. Tijdens de uitvoering van de werken is om veiligheidsredenen geen doorgaand verkeer mogelijk.

Vragen over flitspaal

Op een informatieavond die plaatsvond in oktober 2018, vroegen aanwezige omwonenden of de flitspaal op de Turnhoutsebaan die nu aan het kruispunt met de Klappijstraat staat, verplaatst zou kunnen worden. AWV onderzoekt of er een betere plaats is voor deze flitspaal, en of het technisch haalbaar mogelijk is om de flitspaal te verplaatsen.