Herinrichting Krijgsbaan (R11) in Mortsel

Regio
Gemeente
Weg
Datum voorbereidende nutswerken vanaf juni 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Mortsel en Infrabel plannen een volledige heraanleg van de Krijgsbaan (R11) in Mortsel, vanaf het kruispunt met de Eggestraat tot net voorbij het kruispunt met de Heirbaan. Het doel: de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verhogen, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers. Tegelijk legt Waterlink in samenwerking met Aquafin een modern, gescheiden rioleringsstelsel aan.

Wat houdt de herinrichting in?

De Krijgsbaan krijgt van gevel tot gevel een nieuwe inrichting. Aan weerszijden van de weg komen nieuwe voetpaden en fietspaden, met aan de noordzijde een eenrichtingsfietspad en aan de zuidzijde een dubbelrichtingsfietspad. De rijweg wordt vanaf de fundering volledig opnieuw opgebouwd. Net zoals vandaag blijft er in elke richting één rijstrook beschikbaar, met afslagstroken ter hoogte van de kruispunten. Ook de parkeerstroken blijven grotendeels behouden. Nieuw is dat de rijstroken worden gescheiden door een groene, niet overrijdbare middenberm.

Samen met de wegeniswerken moderniseert Water-link/Rio-link de riolering. In de volledige projectzone komt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel dat regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert.

Aandacht voor fietsers en voetgangers

De nieuwe fietspaden zijn de blikvangers van de toekomstige Krijgsbaan. Ze liggen hoger dan de rijweg en zijn breder dan vandaag. Langs de fietspaden voorzien we een nieuw voetpad voor de voetgangers. Aan het kruispunt met de Fortstraat komt een veilige fiets- en voetgangersoversteek. Dankzij een middeneiland kunnen voetgangers in twee tijden oversteken. Veilig fietsen en wandelen staat zo opnieuw centraal.

Uiteraard sluiten we ter hoogte van de Lodewijk Dosfellei de nieuwe fietspaden aan op de fiets-o-strade tussen Antwerpen en Mechelen. Daarnaast maken we een verbinding met de fietspaden over de oude spoorwegberm. Fietsers kunnen hier de Krijgsbaan veilig (ondergronds) kruisen via de bestaande fietstunnel.

Vlotter verkeer dankzij een groene middenberm

Het verkeer op de Krijgsbaan heeft ook in het nieuwe ontwerp één rijstrook in elke richting. De groene middenberm in gras is zowel mooi als functioneel. Het doet de rijstroken smaller lijken waardoor het autoverkeer vertraagt, zonder de doorstroming te beperken. Bovendien maakt het gevaarlijke afslag- en keerbewegingen onmogelijk. Ter hoogte van het kruispunt met de Heirbaan is de middenberm extra breed om de toegang tot het centrum in de verf te zetten.

Aan de kruispunten met de Fortstraat en de Heirbaan richten we de afslagstroken anders in en installeren we conflictvrije verkeerslichten. Zo zorgen we dat afslaand en doorgaand verkeer elkaar zo min mogelijk hinderen.

Parkeren langs de Krijgsbaan

De parkeerstroken die er vandaag zijn, blijven grotendeels behouden in het nieuwe ontwerp. Waar er nu parkeerplaatsen zijn, zullen die ook in de toekomst komen. Enkel rond het kruispunt met de Fortstraat zullen een aantal parkeerplaatsen moeten verdwijnen door de aanleg van een afslagstrook en het nieuwe, bredere fietspad. Deze plaatsen worden gecompenseerd in de nieuwe Fortstraat.

Gescheiden riolering

Wegewerken zijn een ideale gelegenheid om de riolering te moderniseren. Daarom legt Water-link in de volledige projectzone een modern, gescheiden rioleringsstelsel aan, dat regenwater en afvaltwater apart opvangt en afvoert. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse opgehouden of vertraagd afgevoerd naar een natuurlijke waterloop. Het afvalwater wordt naar een waterzuiveringsstation afgevoerd.

Het ontwerp in detail

Kruispunt Krijgsbaan x Fortstraat

Fiets- en voetpaden

 • Enkelrichtingsfietspad aan de noordkant van de rijweg (kant oneven nummers)
 • Dubbelrichtingsfietspad aan de kant van het Fort
 • Veilige fiets- en voetgangersoversteken met middeneiland
 • Nieuwe voetpaden aan weerszijden van de rijweg

Rijweg

 • Eén rijstrook voor doorgaand verkeer in elke richting
 • Aparte afslagstrook voor verkeer naar Fortstraat
 • Conflictvrije verkeerslichten
 • Ter hoogte van het kruispunt verdwijnen enkele parkeerplaatsen omwille van afslagstrook en breder fietspad

Kruispunt Krijgsbaan x Heirbaan

Fiets- en voetpaden

 • Enkelrichtingsfietspad aan de kant van de Heirbaan
 • Dubbelrichtingsfietspad aan de kant van het Fort
 • Nieuwe voetpaden aan weerszijden van de rijweg

Rijweg

 • Eén rijstrook voor doorgaand verkeer in elke richting
 • Aparte afslagstrook voor verkeer naar Fortstraat
 • Rijweg Heirbaan versmald
 • Conflictvrije verkeerslichten

Niet-overrijdbare middenberm

 • Gras en bomen
 • Extra breed om toegang tot centrum te accentueren
 • Inplanting groen houdt rekening met zichtbaarheid Fort

Typedwarsprofiel tussen Fortstraat en Dosfellei

Typedwarsprofiel tussen Fortstraat en Neerhoevelaan

Meer informatie

Als procedureel alles vlot verloopt, verwacht AWV in de zomer van 2019 te kunnen starten met de werken. De voorbereidende nutswerken zullen reeds starten in juni 2019. Ruim voor de start van de werken zal het agentschap nog uitgebreid communiceren over de aanpak, de hinder en de concrete fasering van de werken. Via deze webpagina houden we u alvast op de hoogte van de meest actuele informatie en kan u zich ook inschrijven op een nieuwsbrief.

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden. Telkens als er nieuws te melden valt over het project ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.