Herinrichting kruispunt N36 - Kwadestraat in Roeselare (3A-knooppunt)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 5 feb 2018 tot bouwverlof 2019

Uitvoering

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de toegankelijkheid van het bedrijventerrein zoveel mogelijk te vrijwaren, worden de werken in 4 fases uitgevoerd. Verkeer tussen Rumbeke en Izegem blijft in alle fases in beide richtingen mogelijk.

Wie tijdens de uitvoering van de werken graag een nieuwsbrief ontvangt met informatie hoe de werken verlopen, kan zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief door op de enveloppe in de rechterzijkolom te klikken bovenaan deze pagina. 

Fase 1 (vanaf maandag 5 februari 2018))

De eerste fase situeert zich aan de zuidkant van de N36. Die eerste fase is verder verdeeld in 2 deelfases:

Fase 1a: Tijdens fase 1a wordt de afrit richting AZ Delta aangelegd. Hierdoor wordt de Sint-Martinusstraat definitief ‘geknipt’ en doodlopend gemaakt. 

Fase 1b: Tijdens fase 1b wordt het stuk vanaf de inrit van AZ Delta aangepakt. In deze fase wordt een deel van de Kwadestraat verlegd en vernieuwd. Aansluitend op deze nieuwe weg wordt een tijdelijke bypass aangelegd die in de volgende fases zal gebruikt worden als omleidingsweg. Daarnaast worden ook de Kwadestraat Zuid alsook de personeels- en bezoekersparking van het in aanbouw zijnde AZ Delta aangesloten op de nieuwe weg.

Fase 1a en 1b zullen tegelijk uitgevoerd worden.

Tijdens fase 1a en 1b blijven alle bedrijven langs de N36 bereikbaar (AZ Delta, Accent Business Park, Abeele, Mercure Hotel,… ). 
De pechstrook ter hoogte van de inrit naar Accent Business Park wordt omgevormd tot tijdelijke afrit naar Accent Business Park om de N36 minder te belasten en dit gedurende fase 1 en 2. Tijdens zowel fase 1a als 1b kan het verkeer op de N36 door in beide rijrichtingen. Ter hoogte van de werfzone is dat echter in beide rijrichtingen slechts over 1 versmalde rijstrook mogelijk. Weggebruikers moeten dus rekening houden met onvermijdelijke files tijdens piekmomenten.

Wie niet ter plaatse moet zijn raden we aan om komende van de E403 afrit nr. 8 Roeselare-Beveren te nemen en via de R32 naar Roeselare-centrum te rijden en omgekeerd. 

Op het einde van fase 1b (vermoedelijk tegen eind mei) zal de aansluiting van de Kwadestraat op de N36 op enkele dagen tijd worden uitgevoerd. Tijdens die dagen zal de toegang tot de Kwadestraat Zuid vanaf de N36 niet mogelijk zijn. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Sint-Eloois-Winkelstraat/Ieperseweg/Kwadestraat. 

Zodra fase 1 is afgerond, is AZ Delta ontsloten. 

Het einde van fase 1 is voorzien tegen eind mei 2018 maar slechte weersomstandigheden of andere onverwachte gebeurtenissen kunnen deze timing doen opschuiven. 

Van zodra de tweede fase in zicht is, lees je hier alle details.
Wil je al een blik werpen op de overige fases, klik dan op het document in de rechterkolom bovenaan deze pagina. 

Fietsers

Fietsers volgen tijdens de volledige duur van de werken (fase 1 t.e.m. 4) dezelfde omleiding. Deze loopt via de Armoedestraat naar de Kwadestraat, langs het lokaal wegennet van Accent Business Park en sluit bij de brug van de E403 aan op het bestaande fietspad.

Vrachtverkeer (> 3,5 ton)

Het doorgaande zware vrachtverkeer kan tijdens alle fases best rijden via de E403 naar de R32 (via afrit nr. 8 Roeselare-Beveren). 

 

Waarom werken uitvoeren?

Langs de N36 tussen de Kwadestraat en de Oekense dorpskern opent binnenkort het nieuwe AZ Delta ziekenhuis. Momenteel ligt er langs de N36 al een bedrijventerrein (Accent Business Park). Dit zal in de toekomst nog verder uitbreiden. Daarnaast is er ook een ontwikkeling van een KMO-zone voorzien ten noorden van de N36 en de nog te ontwikkelen bedrijventerreinen Nieuwe Abele Oost, West en Zuid.  Al deze nieuwe ontwikkelingen zullen extra wegverkeer genereren waardoor een herinrichting van de gewestweg N36 noodzakelijk is.  Daarbij staat een vlotte en veilige bereikbaarheid van deze zones met de fiets en het openbaar vervoer centraal.

Nieuwe situatie

 

De nieuwe situatie voorziet een ongelijkgronds kruispunt met een koker voor het lokale verkeer onder de opgehoogde N36.  De N36 komt zo op een hoogte van 6 meter te liggen (gemeten vanop het hoogste punt, namelijk boven de koker). De kruispunten aan de op- en afritten van de N36 worden geregeld met verkeerslichten. Om de verplaatsing van een hoogspanningsmast te vermijden worden de Kwadestraat noord en de te verbreden Nieuwe Abelestraat ingeschakeld als afrit. Doordat de N36 zelf wordt opgehoogd bovenop de koker zal het doorgaande verkeer geen hinder ondervinden van het lokale verkeer.
Ter hoogte van het ziekenhuis komt er een bypass richting N36 zodat rechts afslaand verkeer niet langs de verkeerslichten moet. Naast de bypass komt er nog een bijkomende doorsteek richting de oprit van de N36. Die mag enkel gebruikt worden door de hulpdiensten die als enige de ziekenhuissite mogen verlaten via deze uitrit. De hulpdiensten moeten wel voorrang verlenen aan het verkeer op de bypass.
Het verkeer op de N36 dat naar het Accent Business Park wil kan ook gebruik maken van een bypass. Het verkeer op die bypass krijgt voorrang op het verkeer komende uit de Kwadestraat. 

De totale kostprijs bedraagt 5,5 miljoen euro. Het dossier is een unieke samenwerking tussen enerzijds het Agentschap Wegen en Verkeer (dat 3,3 miljoen euro voor haar rekening neemt) en anderzijds de stad Roeselare en 10 private partners (o.a. Accent Business Park, AZ Delta,...). Deze laatste staan samen in voor het overige financiële aandeel van 2,2 miljoen euro. 

Het nieuwe knooppunt krijgt de naam '3A-knooppunt' met een verwijzing naar Accent Business Park, AZ Delta en Abele. 

Voor een 360° zicht klik hier.

 

Aandacht voor fietsers en openbaar vervoer

Er komen hoofdzakelijk enkelrichtingsfietspaden. Enkel aan de Kwadestraat zuid komt er een dubbelrichtingsfietspad aan de zuidzijde.  Fietsers richting ziekenhuis kunnen zo onmiddellijk aansluiten op de fietspaden die voorzien worden op de ziekenhuissite zelf. Het dubbelrichtingsfietspad loopt door tot aan het zuidelijk lichtengeregelde kruispunt aan de koker. Aan dit kruispunt wordt het fietspad ontdubbeld waarbij de fietsers onder lichtenregeling veilig hun weg kunnen verderzetten. Ter hoogte van het Accent Business Park wordt het dubbelrichtingsfietspad ontdubbeld op het interne wegennet van het Accent Business park.

Zowel het AZ Delta ziekenhuis als het bedrijventerrein Accent Business Park zullen bediend worden door het openbaar vervoer. Op beide sites worden comfortabele bushaltes voorzien. De verkeerslichten kunnen beïnvloed worden door de naderende bussen om de doorstroming voor het openbaar vervoer te kunnen garanderen. Concrete informatie over de reisroutes en frequentie is voorlopig nog niet gekend. Daarvoor zal het stadsmodel aangewend worden. Dit stadsmodel is een samenwerking tussen de stad Roeselare en De Lijn.