Herinrichting kruispunten Assesteenweg (N285) en op- en afrittencomplex E40 in Ternat

Regio
Gemeente
Weg
Datum Vanaf zomer/najaar 2019 - Nutsmaatschappijen: voorjaar 2019

UPDATE 03/04/19:  half mei start Fluvius (voordien Eandis) samen met een aantal andere nutsmaatschappijen met voorbereidende werken op de kruispunten van de Assesteenweg (N285) en de op- en afritten van de E40 in Ternat. De precieze startdatum van deze voorbereidende werken, de manier waarop de nutsmaatschappijen te werk zullen gaan en de hinder die de werken met zich zullen meebregen, zal binnenkort op deze webpagina meegedeeld worden.  

De uitvoeringsperiode van de herinrichtingswerken van de Assesteenweg (N285) en het op- en afrittencomplex van de E40 in Ternat valt mogelijk deels samen met de periode waarin er gewerkt wordt aan de Brusselsesesteenweg (N9) in Asse. Het langeafstandsverkeer voor het herinrichtingsproject van de N9 zal omgeleid worden via de E40 en het op- en afrittencomplex van de E40 in Ternat. Gedurende die periode zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ook werken aan dat op- en afrittencomplex en de kruispunten met de Assesteenweg (N285). AWV bekijkt samen met de gemeentebesturen van Asse en Ternat hoe de omleidingsroutes precies zullen verlopen en hoe de werfzones ingericht zullen worden, zodat het verkeer tijdens de werken zo vlot mogelijk kan rijden. Wegen en Verkeer verwacht dat de impact op de huidige verkeerssituatie groot zal zijn en dat de werken heel wat hinder met zich mee zullen brengen. Samen met de aannemer en de bereikbaarheidsadviseur zal al het mogelijke gedaan worden om de handelaars en de ondernemers in de werfzones zo vlot mogelijk bereikbaar te houden.

Situering van het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkte de afgelopen jaren de herinrichting van de Assesteenweg (N285) en het op- en afrittencomplex in Ternat uit. De toekomstige werfzone situeert zich op de Assesteenweg (N285) tussen het huisnummer 86 en het huisnummer 40. Daarnaast wordt ook een deel van het op- en afrittencomplex van de E40, aansluitend op de Assesteenweg (N285), mee aangepast. Dit project kadert binnen de visie van de Vlaamse overheid om de gevaarlijke punten in Vlaanderen weg te werken.

 

Herinrichting voor meer verkeersveiligheid 

In de voorbije jaren gebeurden er verschillende ongevallen met zwaargewonden of dodelijke afloop op de Assesteenweg (N285) ter hoogte van het op- en afrittencomplex. In de analyses die daarop volgden, kwamen drie oorzaken naar boven die de vele ongevallen kunnen verklaren:

  1. congestievorming oftewel opstopping van het verkeer
  2. conflicten ter hoogte van de kruispunten
  3. afslaan met hoge snelheid

Met de herinrichting van de Assesteenweg (N285) ter hoogte van het op- en afrittencomplex wil Wegen en Verkeer deze oorzaken aanpakken. In het nieuwe ontwerp wordt er werk gemaakt van conflictvrije kruispunten, een herschikking  van de rijstroken zodat het verkeer beter kan voorsorteren (ook op de op- en afritten, waar voorsorteerstroken aangelegd of verlengd worden), middeneilanden die het verkeer moeten afremmen en bushavens langs de rijweg zodat de bussen niet meer op de rijweg moeten halt houden. Ook de fietsinfrastructuur wordt verbeterd met afgescheiden fietspaden en fietsoversteekplaatsen.

Voorbereidende werken nutsmaatschappijen starten in het voorjaar 2019

Volgens de huidige planning starten de nutsmaatschappijen in het voorjaar van 2019 met het verplaatsen van de bestaande nutsleidingen. Deze voorbereidende ingreep is noodzakelijk zodat de aannemer bij de eigenlijke herinrichtingswerken de rijweg kan verbreden en het nieuwe rioleringsstelsel kan aanleggen.

Wegen- en rioleringswerken AWV vanaf zomer 2019

De herinrichtingswerken zelf staan gepland vanaf de zomer van 2019. In eerste instantie worden de nodige rioleringswerken uitgevoerd. Nadien starten de wegeniswerken.

Rioleringswerken

De aannemer legt in opdracht van Wegen en Verkeer eerst een nieuw rioleringsstelsel aan. De bestaande infrastructuur wordt opengebroken en de huisaansluitingen worden afgekoppeld. Wegen en Verkeer voorziet een nieuw gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert. Dit is beter voor het milieu.

Wegenwerken

De kruispunten met de op- en afritten van de E40 en met de Essenestraat worden voorzien van een conflictvrije verkeerslichtenregeling. Hierbij wordt rekening gehouden met de routes van uitzonderlijk vervoer. Zo voorziet het ontwerp in de nodige opstelplaatsen en wordt in de richting van Edingen tussen de twee op- en afritten een dubbele rechtdoor, overgaand naar twee linksaf-rijstroken voor de oprit Brussel, voorzien. De aansluiting van de parking van de Brantano en de E5 mode op het kruispunt met de oprit Brussel - afrit Oostende wordt aangepast met een verplichte rechtsuit.

Het ontwerp voorziet verder in de heraanleg van Assesteenweg (N285) over een afstand van 580m in asfalt tussen het huisnummer 86 en het huisnummer 40. Daarnaast is er ook een afgescheiden rood fietspad in beton en een voetpad in grijze betonstraatstenen voorzien.

Ter hoogte van de kruispunten met de Steenvoordestraat, Essenestraat en de op-en afritten van de E40 worden de nodige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers voorzien met behulp van verkeerseilanden en markeringen op de rijweg. Ook ter hoogte van speelhal Josan (ten zuiden van de Nattestraat), wordt een oversteekplaats voor fietsers gecreëerd die aansluit op het bestaande fietspad. Tot slot worden er twee bushaltes gecreëerd langs het tracé. Wegen en Verkeer zal deze bushaltes vrijliggend van het doorgaand verkeer aanleggen.

 

Onteigeningen maken project mogelijk

Om het conflictvrije kruispunt ter hoogte van de oprit Brussel - afrit Oostende, de fietsoversteek ter hoogte van de Josan speelhal en de rioleringen in de Steenvoordebeek te realiseren, zijn een aantal onteigeningen noodzakelijk. De onteigende gebieden zijn vooral landbouwgronden en voortuinen van particuliere eigendommen.