Herinrichting Langenberg (N127) en onderhoudswerken Turnhoutsebaan (N127) in Diest

Regio
Gemeente
Weg
Datum start in najaar 2019

 

UPDATE 15/02/19: tijdens de eerste twee weken van maart voert het Agentschap Wegen en Verkeer werken uit op zowel de N127 Langenberg te Diest als de R26 ring rond Diest tussen de Schaffensepoort en de Hasseltsepoort. Het betreft telkens voorbereidende ingrepen (o.a. rooien van bomen) om vanaf de lente te starten met de vernieuwingswerken op de R26 en op het einde van de zomer met de herinrichting van de N127 Langenberg tussen de Citadellaan en de splitsing aan de Turnhoutsebaan. De eigenlijke herinrichting van de Langenberg start in de zomer van 2019, waarschijnlijk na het zomers bouwverlof. 

I.v.m. de planning: vooraleer AWV van start kan gaan met de heraanleg van de Langenberg en de onderhoudswerken aan de Turnhoutsebaan, moeten eerst enkele ingrijpende werken op de ring rond Diest worden afgerond. Die werken starten in maart 2019 om te eindigen in september 2019.  

Rooien bomen langs Langenberg: maart 2019

Omdat de gekende scherpe bocht van de Langenberg straks een meer geleidelijke curve krijgt en er aan weerszijden van de weg vrijliggende fietspaden komen, dienen heel wat bomen plaats te maken. Een bosbouwbedrijf zal deze rooiwerken in opdracht van AWV uitvoeren tijdens de krokusvakantie van maandag 4 maart t.e.m. zaterdag 9 maart. De week nadien graaft een aannemer de vrijgekomen teelaarde af en zullen nog enkele kapwerken op de heuvelrug gebeuren. Om deze werken zowel praktisch als veilig te kunnen uitvoeren sluit AWV de Langenberg vanaf circa 500m voorbij de Klappijstraat (vanuit Okselaar) tot vlak voor de Citadellaan volledig af van maandag 4 tot uiterlijk zaterdag 16 maart. Tussen Diest en Okselaar/Geel rijdt het verkeer dan twee weken via omleidingsroutes die zowel ten oosten (over Engsbergen en Schaffen) als ten westen (over Zichem) lopen. 

Dit is de omleiding die tijdens het rooien van de bomen gevolgd zal moeten worden (tekst loopt verder onder afbeelding):

omleiding diest

Situering van het project

Op deze webpagina stond voordien een overzichtskaartje met daarop aangeduid "bijkomend onderhoud tot gemeentegrens met Scherpenheuvel-Zichem". Dat moest zijn "bijkomend onderhoud tot gemeentegrens met Tessenderlo". De werfzone van het onderhoud op de Turnhoutsebaan ("Zone B" van de werken) is dus aanzienlijk langer dan eerder gecommuniceerd. Het kaartje hieronder is het correcte. 
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start in het najaar van 2019 met de heraanleg van de Langenberg (N127) in Diest. Dit traject is een cruciale verbinding tussen Diest en Geel. De werken vinden plaats tussen het kruispunt met de Citadellaan en het punt waar de Turnhoutsebaan aansluit op de Langenberg. 

Bijkomend zorgt AWV voor een grondige opknapbeurt van de Turnhoutsebaan (N127) tot op de grens met Tessenderlo

herinrichting-langenberg-heraanleg-turnhoutsebaan

Welke werken worden er uitgevoerd? 

Met een grondige herinrichting van de Langenberg en de Turnhoutsebaan investeert AWV in veiligere gewestwegen voor wie er fietst, de bus neemt of er met de auto rijdt.  Zowel de boven- als onderbouw van de Langenberg wordt dan ook volledig aangepakt en vernieuwd:

  • De scherpe bocht wordt heraangelegd zodat hij minder gevaarlijk wordt.
  • Er komen veilige, vrijliggende fietspaden (afgescheiden van de weg) langs beide kanten van de weg. 
  • Nieuwe bushaltes aan het kruispunt met de Citadellaan (R26 - kant Diest) en aan de splitsing met de Turnhoutsebaan (N127 - kant Molenstede) zorgen voor een veiligere situatie voor busgebruikers.
  • De stad Diest vernieuwt de riolering langs het volledige traject van de herinrichting. 

De herstellingswerken aan de Turnhoutsebaan bestaan uit het wegwerken van oneffenheden tussen de betonplaten van het wegdek. De oneffenheden veroorzaken geluidshinder voor de buren en omwonenden. AWV zal de betonplaten "fijnfrezen". Dat betekent dat we het bovenste laagje beton eraf schrapen, waardoor de oneffenheden tussen de betonplaten (ter hoogte van de voegen) verdwijnen. AWV zal ook de verzakte waterslikkers (die ook geluidsoverlast veroorzaken) in het wegdek vernieuwen en verstevigen.

Momenteel zijn er geen concrete plannen om het stuk van de Turnhoutsebaan voorbij de grens met Scherpenheuvel-Zichem (richting Geel/Turnhout) aan te pakken.

In het voorjaar van 2018 zijn er geluidsmetingen uitgevoerd langs de Turnhoutsebaan. Na de herstellingswerken zal AWV deze geluidsmetingen herhalen en de resultaten van de metingen vergelijken, zodat we objectief weten wat het effect van de herstellingen was op het omgevingsgeluid.  

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel door Aquafin

Van de werken op de Langenberg wordt gebruik gemaakt om ook nieuwe riolering aan te leggen. Aquafin zal in opdracht van de stad Diest een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen over het hele traject van de werken. Zo wordt regen- en afvalwater gescheiden, wat bijdraagt tot een beter leefmilieu. Tijdens de uitvoering van de werken is om veiligheidsredenen geen doorgaand verkeer mogelijk. Hoe de omleidingen zullen verlopen, is op dit moment nog niet geweten. Zodra hier meer informatie over bekend is, brengt AWV de bewoners op de hoogte.

Vragen over flitspaal

Op een informatieavond die plaatsvond in oktober 2018, vroegen aanwezige omwonenden of de flitspaal op de Turnhoutsebaan die nu aan het kruispunt met de Klappijstraat staat, verplaatst zou kunnen worden. AWV onderzoekt of er een betere plaats is voor deze flitspaal, en of het technisch haalbaar mogelijk is om de flitspaal te verplaatsen.