Herinrichting Tongersesteenweg - doortocht Riemst fase 3

Regio
Gemeente
Weg
Datum oktober 2018 - najaar 2019

UPDATE 
Op 12 november startten de nutsbedrijven met de verplaatsing en vernieuwing van hun ondergrondse distributieleidingen voor elektriciteit, water, gas en telecom. Deze nutswerken starten aan de zijde met de oneven huisnummers van de Tongersesteenweg, en zouden een zestal weken per straatzijde in beslag nemen (o.v.v. werf- en weersomstandheden). 
Tijdens de kerstvakantie wordt er niet gewerkt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en Infrax vernieuwen in 2019 de Tongersesteenweg in Riemst. Het betreft het laatste deelproject waarbij de vier steenwegen die in het centrum van Riemst kruisen een volledige nieuwe en vooral veiligere inrichting krijgen. Tijdens de eerste fase (2012-2013) van de zogenaamde ‘doortocht van Riemst’ werden de Bilzersteenweg en Visésteenweg aangepakt. Drie jaar later (2016) volgde de herinrichting van de Maastrichtersteenweg en tegen het najaar van volgend jaar (2019) is ook de vernieuwing van de Tongersesteenweg een feit.

 

Troeven van het project?

Verhoogde fiets- en voetpaden

Net zoals op de andere drie steenwegen binnen de herinrichting van de doortocht Riemst centrum zullen trappers en stappers straks ook veilig en comfortabel op de Tongersesteenweg kunnen passeren. Het nieuwe fietspad in rode beton komt verhoogd te liggen ten opzichte van de rijweg om de fietser zo een duidelijke en eigen plek te geven. Aansluitend op hetzelfde niveau komen er voor de voetganger mooie en ruime voetpaden.      

 

Trager het centrum binnenrijden   

Bij het binnenrijden van het centrum, aan de kant van Herderen, zorgt een asverschuiving van de rijweg met een groen middeneiland voor een duidelijk poorteffect. Samen met de aanleg van versmald ogende rijstroken wordt zo een vertragend effect gecreëerd voor het verkeer.

 

Ruimte voor groen en parkeren

De groenere inrichting van Riemst centrum wordt eveneens op de Tongersesteenweg doorgetrokken. Aan beide zijden van de weg zullen bomen het geheel een frisse en groene aanblik geven. Aan de kant van de rotonde is er daarnaast heel wat ruimte voorzien om te parkeren. De bijna 20 parkeerplekken komen vanzelfsprekend in de lengterichting te liggen tussen de rijweg en het fietspad.   

 

 

De planning?

Voorbereidende werken door nutsbedrijven van november tot voorjaar 2019

Voorafgaand aan de hoofdwerken op de Tongersesteenweg dienen de verschillende nutsmaatschappijen gedurende een drietal maanden aanpassingen uit te voeren aan hun ondergronds leidingennetwerk. Vanaf november 2018 tot begin volgend jaar verplaatsen en vernieuwen ze hun ondergrondse distributieleidingen voor elektriciteit, water, gas, en telecom binnen de projectzone. Er wordt gestart aan zijde met de oneven huisnummers. Men voorziet ongeveer een zestal weken per straatzijde voor de werken aan de nutsleidingen (onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden). 

Vernieuwing Tongersesteenweg vanaf volgend jaar tot einde zomer 2019

Wanneer de nutsbedrijven hun werken hebben afgerond en het weer (winterperiode) het toelaat, vangen in het voorjaar 2019 de hoofdwerken aan. In samenwerking met de gemeente Riemst en Infrax krijgt de Tongersesteenweg vanaf de Dienst Toerisme tot aan de ruilverkavelingsweg aan de beschermde hoeve een gescheiden riolering en gloednieuwe wegopbouw. Deze laatste sluit qua inrichting en materiaalgebruik aan op de vorige twee deelfasen in Riemst centrum.

 

De aannemer heeft ongeveer een half jaar nodig om de riolerings- en wegeniswerken uit te voeren. Als een strenge winter de opstart van de werken niet verhindert, kan het project tegen september 2019 klaar zijn.

 

Opgelet: de planning van dergelijke werken is steeds onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden. Deze kan mogelijk nog veranderen. 

 

Hinder voor het verkeer tijdens de realisatie van het project?

Beperkte hinder tijdens nutswerken eind 2018

De nutsbedrijven gaan hoofdzakelijk aan de slag buiten de rijbaan. Tijdens hun werken kan het verkeer steeds in beide richtingen rijden, eventueel over versmalde rijstroken. Af en toe kan men een rijstrook plaatselijk innemen om bepaalde werken veilig uit te voeren. Dit gebeurt dan buiten de spitsuren waarbij het verkeer beurtelings via een tijdelijke lichtenregeling verloopt. 

Tijdens de werken aan één zijde van de steenweg rijden fietsers in beide richtingen aan de overzijde. De aannemer zorgt ervoor dat voetgangers de zone van de werken zo optimaal mogelijk kunnen wandelen, ook aan de zijde waar gewerkt wordt.

 

Omleiding richting Tongeren tijdens hoofdwerken vanaf begin 2019

Gedurende de zes maanden die nodig zijn om de riolering en de nieuwe wegopbouw aan te leggen, is er in de projectzone slechts één rijhelft beschikbaar. De werken gebeuren namelijk in twee fasen waarbij eerst de noordelijke zijde en aansluitend de zuidelijke zijde van de Tongersesteenweg wordt vernieuwd.

Voor fietsers en voetgangers zal er steeds ruimte zijn om in beide richtingen langs de werken te kunnen.

Verkeer van Tongeren naar Maastricht kan steeds voorbij de werfzone rijden.

Voor verkeer in de richting van Tongeren geldt er een korte omleiding die vanaf de rotonde eerst even over de Bilzersteenweg loopt om dan via twee ruilverkavelingswegen net voorbij de werken terug aan te sluiten op de Tongersesteenweg.  

 

 

Blijf op de hoogte
Via digitale nieuwsbrieven bezorgen we u graag nieuws over de voortgang van het project. Via de knop rechtsboven deze pagina kan u zich eenvoudig inschrijven en blijft u geïnformeerd.