Kempische Steenweg, Hasselt: Vervanging viaduct Kiewit

Regio
Gemeente
Weg
Datum 15 februari 2016 - november 2017

Op zaterdag 21 oktober zal het Agentschap Wegen en Verkeer het viaduct in Kiewit opnieuw volledig openstellen voor het gemotoriseerd verkeer.
In de daaropvolgende nachten wordt er wel nog gewerkt. In de nacht van zaterdag op zondag zal de aannemer o.a. het veiligheidsrooster tussen de beide brughelften plaatsen. Tijdens deze werken kan het verkeer in beide richtingen over één rijstrook blijven rijden.  
Gedurende de nachten van maandag 23 op dinsdag 24 oktober en van dinsdag 24 op woensdag 25 oktober zal het agentschap richting Hasselt nog asfalteringswerken uitvoeren op het kruispunt ter hoogte van de Corda Campus. Deze werken gebeuren telkens tussen 19.00 uur en 06.00 uur. Het doorgaand verkeer kan dan in beide richtingen over één rijstrook op de andere brughelft rijden. Voor de weggebruikers van en naar de Corda Campus voorziet het agentschap een lokale omleiding. Meer informatie vindt u hier

Live in beeld

Het project

Het nieuwe viaduct zal in beide richtingen bestaan  uit 2 rijstroken en een vrijliggend fiets- en voetpad. 

Onder het viaduct zal het agentschap de parkeerzone aan de zijde van Zonhoven vernieuwen. Aan de Hasseltse zijde zal een rotonde met een centrale Kiss & Ridestrook zorgen voor een vlottere en veiligere verkeersafwikkeling ter hoogte van het station. Boven de spoorweg zal een voetgangersbrug ervoor zorgen dat treinreizigers makkelijk van spoor kunnen wisselen zonder over het viaduct te moeten wandelen.

Ter hoogte van de Corda Campus voorziet AWV tenslotte nog een aanpassing van de rotonde die het domein momenteel ontsluit. Door de omvorming naar een ovonde zullen de bezoekers deze zone makkelijker, veiliger en vlotter kunnen bereiken.

Bouw voetgangerstoren (afgerond)

Het agentschap bouwde eerst een nieuwe voetgangersbrug over de spoorweg (kant school Kindsheid Jesu). Treinreizigers kunnen sindsdien makkelijk van perron wisselen, zonder over het viaduct te moeten stappen. 

Vernieuwing viaduct in twee helften. (opnieuw voor gemotoriseerd verkeer)

Sinds zaterdag 21 oktober is het viaduct in beide richtingen terug open voor gemotoriseerd verkeer. In de loop van de volgende weken volgt de afwerking van o.a. de fietspaden. 

Aanpassing rotonde Corda Campus tot ovonde (afgerond) / werkzaamheden vanaf augustus 2017

Nu de rotonde voor de Corda Campus is omgevormd tot een veiligere ovonde gaan de omgevingswerken verder langs de brug. Zowel aan de kant van Hasselt, als aan de kant van Zonhoven dienen de oostelijke ventwegen (kant Corda) nog te worden aangepakt. Eerst krijgen deze een gescheiden riolering. Daarna wordt het wegdek vernieuwd. De school Kindsheid Jesu en het rusthuis blijven bereikbaar en het perron toegankelijk voor treinreizigers. Deze werken zullen naar alle waarschijnlijkheid klaar zijn voor de start van het schooljaar op 1 september.

Begin augustus vinden er op de oostelijke brughelft de laatste betonwerken plaats. Van 14 tot en met 20 augustus liggen alle activiteiten op en rond de brug stil, zodat festivalgangers naar Pukkelpop er op een veilige manier kunnen passeren. Ter hoogte van Kindsheid Jesu vernieuwt de aannemer tijdens de festivaldagen wel de bestaande bushalte maar dit zal geen hinder voor het verkeer met zich meebrengen. De week na het festival start tenslotte de afwerking van het nieuwe viaduct.

Omleiding fietsers vanaf maart 2016 tot het nieuwe viaduct klaar is.

Zowel fietsers als voetgangers kunnen vanaf maart niet meer over de brug tot deze volledig is vernieuwd. Voetgangers kunnen gebruik maken van de nieuwe vrijstaande voetgangerstoren en de fietsers zullen een omleiding moeten volgen. De fietsomleiding loopt via de Walenstraat en de Research Campus en dit in beide richtingen. Speciaal voor de schoolgaande, fietsende jeugd duiden we ook een scholenroute aan. Deze loopt via de Europalaan en de Paalsteenstraat. Het station van Kiewit blijft bereikbaar zowel per fiets als te voet aan beide kanten van de spoorweg.

Openbaar vervoer en parkeren.

Zowel het station van Kiewit als de bushaltes ter hoogte van het viaduct blijven bediend. Trein- en busreizigers kunnen blijven rekenen op het openbaar vervoer.

Vanaf de start van de werken is parkeren onder en langs de brug aan weerszijden van de spoorweg niet mogelijk. In de omgeving van de Corda Campus of op het parkeerterrein aan de Tulpinstraat tegenover de kerk van Kiewit  kan dat wel. 

Reistijdbegeleiding voor doorgaand verkeer

Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer tekstkarren in de wijde omgeving met dynamische reistijdbegeleiding. Die geeft actuele reistijden van de N74 (Kempische Steenweg - Grote Baan) maar ook de autosnelwegen E314 en E313, zodat het verkeer de snelste route kan kiezen. Ook het verkeer op de E314 vanuit Maasmechelen en op de N72 vanuit Beringen zal geadviseerd worden om de snelwegen te nemen indien mogelijk en de werfzone te vermijden. 

Via de knop hiernaast kan u zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief over de werkzaamheden. Zo blijft u op de hoogte van de plannen en de werkzaamheden.