Liedekerke: herinrichting stationsomgeving

Regio
Gemeente
Weg
Datum september 2013 - juni 2018

Op 2 september 2013 zijn het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), NMBS, TMVW en Infrabel gestart met de herinrichting van de stationsomgeving van Liedekerke. De vernieuwing maakt van de stationsbuurt een aangename omgeving die vlot bereikbaar is en waar alle weggebruikers een plaats krijgen.

UPDATE 26/02/18: de tweede, nieuwe parking langs de spoorweg gaat open voor het publiek op 3 april. De oude voetgangerstunnel nabij deze parking (en toegang verleent tot de sporen) zal eind april afgewerkt worden door Infrabel. De aannemer van Wegen en Verkeer (Besix Infra) heeft de trappen naar de sporen aangelegd en de zone langs de gewestweg tussen café 't Signaal en de sporen afgewerkt. Behalve de laatste verkeersborden en ontbrekende verlichting is het aandeel van het Agentschap Wegen en Verkeer in het project beëindigd. Voor de weggebruikers zal er geen hinder meer zijn. In juni 2018 worden de laatste werken beëindigd en zal er een officiële opening gebeuren. 

Actuele werken

Wegen en Verkeer heeft de oude tunnel voor het autoverkeer omgevormd tot een fietserstunnel. Fietsers kunnen sinds juli 2017 gebruik maken van de nieuwe fietsenstalling. Omdat de aansluiting met de fietsersbrug naar het centrum van Liedekerke nog niet klaar is, kunnen fietsers op dit moment enkel langs de kant van de industriezone de tunnel in- en uitrijden.

 

Op het nieuwe stationsplein legde Wegen en Verkeer een keermuur en een vijver aan. Ook de waterafvoer onder het plein werd ondertussen aangelegd. De bovenkant van het stationsplein werd samen met de toegangen van de fietsersbrug afgewerkt in het najaar van 2017. 

Op de plaats waar het oude stationsgebouw stond, komt een fietspunt (zie foto). Daarachter legde Wegen en Verkeer (in het najaar van 2017) een nieuwe autoparking aan.

Infrabel en NMBS werken in de tweede fase van de vernieuwing van de perrons. De eerste fase is in dienst. Tijdens de zomermaanden van 2017 werden de nieuwe trappen naar de perrons afgewerkt. Die trappen worden in september 2017 in dienst genomen. Daarna vernieuwt NMBS de bestaande trappen en de reizigersonderdoorgang. Ten slotte zal de NMBS nieuwe luifels en perronuitrustingen (zitjes, klokken, perronnaamborden, verlichting,…) aanbrengen.

Vlot en veilig verkeer

De herinrichting biedt een oplossing voor de groeiende congestie in de stationsomgeving. De rotonde die de Affligemsestraat met de Stationsstraat (N208) verbindt, werd tussen 2013 en 2014 volledig heraangelegd en vergroot om de capaciteit ervan te verhogen. Daarnaast is ook de E40 vlotter bereikbaar geworden vanuit Liedekerke dankzij een bypass langs de rotonde.

Gescheiden rioleringsstelsel

TMVW en de gemeente maakten van de werken gebruik om een gescheiden riolering aan te leggen. Het afvalwater wordt nu afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie en het regenwater gaat via een regenwaterleiding naar de Dender. Het water wordt vertraagd afgevoerd en ter plaatse gebufferd om overstromingsgevaar tegen te gaan.

Heraanleg Affligemsestraat en bouw nieuwe tunnel

Het stuk van de Affligemsestraat tussen de rotonde en het station werd ook heraangelegd en afgebogen in oostelijke richting. Daar werd een nieuwe tunnel onder de sporen gebouwd. Omdat de tunnel het sluitstuk vormt van de verbinding tussen het centrum en de E40, is sindsdien het station weer vlot bereikbaar vanuit elke richting.

Fiets- en voetgangersbrug over natuurgebied De Valier

De oude tunnel wordt deel van een nieuwe fiets- en voetgangersroute. Die nieuwe route loopt verder door over een fiets- en wandelbrug over het natuurgebied De Valier. Daardoor krijgt het natuurgebied een nieuwe indeling: er komt meer ruimte vrij voor water waardoor er minder kans is op overstromingsgevaar. De noodzakelijke verbindingen (ecobruggen) rusten op pijlers, waardoor de fauna en flora eronder niet verstoord wordt. De fiets- en wandelbrug werd in oktober 2016 geplaatst en zal in het najaar van 2017 in dienst genomen worden wanneer de toegangen zijn afgewerkt.

Nieuw en beter bereikbaar stationsgebouw

Ook het oude stationsgebouw is volledig afgebroken. NMBS bouwt een nieuw modern gebouw dat uitkijkt op de vallei. Ook de perrons krijgen van Infrabel een opknapbeurt en worden verlengd in westelijke richting. Daardoor kunnen reizigers langs weerszijden van de tunnel de perrons bereiken en hoeven ze in de toekomst de drukke Affligemsestraat niet meer over te steken.

Gratis inlichtingennummer voor buurtbewoners

Wegen en Verkeer en Infrabel houden u de komende maanden graag verder op de hoogte van de werken aan de stationsomgeving. Buurtbewoners die nog vragen hebben of geïnformeerd willen worden over het verloop van de werken van infrabel, kunnen altijd terecht op het gratis telefoonnummer 0800/55.000 (elke dag van 7u tot 22u) of mailen naar info.projecten@infrabel.be voor een laatste stand van zaken.