Maastrichtersteenweg x Gulden-Bodemweg: Aanleg beveiligde fietsoversteekplaats

Regio
Gemeente
Weg
Datum 29/04/2019 tot juli 2019

UPDATE: de voorbereidende werken starten op maandag 29 april 2019 (en dus nog niet op di. 23/4, zoals in de bewonersbrief vermeld stond).

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal dit voorjaar een beveiligde fietsoversteek aanleggen ter hoogte van het kruispunt van de Maastrichtersteenweg (N79) en de Gulden-Bodemweg in Tongeren. Dankzij deze ingreep zullen fietsers op een veilige manier in 2 keer de Maastrichtersteenweg kunnen oversteken van en naar het bedrijventerrein. 

De fietsoversteekplaats komt te liggen op een verhoogd middeneiland in het verlengde van de afslagstrook richting Gulden-Bodemweg. Op het eiland zorgen fietsbeugels voor extra veiligheid voor de fietsers tijdens het wachten. De overbodige voorsorteerstrook richting Vrijheidweg verdwijnt.

 

 

 

Werkzaamheden tussen paasvakantie en bouwverlof

De voorbereidende werkzaamheden gaan van start op maandag 29 april 2019. Vanaf begin mei zullen de nutsmaatschappijen de nutsleidingen verplaatsen. Deze werken zullen ongeveer een maand in beslag nemen. Aansluitend start de herinrichting van het kruispunt. Het volledige project zou half juli afgerond moeten zijn.

Beperkte verkeershinder dankzij gefaseerde uitvoering

Door telkens aan één zijde van de weg te werken, kan het doorgaand verkeer gedurende de volledige duur van het project in beide richtingen op de Maastrichtersteenweg blijven rijden over versmalde rijstroken. Tijdens de aanleg van het middeneiland zal dit enkele dagen beurtelings gebeuren door middel van tijdelijke verkeerslichten. 

De Gulden-Bodemweg wordt gedurende de volledige duur van de werkzaamheden afgesloten ter hoogte van de Maastrichtersteenweg. Voor gemotoriseerd verkeer van en naar de Gulden-Bodemweg voorziet het agentschap een omleiding via de Ketsingenstraat, de Gousbeemdstraat en Gilliswinhof. 

Om de veiligheid van de fietsers te garanderen, zullen ook voor hen omleidingen gelden via de Heersterveldweg en het industrieterrein enerzijds en de Demerbronstraat anderzijds.