N285 Ternat: onderhoud wegdek Assesteenweg (N285) ter hoogte van kruispunt met de Fossebaan

Regio
Gemeente
Weg
Datum 8/04/2019 tot 19/04/2019

Update 05/04/2019: In tegenstelling tot wat u eerder op deze webpagina kon lezen, zullen de onderhoudswerken een kleine twee weken (en niet één week) in beslag nemen en starten vanaf dinsdag 9 april (in plaats van maandag 8 april).  Eerst wordt de rijrichting Gooik aangepakt en nadien het rijvak in de richting van Ternat. Verkeer op de Assesteenweg (N285) kan beurtelings de werfzone passeren door middel van dynamische verkeerslichten. Omdat dit zeer weersgevoelige werken zijn, blijft een wijziging van de planning altijd mogelijk. Als er zulke planningswijzigingen zijn, brengen we u daarvan op de hoogte via deze webpagina.  

Van dinsdag 9 april tot vrijdag 19 april, tijdens de paasvakantie, voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een onderhoud uit van het wegdek op de Assesteenweg (N285) ter hoogte van het kruispunt met de Fossebaan en de Stenebrugstraat. Over een afstand van 500m wordt de asfaltoverlaging van de onderliggende betonplaten vervangen en een nieuwe toplaag asfalt aangebracht. De aanliggende fietspaden worden ook aangepakt en opnieuw heraangelegd in asfalt. 

Onderhoudswerken in twee fasen: beurtelings verkeer door middel van verkeerslichten

Om de hinder voor het verkeer te beperken wordt er gewerkt tijdens de paasvakantie, vanaf dinsdag 9 april tot vrijdag 19 april. Verkeer op de Assesteenweg zal beurtelings de werfzone kunnen passeren door middel van dynamische verkeerslichten. 

De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. De eerste week wordt er gewerkt op het rijvak in de richting van Gooik, de tweede week in de richting van Ternat. De werkzaamheden volgen telkens eenzelfde patroon: eerst zal het verouderde wegdek worden afgefreesd (tot op een diepte van 13 à 15 cm) en nadien opnieuw afgewerkt en opgebouwd worden tot en met de onderlaag. Vervolgens wordt het aanliggende fietspad voorzien van een nieuwe asfaltverharding. Tijdens de laatste nacht worden de toplaag asfalt en de markeringen aangebracht.  

Dynamische verkeerslichten zorgen voor vlottere doorstroming tijdens werken

Om het beurtelings verkeer op de Assesteenweg tijdens de werken vlot te laten doorstromen, maakt AWV gebruik van intelligente, dynamische verkeerslichten. Voor zowel de ochtend- als de avondspits wordt er een programma ingesteld dat rekening houdt met de verkeersintensiteiten van dat moment. De verkeerslichten zijn daarom ook uitgerust met een optisch detectiesysteem. Als er geen wachtend verkeer aan de ene zijde van de werfzone staat, zullen de verkeerslichten aan de andere zijde doorlopend groen blijven.

Kruispunt met Fossebaan en Stenebrugstraat afgesloten

Tijdens de onderhoudswerken wordt het kruispunt van de Assesteenweg met de Fossebaan en de Stenebrugstraat afgesloten voor verkeer. Wie vanop de Assesteenweg naar de Fossebaan wil rijden, wordt via de Kerkstraat, de Esdoornstraat en de Heidestraat omgeleid. Verkeer dat in de Stenebrugstraat wil geraken, wordt via de Statiestraat, de Van Cauwelaertstraat en de Weverstraat gestuurd.