N415: nieuwe fietspaden Beerlegemsebaan in Zwalm

Regio
Gemeente
Weg
Datum van 27 mei tot zomer 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is op maandag 27 mei gestart met het vernieuwen van de fietspaden op de Beerlegemsebaan (N415) in Zwalm (Beerlegem). De werken gebeuren in twee fasen zodat het verkeer richting Gent altijd langs de werfzone kan rijden. Het verkeer richting Zottegem volgt een omleiding. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werf. De werken duren tot de zomer (bouwverlof).

Asfaltwerken van 27 mei tot bouwverlof 2019

De fietspaden worden vernieuwd tussen het kruispunt ‘t Hoofd’ (N46) en de kerk van Beerlegem. In totaal komt 4 km nieuw fietspad om het rijcomfort te verbeteren. Tegelijk verbetert de aannemer op enkele plaatsen de afwatering en tussen kruispunt 't Hoofd en Koornbloemstraat vervangt hij de kasseistrook door een onverharde groenzone. Op die manier wordt het wegbeeld versmald en dit zou een snelheidsremmend effect beogen. De werken starten op maandag 27 mei en zullen klaar zijn voor het bouwverlof, in juli 2019. 

Fasering en omleiding

De werken gebeuren in twee fasen.

Fase 1: van 27 mei tot midden juni (afgelopen) 

De aannemer werkt op de rijrichting Zottegem en zijn de Paulatemstraat en Kasteeldreef afgesloten aan de N415. 

  • Het verkeer richting Gent rijdt langs de werfzone.
  • Het verkeer richting Zottegem rijdt om via Saksenboomstraat, Meilegemstraat, Lindestraat, Schoolstraat (N435) en Latemdreef (N46). Deze situatie blijft zo gedurende de ganse periode van de werken.
  • Voetgangers kunnen door langs de werfzone en ook de fietsers rijden langs de werfzone over een dubbelrichtingsfietspad. 

Fase 2: midden juni tot bouwverlof (juli 2019)

Daarna wisselt hij van kant en werkt hij op de rijrichting Gent. Vanaf dan zijn de zijstraten Koornbloemstraat, Oudenweg en zijstraat Beerlegemsebaan zijn afgesloten aan de N415. 

  • Het verkeer richting Gent blijft altijd mogelijk en rijdt langs de werfzone.
  • Het verkeer richting Zottegem rijdt om via Saksenboomstraat, Meilegemstraat, Lindestraat, Schoolstraat (N435) en Latemdreef (N46). Deze situatie blijft zo gedurende de ganse periode van de werken.
  • Voetgangers kunnen door langs de werfzone en ook de fietsers rijden langs de werfzone over een dubbelrichtingsfietspad.