Nieuwe fiets- en voetpaden voor Plantin en Moretuslei (N184) in Antwerpen

Regio
Gemeente
Weg
Datum nutswerken vanaf januari 2019, hoofdwerken vanaf zomer 2019 tot februari 2021

Herinrichting Plantin en Moretuslei

Vandaag is de Plantin en Moretuslei in Antwerpen een belangrijke invalsweg voor fietsers en automobilisten. De fietspaden zijn verouderd en niet voorzien op het aantal fietsers dat vandaag via deze weg de stad in fietst. In samenwerking met de stad Antwerpen, De Lijn en Rio-link wordt de Plantin en Moretuslei over de hele breedte heringericht in verschillende fases.

Planning nutswerken 

Voorafgaand aan de eigenlijke herinrichting moeten de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor gas, elektriciteit, water en telecom eerst verplaatsen en vernieuwen. Deze voorbereidende nutswerken zijn eind januari 2019 van start gegaan. In de eerste fase wordt gewerkt aan de kant van de oneven huisnummers vanaf de Wilrijkstraat tot aan de Van Immerseelstraat. Het deel tussen de Wilrijkstraat en de Provinciestraat is reeds afgewerkt. Tot eind mei wordt er nog gewerkt op het deel tussen de Provvinciestraat en de Van Immerseelstraat. De nutswerken vinden voornamelijk plaats in het voetpad, maar er zal ook hinder zijn op het fietspad en op de rechterrijstrook aan deze kant van de weg.

Planning nutswerken 30 mei - zomer 2019

Vanaf 30 mei start er een nieuwe fase van de nutswerken aan de noordzijde van de Plantin en Moretuslei. Dan beginnen er sleufwerken om ook tussen de Provinciestraat en het Stadspark nieuwe leidingen aan te leggen. Hieronder een overzicht van de verschillende deelfases en de hinder voor het verkeer. 

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Maandag 3 juni tot maandag 24 juni 2019

WAT: Vernieuwen van de kabels en leidingen in de Provinciestraat tussen de Plantin en Moretuslei en huisnummer 212 (kant even huisnummers).

VERKEER Provinciestraat

 • Fietsers en voetgangers: doorgang langs de werken.
 • Auto’s en vrachtwagens: omleiding via Bleekhofstraat en Kroonstraat.

VERKEER Wipstraat

 • Fietsers en voetgangers: doorgang langs de werken.
 • Auto’s: straat doodlopend aan Provinciestraat. In- en uitrijden via Van Immerseelstraat. Verboden te parkeren.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Maandag 17 juni tot vrijdag 19 juli 2019

WAT: Vernieuwen van de kabels en leidingen in de Plantin en Moretuslei tussen de Provinciestraat en de Van Immerseelstraat en in de Van Immerseelstraat.

VERKEER:

 • Fietsers en voetgangers langs de werfzone via versmalde doorgang.
 • Plantin en Moretuslei:
  • naar Singel geen hinder.
  • naar stadcentrum over één rijstrook van 17 juni tot 1 juli.
 • Van Immerseelstraat: van 1 tot 5 juli inrijden via Plantin en Moretuslei, uitrijden via Wipstraat.

Kom slim naar Antwerpen

De Plantin en Moretuslei is een belangrijke invalsweg naar de stad, de werken zullen dan ook voelbare verkeershinder veroorzaken in de ruime omgeving. Automobilisten houden best rekening met ernstige vertragingen en mogelijk filevorming tot op de Antwerpse ring (R1) en de Noordersingel/Binnensingel (R10). Informeer u voor u vertrekt en kijk op www.slimnaarantwerpen.be om op uw bestemming te geraken. Zet uw auto bijvoorbeeld op één van de gratis Park+Rides en zet uw reis verder met bus of tram. Zo komt u steeds slim naar Antwerpen.

Hoofdwerken vanaf zomer 2019

De eigenlijke herinrichting van de Plantin en Moretuslei begint naar verwachting in de zomer van 2019. De werken worden opgedeeld in een aantal grote fases en deelfases om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De herinrichting start aan de kant van de oneven huisnummers. We werken vanaf de Wilrijkstraat richting de Charlottalei, en vervolgens aan de andere kant van de weg terug vanaf de Charlottalei naar de Wilrijkstraat.

De precieze planning en fasering van de hoofdwerken ligt nog niet volledig vast, maar zal tijdig in detail worden toegelicht. Wel houden we rekening met een aantal minder hinderprincipes bij het inplannen van de werken:

 • Op de Plantin en Moretuslei zal er behalve tijdens de werken aan het kruispunt Provinciestraat altijd verkeer in beide richtingen mogelijk zijn. Om de werken te kunnen uitvoeren, zullen er een of meerdere rijstroken ingenomen worden.
  • Omwille van de knip van het Operaplein zullen er in 2019 staduitwaarts steeds 2 rijstroken beschikbaar blijven, richting de Singel en de Ring. In de andere richting, stadinwaarts, wordt wel een rijstrook ingenomen, en zal verkeer over één rijstrook moeten rijden.
  • Vanaf 2020 zullen ook staduitwaarts rijstroken ingenomen kunnen worden.
  • Tijdens de werken aan het kruispunt met de Provinciestraat – waarschijnlijk in de zomer van 2020 – is het kruispunt volledig afgesloten voor alle verkeer.
    
 • Fietsers: Tijdens het eerste jaar van de werken als er aan de noordzijde van de weg (stadinwaarts) gewerkt wordt, volgen fietsers stadinwaarts een omleiding via een parallelle as langs de achterliggende straten. Wanneer de werken aan de zuidzijde van de weg starten rijden fietsers in beide richtingen op het nieuwe fietspad aan de noordzijde van de weg.
   
 • De zijstraten van de Plantin en Moretuslei zullen in functie van de werken kort onderbroken zijn. Twee naastliggende straten worden nooit tegelijkertijd afgesloten, zodat de lokale bereikbaarheid gegarandeerd blijft.
   
 • De Plantin en Moretuslei vanaf de Wilrijkstraat via het kruispunt met de singel tot net voorbij de Ring (op- en afrittencomplex Borgerhout) is een aparte projectzone, die in 2 grote deelfases wordt aangepakt in de zomervakanties van 2019 en 2020.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Bovenstaande tijdslijn kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 


Waarom dit project?

De Plantin en Moretuslei is voor fietsers een belangrijke invalsweg naar het centrum van de stad. Dagelijks maken vele pendelaars en scholieren gebruik van deze route. Ze is dan ook de snelste verbinding tussen het Ring- en Singelfietspad naar het historische centrum van de stad.

De huidige fietspaden zijn sterk verouderd, veel te smal en in slechte staat. Ook de talrijke kruispunten op de route zijn niet voorzien op de vele fietsers. Daarnaast telt de straat heel wat zijstraten waar het autoverkeer sommige gevallen nog voor de verkeerlichten kan afslaan. Dit alles zorgt voor onduidelijke en gevaarlijke situaties voor zowel fietsers, voetgangers en automobilisten.

Wat gebeurt er?

Op de volledige Plantin en Moretuslei, van aan de Quinten Matsijslei (excl. kruispunt) tot aan het Ringfietspad, verbreden we de fiets- en voetpaden, maken we de kruispunten overzichtelijker en compacter en krijgen de middenbermen meer groen. Ook de rijweg wordt mee vernieuwd. Voorafgaand aan deze werken wordt de riolering gedeeltelijk vernieuwd.

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Over het hele tracé komen er fiets- en voetpaden van minstens 1,80 meter breed. Als er voldoende ruimte beschikbaar is, wordt het fietspad 2 meter breed. Naast het fietspad komt een strook van een halve meter als veiligheidszone tussen het fietsverkeer en het autoverkeer.

Overzichtelijke kruispunten

Een deel van de afslagen net voor de verkeerlichten (zogenaamde bypasses), namelijk aan de Kroonstraat, de Nottebohmstraat, het Singelkruispunt en de afrit van de Ring naar de Luitenant Lippenslaan verdwijnen en worden mee in de lichtenregeling opgenomen. Verder worden alle kruispunten overzichtelijker en compacter ingericht. Zo verkleint de oversteeklengte voor de fietsers.

Meer groen

De volledige straat wordt ook vergroend. Waar er voldoende ruimte beschikbaar is worden er bomen tussen de parkeervakken voorzien. Ook de huidige middenbermen worden voorzien van meer groen.

Belangrijke invalsweg

De straat blijft een belangrijke invalsweg voor zowel fietsers, automobilisten als voor het openbaar vervoer. Ook voor de brandweer en voor uitzonderlijk vervoer (tot 44 ton) blijft deze route belangrijk.

Het verkeer beschikt ook na de heraanleg over twee rijstroken in elke richting met tussen de twee richtingen een middenberm, afhankelijke van de beschikbare ruimte. De snelheid op de Plantin en Moretuslei blijft 50 km/uur. Er worden verschillende laad-en loszones voorzien. 

De bushaltes op de Plantin en Moretuslei blijven grotendeels op dezelfde plaats als vandaag. Enkel de busstop ter hoogte van de Provinciestraat komt, in de rijrichting naar de stad, voor het kruispunt te liggen. Ook nieuw is dat de bus halteert op de rijweg. Hier is het voetpad iets verhoogd zodat de reizigers makkelijk kunnen instappen. Ook de bussen voor het zwembad krijgen een stopplaats. Het openbaar vervoer zal in de toekomst stoppen op de rechtse rijstrook aan de voorziene bushaltes.

Aansluiting Provinciestraat

Samen met De Lijn wordt het braakliggende terrein op de hoek van de Provinciestraat en de Plantin en Moretuslei ingericht met een nieuwe tramhalte. Hierdoor kan de tram in een rechtere lijn het kruispunt oversteken vanuit de Rolwagenstraat. Zo wordt het kruispunt heel wat overzichtelijker voor alle gebruikers.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Met een nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden over de herinrichting van de Plantin en Moretuslei. Telkens als er nieuws te melden valt over het project, ontvangen geabonneerden een mailtje. 

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Vragen over de nutswerken?

Bjorn Bril – werfcoördinator
Bjorn.bril@fluvius.be
Tel: 078 35 35 34

Vragen over de riolerings- en wegeniswerken?

Zit u tijdens de werken aan de Plantin en Moretuslei met vragen over de bereikbaarheid van uw woning of handelszaak, of hebt u andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of telefonisch via 0468/03.53.84 (tijdens de kantooruren).