Onderhoudswerken op de Edingsesteenweg (N285) in Gooik: vervangen van betonplaten door asfaltverharding

Regio
Gemeente
Weg
Datum 24/06/2019 - 12/07/2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt vanaf maandag 24 juni drie weken lang op de Edingsesteenweg (N285) tussen het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N28) en het Sint-Pietersplein/de Kattestraat in Gooik. Over een afstand van 200 meter voert een aannemer een structureel onderhoud uit door de bestaande betonplaten op beide rijvakken uit te breken en te vervangen door een asfaltverharding. Volgens de huidige planning zijn alle werken op vrijdag 12 juli afgerond. 

Onderhoudswerken in twee fasen: eerst rijrichting Edingen, vervolgens rijrichting Ternat

De werken worden opgesplitst in twee fasen waarbij telkens één rijvak over de volledige lengte van 200 meter wordt hersteld. In een eerste fase wordt in de rijrichting van Edingen gewerkt. Zodra hier de betonplaten opgebroken zijn en vervangen door een nieuwe asfaltverharding worden in een tweede fase dezelfde werken uitgevoerd, maar dan in de rijrichting van Ternat.

Hinder en bereikbaarheid: omleiding voor verkeer richting Ternat

Verkeer op de Edingsesteenweg (N285) in de richting van Edingen, kan altijd langs de werfzone passeren. Wie in de richting van Ternat rijdt, wordt tijdens de werken omgeleid via de Molenstraat/Kestersesteenweg (N272) en de Ninoofsesteenweg (N28). Fietsers moeten ter hoogte van de werfzone oversteken en gebruik maken van het fietspad aan de andere kant van de weg. Woningen in de werfzone kunnen tijdelijk ‘moeilijk’ tot niet met de wagen bereikbaar zijn. Nabijgelegen winkels en handelszaken blijven wel steeds toegankelijk.