Paalsesteenweg t.h.v. Complex 26: Herinrichting

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2017-2018

UPDATE: weekend afsluiting brug Paalsesteenweg
In het weekend van 19 tot 22 oktober 2018 herstelt het Agentschap Wegen en Verkeer het wegdek tussen de op- en afrit richting Antwerpen en de brug over de snelweg. Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren, is het nodig om de brug over de snelweg volledig af te sluiten. Het verkeer op de Paalsesteenweg tussen Paal en Beringen rijdt om via de Tessenderlosesteenweg, Rijsselstraat en Industrieweg. Om de op- en afritten van de E313 te bereiken zijn er omleidingen voorzien via de calamiteitenroute. Kijk onderaan deze pagina voor meer informatie en een omleidingsplan.

De fasewissel naar de noordelijke weghelft wordt opgeschoven naar maandag 29 oktober 2018.

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de Paalsesteenweg (N29) in Paal-Beringen, tussen de oprit van de E313 naar Antwerpen en de Katermeerstraat, herinrichten om de doorstroming voor het openbaar vervoer en de rest van het verkeer te verbeteren en de veiligheid voor de fietsers te verhogen. 

De krachtlijnen van het project

Slimme aanpassingen voor vlotter verkeer
Om het verkeer vlotter te laten rijden op de Paalsesteenweg en opstoppingen op de afrit te vermijden, zal het agentschap bijkomende rijstroken en afslagstroken aanleggen: 

  • Op de afrit van de E313 komende van Luik komt een extra afslagstrook linksaf richting Beringen. 
  • Op de Paalsesteenweg in de rijrichting van Beringen voorziet het agentschap een extra rijstrook vanaf de aansluiting met de E313 tot voorbij het kruispunt met de Industrieweg om de capaciteit van beide kruispunten te verhogen. 
  • Een middenberm zal voorkomen dat verkeer linksaf kan slaan naar aanpalende percelen. Op deze manier is er geen vertraging voor het doorrijdend verkeer en vooral ook minder kans op conflictsituaties en ongevallen. 

Aandacht voor fietsers
De Paalsesteenweg krijgt tussen de aansluiting met de E313 richting Antwerpen en de Katermeerstraat nieuwe, vrijliggende fietspaden. Ter hoogte van de kruispunten met de Zwanenbergstraat, de Industrieweg en de Katermeerstraat komen veilige oversteekplaatsen.

Vernieuwde bushaltes 
Busreizigers zullen in de toekomst in alle veiligheid en met meer comfort kunnen op- en afstappen aan de nieuwe, beter uitgeruste bushaltes langs de Paalsesteenweg. De bussen van De Lijn krijgen een uitwijkhaven, zodat ze niet meer op de rijweg moeten stoppen. Hierdoor zullen ze het achterliggend verkeer niet meer ophouden.

Timing en verloop van de werken 

Voorbereidende nutswerken: september 2017 - april 2018

De nutsmaatschappijen zijn afgerond. 

Herinrichting op- en afrit E313 richting Antwerpen: AFGEROND

De afrit 26 ‘Beringen’ komende van Luik is verbreed om de doorstroming richting Paal en Beringen centrum te verbeteren. De afrit krijgt een extra afslagstrook richting Beringen. In de toekomst zullen er dus twee afslagstroken richting Beringen zijn en één richting Paal.

De extra afslagstrook richting Beringen kan wel pas in gebruik genomen worden als ook de Paalsesteenweg volledig is aangepast, naar verwachting eind 2018. 

Herinrichting Paalsesteenweg in drie grote fases

Het agentschap zal de Paalsesteenweg vanaf de brug over de E313 tot voorbij het kruispunt met de Katermeerstraat-Buitingstraat volledig opnieuw inrichten. Door bijkomende rijstroken en afslagstroken aan te leggen, zullen het openbaar vervoer en de rest van het verkeer hier straks vlotter kunnen doorrijden. Nieuwe vrijliggende fietspaden zorgen dat ook de situatie voor fietsers veiliger wordt. 

De werken op de Paalsesteenweg gebeuren in 3 grote fases om de hinder voor het verkeer en omwonenden zoveel mogelijk te beperken:

Fase 1: rioleringswerken buiten de rijweg (AFGEROND)
Fase 2: aanleg zuidelijk weghelft (augustus tot oktober)
Fase 3: aanleg noordelijke weghelft (oktober tot december)

Fase 2: Aanleg zuidelijke weghelft vanaf begin augustus

Op 7 augustus start de aannemer met de aanleg van nieuwe riolering aan de zuidkant van de Paalsesteenweg (kant even huisnummers). Terwijl de aannemer aan de zuidkant werkt, kan het verkeer op de Paalsesteenweg aan de andere kant van de weg blijven rijden over versmalde rijstroken (1 rijstrook in elke richting). 

  • Deze tijdelijke rijstroken worden van elkaar gescheiden door niet-overrijdbare, betonnen elementen waardoor afslaande bewegingen beperkt zijn. 
  • De Katermeerstraat, Industrieweg en Zwanenbergstraat-noord kan u daardoor enkel inrijden vanaf de Paalsesteenweg als u van Beringen komt en weer uitrijden richting Paal. Komt u vanaf de snelweg of vanuit Paal, dan bereikt u deze straten via de Beverlosesteenweg. 
  • De Buitingstraat en Zwanenbergstraat-zuid zijn afgesloten van de Paalsesteenweg. Er is een korte omleiding voor plaatselijk verkeer via de Gelebergstraat en Buitingstraat (komende van Paal) of via de Hekstraat en Oude Baan (komende van Beringen).

Fietsers kunnen niet via de Paalsesteenweg langs de werfzone passeren. We voorzien een omleiding in beide richtingen aan de zuidkant van de Paalsesteenweg via de Oude Baan, Buitingstraat, Watermolenstraat, Oude Barrier en Mulderstraat.

 

 


Weekendwerk 19 tot 22 oktober 2018: Paalsesteenweg onderbroken

In het weekend van 19 oktober herstelt de aannemer het wegdek tussen de op- en afrit richting Antwerpen en de brug over de snelweg. Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren, is het nodig om de brug over de snelweg volledig af te sluiten. Daarom voeren we deze werken uit in een weekend. De weg wordt afgesloten van vrijdag 19 oktober om 20u tot maandagochtend 22 oktober. 

Het verkeer op de Paalsesteenweg volgt tijdens dit weekend een omleiding:

  • Verkeer tussen Paal en Beringen rijdt om via de Tessenderlosesteenweg, Rijsselstraat en Industrieweg.
  • Verkeer vanuit Beringen naar de E313 richting Hasselt volgt de calamiteitenroute. De oprit richting Antwerpen blijft wel bereikbaar vanuit Beringen.
  • Verkeer vanuit Paal naar de E313 richting Antwerpen volgt een omleiding naar oprit 25a Tessenderlo. De oprit richting Hasselt blijft bereikbaar vanuit Paal.

 

 


 

Fase 3: Aanleg noordelijke weghelft vanaf 29 oktober 2018

Op maandagochtend 29 oktober schuift de werfzone op naar de noordelijke kant van de weg (kant carpoolparking). Het verkeer op de Paalsesteenweg kan tijdens deze fase steeds over één rijstrook in elke richting blijven rijden, aan de zuidkant van de weg.

De zijstraten aan de zuidkant (Buitingstraat en Zwanenbergstraat) zijn dan terug toegankelijk. Let wel: er geldt een ‘rechts in – rechts uit’ principe. Dat wil zeggen dat u de straat enkel kan inrijden als u vanuit Paal komt en enkel kan uitrijden richting Beringen.

De zijstraten aan de noordkant (Katermeerstraat, Industrieweg en Zwanenbergstraat) zullen dan afgesloten zijn van de Paalsesteenweg. Plaatselijk verkeer dat op de carpoolparking of bij een van de winkels of bedrijven in de afgesloten straten moet zijn, moet omrijden via de Beverlosesteenweg.

Fietsers bijven in beide richtingen de omleiding volgen aan de zuidkant van de Paalsesteenweg via de Oude Baan, Buitingstraat, Watermolenstraat, Oude Barrier en Mulderstraat.

 

 

Bereikbaarheid van de carpoolparking, winkels en bedrijven Paalsesteenweg

Door de gesloten middenberm op de Paalsesteenweg kan u niet via de Paalsesteenweg naar de carpoolparking rijden.
Er is een omleiding naar de parking voorzien via de Beverlosesteenweg. Via deze omleiding kan u ook alle winkels en bedrijven in de Zwanenbergstraat en de Industrieweg bereiken. 
 

Nieuwsbrief

Via de knop rechts op deze pagina kan u zich in schrijven op de digitale nieuwsbrief over deze werkzaamheden. Zo blijft u automatisch op de hoogte.