Plaatsing geluidsschermen

Regio
Gemeente
Weg
Datum zomer 2018 - jaareinde 2018

Maandag 6 augustus 2018 startte het Agentschap Wegen en Verkeerin Genk met de plaatsing van geluidsschermen langs de E314, richting Nederland.

Algemeen

In uitvoering van de Europese richtlijn 2002/49/EG over de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai werd er door AWV een prioriteitenlijst geluid opgesteld van de zwaarst geluidsbelaste woonzones in Vlaanderen.

Die lijst is opgesteld rekening houdende met het geluidsniveau ter hoogte van elke woning en het aantal woningen binnen de woonzone. Eén van die woonzones bevindt zich langs de A2/E314 te Genk waar AWV nu geluidsschermen wenst te plaatsen. De woonzone situeert zicht ten zuiden van de snelweg tussen de oprit 31 Genk-Centrum en de afrit 32 Genk-Oost.

Eerder werden in het kader van deze prioriteitenlijst reeds geluidswerende maatregelen genomen in Beringen, Hasselt en Heusden-Zolder. Genk is het laatste project van de lijst. 

 
Project

AWV zal over een totale lengte van 2,5 km een betonnen geluidsscherm plaatsen met een hoogte tussen 3 m en 6 m. de voorzijde (kant snelweg) van het geluidsscherm bestaat uit een absorberend materiaal om reflectie naar de overkant te vermijden. De achterzijde van het geluidsscherm zal voorzien worden van klimplanten. Het project is opgedeeld in 3 grote delen:

Deel 1: ter hoogte van de Laatgoedstraat tot aan de Herenstraat: hier zal het geluidsscherm kort langs de snelweg geplaatst worden.

Deel 2: tussen de Herenstraat en de Mispadstraat: in deze zone zal het bestaande talud tussen de snelweg en de bewoning opgehoogd worden om een “platform” te creëren waarop de geluidsschermen geplaatst zullen worden. 

Deel 3: vanaf de Mispadstraat tot en met de Timkensbergstraat: in deze zone zal het geluidsscherm geplaatst worden bovenop het talud, grotendeels parallel met de gemeentewegen Voskenslaan en Timkensbergstraat.
 

Uitvoering

Om de verkeershinder op de snelweg te beperken, zal de aannemer vanaf de pechstrook en de naastliggende gemeentewegen werken. 

De werken langs de snelweg startten op 6 augustus en duren tot begin oktober. Het verkeer richting Nederland kan binnen deze periode over 2 versmalde rijstroken blijven rijden. Richting Leuven ondervinden de weggebruikers geen hinder. Op de gemeentewegen zal de aannemer tot midden december werken. 

  • ZONE 1: AFGEROND. De werken in projectzone 1 (tussen Laatgoedstraat en Herenstraat) startten op maandag 6 augustus. De aannemer werkte vanaf de pechstrook van de snelweg. Deze werken duurde tot begin oktober. 
  • ZONE 2: de plaatsing van de schermen tussen de Herenstraat en de Mispadstraat (projectzone 2) startre ook op maandag 6 augustus en duurt tot begin november. De aannemer werkt voor deze zone tegelijkertijd vanaf de snelweg en de gemeentewegen Driesweg, Zevenbondenstraat en Voskenslaan. Op de snelweg duren de werken binnen deze zone tot begin oktober. Op de gemeentewegen wordt er tot begin november gewerkt. 
  • ZONE 3: de werken in de derde projectzone, tussen de Mispadstraat en de Timkensbergstraat, beginnen eind oktober - begin november en duren naar verwachting tot midden december. De aannemer zal dan vanaf de Voskenslaan en de Timkensbergstraat werken. Deze weg wordt gedurende deze werken afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners zullen wel altijd toegang hebben tot hun woning.  

 

Nieuwsbrief

Als u op automatisch op de hoogte wil blijven van de werkzaamheden, kan u zich rechts bovenaan inschrijven op de digitale nieuwsbrief.