Renovatie brug Smalleheerweg over R4 in Oostakker

Weg
Datum Van 26 februari tot juni 2019

Op maandag 26 februari 2019 start het Agentschap Wegen en Verkeer met de renovatie van de brug Smalleheerweg over de R4 in Oostakker. De brug krijgt een grondige opknapbeurt. Tijdens de werken wordt de Smalleheerweg afgesloten voor alle verkeer aan de brug. Het verkeer moet omrijden in beide richtingen. De werken duren tot juni 2019.

Wat doen we?

De aannemer staat in voor een volledige renovatie van de brug in de Smalleheerweg in Oostakker. Er komen nieuwe brugdekvoegen, nieuwe waterdichting en nieuwe brugranden. Op de brug komt er ook een nieuw wegdek. Aan de onderzijde van de brug voert de aannemer betonherstellingen uit. 

Timing

Op 26 februari 2019 beginnen de werken en ze duren tot juni 2019.

Fasering en omleiding

Tijdens de werken wordt de Smalleheerweg langs beide zijden van de brug afgesloten en rijdt het autoverkeer in beide richtingen om via de Antwerpsesteenweg (N70). De fietsers worden in beide richtingen omgeleid via de Eksaardserijweg en de Drieselstraat. 

Beperkte hinder op R4

Wanneer de aannemer werkt aan de onderzijde van de brug, zal het verkeer op de R4 over één rijstrook rijden. Dit gebeurt in weekends waarbij er zal gewerkt worden van vrijdagavond 21u tot maandagmorgen 5u.
Dit gebeurt op het einde van de werken. Deze data liggen nog niet vast en worden later gecommuniceerd.

Fiets- en voetgangersbrug na de werken

Sogent, het stadsontwikkelingsbedrijf Gent, ontwikkelt het bedrijventerrein Oostakker Noord. Daarbij hoort de aanleg van een nieuwe parallelweg langs de R4 en doorheen het bedrijventerrein. Die weg zal het bedrijventerrein met de R4 verbinden via het knooppunt Schansakker. Hierdoor kan het gemotoriseerd verkeer van en naar het bedrijventerrein rechtstreeks aansluiten op de R4. Zo vermijden we dat werknemers en vrachtwagens door de woonbuurten moeten. Omgekeerd is het niet de bedoeling dat het lokaal verkeer door het bedrijventerrein rijdt om de R4 te bereiken. Dat kan via de N70.

Om het lokaal verkeer en het verkeer voor het bedrijventerrein te scheiden en de veiligheid te verbeteren wordt de verbinding via de Smalleheerweg tussen Groenstraat en Drieselstraat voorbehouden voor voetgangers en fietsers.  De stad Gent vervangt daarom de noordelijke brughelling van de Smalleheerwegbrug door een fietshelling. Het fietspad langsheen de Smalleheerweg tussen de brug en de rotonde aan de Drieselstraat wordt verlegd tot naast de nieuwe parallelweg.  

In een latere fase trekt de stad Gent de parallelweg en het fietspad ook door over de Drieselstraat. Het fietspad zal dan aansluiten op het fietspad langs de Smalleheerweg naar Lochristi. Daarmee wordt fietsen tussen Lochristi en Gent een stuk veiliger en aangenamer.