Slimme verkeerslichten aan 3 kruispunten

Regio
Gemeente
Weg
Datum september 2018 - jaareinde 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer start eind september 2018 met aanpassingen aan de verkeerslichten aan 3 kruispunten op de Nieuwstraat (N76) in Diepenbeek. Daar komen slimme verkeerslichten die de doorstroming op de gewestweg moeten optimaliseren. De kruispunten worden tot het einde van het jaar klaargestoomd, verspreid over verschillende tussenstappen. Dit kan tijdelijk plaatselijke verkeershinder met zich meebrengen, voornamelijk buiten de spitsuren. Er wordt hoofdzakelijk in de wegberm gewerkt. 

Wat zijn slimme lichten?

Slimme verkeerslichten detecteren de hoeveelheid verkeer en stemmen daarop de groentijden optimaal af op elk moment van de dag. Zij zorgen ook voor optimale conflictvrije bewegingen voor het gemotoriseerd verkeer. Daarvoor wordt het aantal detectielussen in het wegdek sterk uitgebreid. 

Er komen slimme verkeerslichten op de volgende kruispunten:

  • N76 met Lutselusplein - Pastorijstraat
  • N76 met Wasserijstraat
  • N76 met Dennebosstraat - Zandstraat

Zo komt de doorstroming over het traject van de N76 zo optimaal mogelijk tot stand.

 

 

Verschillende fases tot het jaareinde

Het installeren van de slimme lichten gebeurt gefaseerd van september 2018 tot het jaareinde 2018. Allereerst worden de noodzakelijke kabels rond het kruispunt aangepast en uitgebreid. Bestaande palen worden deels vervangen. Er komen bijkomende detectoren om het verkeer te monitoren, zowel in het wegdek als op de palen. Voor de fietser worden extra herhalingslichten op ooghoogte aangebracht, en ook de bestaande verkeersregelaars (lichten) krijgen een upgrade. 

Wanneer de installatie dan volledig klaar staat voor indienstname, wordt ze eerst uitvoerig getest. Er volgt nadien een observatieperiode, om een goede werking te garanderen. Eventueel wordt er bijgestuurd.