Structureel onderhoud R0 in Drogenbos (ter hoogte van op- en afrittencomplex Ruisbroek)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorjaar 2019

Update 13/02/'19: Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelt op dit moment samen met de aannemer de uitvoeringsplannen op. Volgens de huidige planning is voorzien om midden maart te starten met de asfalteringswerken. Er zal enkel 's nachts gewerkt worden en dat binnen een tijdspanne van ongeveer 6 nachten. Zodra er meer informatie is over de precieze start van de asfalteringswerken, leest u dat op deze webpagina. Voor het vernieuwen van de voegen van het brugdek van het op- en afrittencomplex in Ruisbroek zijn goede weersomstandigheden noodzakelijk. Dit onderdeel van de onderhoudswerken verschuift daarom naar de zomermaanden. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert midden maart 2019 een structureel onderhoud uit op de ring rond Brussel (R0) in Drogenbos ter hoogte van het op- en afrittencomplex Ruisbroek. Over een afstand van één kilometer wordt over de volledige breedte van de rijbaan de onder- en toplaag asfalt vervangen. De werken zouden ongeveer 6 nachten duren. Een tweede deel van de onderhoudswerken, het vernieuwen van de brugdekvoegen van het op- en afrittencomplex Ruisbroek, wordt uitgevoerd tijdens de zomermaanden. 

Zodra AWV meer nieuws heeft over de precieze planning en de startdatum van de werken, leest u daar meer over op deze webpagina. 

 

 

Binnen- en buitenring

Op zowel de binnen- als de buitenring ter hoogte van het op- en afrittencomplex Ruisbroek (R0) zijn er op verschillende plaatsen opstuwingen van het wegdek. De onderliggende oorzaak van die opstuwingen zijn kalkbrokken in de ondergrond. Om dit probleem op korte termijn aan te pakken, vervangt AWV vanaf midden maart de onder- en toplaag van het asfalt. Ook de brugdekvoegen op de onderbrug van het op- en afrittencomplex Ruisbroek zijn aan vernieuwing toe. AWV plant om deze werken tijdens de zomermaanden uit te voeren, omdat goede weersomstandigheden hiervoor noodzakelijk zijn. 

Uitfrezen van het wegdek en plaatsen nieuwe asfaltverharding

Om de nieuwe onder- en toplaag te kunnen aanbrengen, freest het Agentschap de huidige asfaltverharding eerst uit tot op een diepte van 12 centimeter. Het uitfrezen en vernieuwen van de asfaltverharding verloopt gefaseerd (en enkel ‘s nachts). Dat betekent dat verkeer overdag vaak over een gefreesd wegdek met tijdelijke markeringen zal moeten rijden.

Hinder tijdens werken

Er wordt enkel ‘s nachts gewerkt van 22u tot 6u. Doorgaand verkeer op de R0 zal tijdens de werken steeds gebruik kunnen maken van één (tussen 22u en 5u) of twee (tussen 5u en 6u) rijstroken. Verkeer dat gebruik maakt van de op- of afrit ‘Ruisbroek’ zal enkele nachten (op dit moment ligt nog niet vast wanneer precies) via de R0 omgeleid worden naar het volgende op- en afrittencomplex.

Wanneer de brugdekvoegen van het op- en afrittencomplex Ruisbroek worden vernieuwd (in de zomermaanden), zal verkeer op de R0 over de afrit gestuurd worden om vervolgens weer de oprit te kunnen nemen. 

Overige werken in de nabije omgeving: plaatsing nieuwe geluidsschermen in Drogenbos (en Beersel)

Eind mei start AWV met het plaatsen van nieuwe geluidsschermen, veiligheidsstootbanden en verlichting op de R0 tussen Beersel en Drogenbos. In eerste instantie zouden deze werken min of meer samenvallen met het structureel onderhoud van de R0 in Drogenbos. Nu dat structureel onderhoud gepland staat vanaf midden maart, wordt interferentie tussen beide werven hoe dan ook vermeden.