Structureel onderhoud in Tervuren (R0) ter hoogte van Vierarmen- en Leonardkruispunt

Regio
Gemeente
Weg
Datum 8 april 2019 t.e.m. 19 april 2019 (tijdens de paasvakantie)

Update 27/03/2019: Op 8 april start de aannemer met de eerste ingreep op de binnenring R0 tussen Vierarmenkruispunt en Leonardkruispunt. Doordat er continue gewerkt wordt (24u/24u en 7d/7d) is er ‘s nachts maar 1 rijstrook beschikbaar en wordt het verkeer overdag over twee (versmalde) rijstroken gestuurd. Door de verschillende ingrepen die allemaal tijdens de paasvakantie worden uitgevoerd, is dit een vrij dynamische werf waar op- en afrittencomplexen 's nachts en/of overdag voor bepaalde periodes (gedeeltelijk) afgesloten worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) raadt het verkeer in de omgeving van de werken dan ook aan om goed de vooraankondigingsborden te bekijken en de wegsignalisatie/snelheidsbeperking te respecteren. Link andere werken R0: In de paasvakantie zijn er ook werken op de binnenring van de R0 in Zaventem ter hoogte van verkeerswisselaar met de E40 in Sint-Stevens-Woluwe. 

Tussen maandag 8 april en vrijdag 19 april voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een structureel onderhoud uit van verschillende zones op de R0 ter hoogte van het Vierarmenkruispunt en het Leonardkruispunt in Tervuren. De onderhoudswerken zijn onderverdeeld in meerdere ingrepen die allemaal worden uitgevoerd in een verkeersluwere (vakantie)periode, tijdens de paasvakantie, om de hinder op deze drukke verkeersas te beperken.

Ingreep 1: binnenring R0 tussen Vierarmenkruispunt en Leonardkruispunt

Wat?

Over een afstand van iets minder dan 2 km tussen het Vierarmenkruispunt en het Leonardkruispunt wordt op de Ring rond Brussel (R0) de rechterrijstrook van de binnenring aangepakt. Tijdens een structureel onderhoud legt AWV er een nieuwe onder- en toplaag asfalt aan. De vangrails worden vervangen en over de volledige afstand worden een nieuwe greppel en boordsteen aangelegd.

Wanneer?

De werkzaamheden starten in de nacht van zondag 7 april op maandag 8 april en duren tot dinsdagmorgen 16 april. In die periode wordt er 24u/24u gewerkt, maar zal de voornaamste werfactiviteit zich ‘s nachts afspelen.

Hinder en omleidingen

Ondanks de verkeersluwe periode, zal er heel wat hinder zijn. Zo geldt er ter hoogte van de werfzone een snelheidsbeperking van 50km/u om een vlottere en veiligere doorstroming te garanderen. Verkeer vanop de binnenring richting de E411 blijft, met uitzondering van één nacht, tijdens de werken mogelijk, maar moet gebruik maken van een verkorte afrit. Doorgaand verkeer op de binnenring richting Leonardkruispunt moet overdag (tussen 7u en 21u) over twee versmalde rijstroken rijden. ‘s Nachts (tussen 21u en 7u) wordt het verkeer over één rijstrook gestuurd.

Vanaf zondagnacht 7 april tot dinsdag 16 april (7u) wordt de oprit aan het Vierarmenkruispunt richting Leonard afgesloten. Verkeer wordt gedurende die periode via de R0 omgeleid naar het op- en afrittencomplex in Wezembeek-Oppem. 

ADR-transport, het vervoer van gevaarlijke stoffen, dat in normale omstandigheden bovengronds via het Vierarmenkruispunt op de binnenring kan rijden, zal tijdens de afsluiting van de oprit aan het Vierarmenkruispunt worden omgeleid via de buitenring. Om mogelijke hinder en een onnodig aantal af te leggen kilometers te vermijden, raadt AWV betrokkenen echter aan om op voorhand alternatieve routes uit te stippelen.

In de nacht van zondag 14 april op maandag 15 april (tussen 21u en 7u) wordt ook de afrit vanuit het Leonardkruispunt richting E411 volledig afgesloten om de toplaag asfalt aan te brengen. Verkeer op de binnenring dat richting de E411 Namen of Brussel wil rijden, wordt die nacht via het op- en afrittencomplex Groenendaal omgeleid.

Ingreep 2: binnenring R0 na Leonardtunnel richting Groenendaal

Wat?

Vlak na de Leonardtunnel wordt over een afstand van iets minder dan 100m het asfalt van de rechterrijstrook van de binnenring op de R0 aangepakt en versterkt. Het wegdek wordt tot op een diepte van 20cm afgefreesd, maar de fundering blijft wel behouden. Ook hier worden de vangrails vervangen en een nieuwe greppel en boordsteen aangelegd.

Wanneer?

Deze onderhoudswerken starten op zondagnacht 14 april en worden volgens de huidige planning afgerond op donderdag 18 april. In die periode wordt er 24u/24u gewerkt, maar zal de voornaamste werfactiviteit zich ‘s nachts afspelen.

Hinder en omleidingen

Tijdens deze onderhoudsingreep zijn er geen omleidingen voorzien, maar doorgaand verkeer op de binnenring richting Groenendaal moet overdag (tussen 5u en 21u) wel over twee versmalde rijstroken rijden. ‘s Nachts (tussen 21u en 5u) wordt het verkeer over één rijstrook gestuurd.

Verkeer dat, komende van de E411 Brussel, op de binnenring richting Groenendaal invoegt, moet tijdens de werkzaamheden rekening houden met een verkorte invoegstrook.

Ingreep 3: aanpassingen bochten Leonardkruispunt

Wat?

Op het Leonardkruispunt worden twee bochten aangepast. De huidige lus van de buitenring (R0) richting E411 Hoeilaart en de lus vanuit de E411 richting buitenring (R0) zijn te scherp en worden daarom herlegd. Door ze breder te maken en door meteen ook de wegmarkering te verbeteren, zal de verkeersdoorstroming vlotter en veiliger verlopen. 

Wanneer?

De werken starten in de nacht van maandag 15 april op dinsdag 16 april en duren tot vrijdagmorgen 19 april. In die periode wordt er 24u/24u gewerkt, maar zal de voornaamste werfactiviteit zich ‘s nachts afspelen.

Hinder en omleidingen

Tijdens de werkzaamheden aan de lus richting Hoeilaart wordt de afrit naar het Leonardkruispunt, voor wie rijdt op de buitenring in de richting van Tervuren, twee nachten volledig afgesloten (van maandag 15 april op dinsdag 16 april en van dinsdag 16 april op woensdag 17 april). Overdag (op 16 en 17 april tussen 7u en 21u) is dezelfde afrit enkel afgesloten voor verkeer dat richting Hoeilaart wil rijden. Verkeer wordt tijdens de afsluitingen omgeleid via het op- en afrittencomplex van het Vierarmenkruispunt.

Bij de werken aan de lus richting Tervuren (van de E411 naar de buitenring R0) wordt het verkeer op de lus vanaf maandagochtend 15 april op 1 rijvak geplaatst. Verkeer zal hier steeds langs de werfzone kunnen passeren, maar aan een verminderde snelheid.

Ingreep 4: ecoraster tussen Vierarmen- en Leonardkruispunt

Over een afstand van ongeveer 500m, tussen beide kruispunten, bouwt AWV op vraag van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) een ecoraster. Dat raster zorgt ervoor dat de verschillende veilige oversteekplaatsen voor dieren in het Zoniënwoud met elkaar verbonden worden. Tegelijk verkleint het raster voor de vele automobilisten op de R0 de kans op aanrijdingen met dieren. Deze werken zijn voorzien in de tweede week van de paasvakantie. In tegenstelling tot de overige onderhoudswerken, zal de plaatsing van het ecoraster geen grote invloed hebben op de verkeersafwikkeling op de R0.