Tervuursesteenweg (N227) in Steenokkerzeel: heraanleg rijweg en aanleg gescheiden fietspaden

Weg
Datum Vanaf 5 november 2018 tot en met 11 juli 2019

Wat? Aanleg van vrijliggende fietspaden en onderhoud van de rijweg 
Waar?  Van aan de aansluiting met het centrum van Perk tot aan de aansluiting met de eerste fase (juist voor de Hoogstraat/Houtemsesteenweg) 
Wanneer? Start werken AWV vanaf maandag 5 november 2018

UPDATE 25/10/18: De nutsmaatschappijen hebben vanaf de zomermaanden de leidingen vernieuwd en verplaatst. Vanaf maandag 5 november start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de aanleg van de fietspaden tussen het centrum van Perk en het kruispunt van de Hoogstraat en de Houtemsesteenweg. De aanleg van de fietspaden zal ongeveer een half jaar duren. Hoewel het Agentschap Wegen en Verkeer mee investeert, is het gemeentebestuur aanbestedende overheid. Zij staan in voor de communicatie over het project. Meer actuele informatie zal beschikbaar zijn op de website van de gemeente (www.steenokkerzeel.be, klikken op “Openbare werken en patrimonium”).  

In de zomer van 2018 starten er werken op de Tervuursesteenweg (N227) in Steenokkerzeel. Het gaat concreet over het stuk tussen het centrum van Perk en het kruispunt van de Hoogstraat en de Houtemsesteenweg (in totaal 1,7 km lang). In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer zal een aannemer op de rijweg een nieuwe asfalt toplaag (bovenste asfaltlaag) aanleggen. Op hetzelfde tracé zal de aannemer in opdracht van de gemeente Steenokkerzeel, met budget van de Vlaamse overheid, gescheiden fietspaden aanleggen. Het gemeentebestuur van Steenokkerzeel heeft de werken aanbesteed en zal de uitvoering opvolgen. 

In opdracht van het gemeentebestuur zal de aannemer ook nieuwe groenvoorzieningen aanleggen langs het tracé van de werken. 

In een eerste fase van de werken zullen de nutsmaatschappijen hun leidingen verplaatsen en waar nodig vernieuwen. 

Tijdens de volledige duur van de werken zal het verkeer dat van Perk naar Elewijt rijdt een omleiding moeten volgen via de Kampenhoutsesteenweg en de Hoogstraat. Wie van Elewijt naar Perk wil, kan gewoon de Tervuursesteenweg gebruiken. 

Volgens de oorspronkelijke planning hadden deze werken tegelijkertijd met het project van Infrax en Aquafin in Boekt moeten gebeuren, maar dat was niet mogelijk doordat de onteigeningsprocedures voor de fietspaden langer geduurd hebben dan voorzien. De werken van Aquafin en en Infrax zijn ondertussen beëindigd.