Thomas Watsonlaan, Bosstraat, Hamonterweg / Hamont-Achel & Neerpelt: aanleg fietspaden

Weg
Datum zomer 2017 - december 2018

Vanaf maandag 4 juni wordt de werfzone voor de rioleringswerken uitgebreid. De aannemer werkt dan op de Hamonterweg vanaf de spoorweg tot en met het kruispunt Geuskens/Hoek. In de werfzone is geen doorgaand verkeer mogelijk. Verkeer van Neerpelt naar Hamont of Achel wordt vanaf de Sint-Antoniusweg omgeleid via Sint-Huibrechts-Lille en volgt vanaf de rotonde de geldende omleiding naar Hamont. Verkeer vanuit Hamont of Achel richting Neerpelt volgt de reeds geldende omleiding tot aan de rotonde en rijdt vervolgens via de Lillerheidestraat, Venderstraat en Jos Verlindenstraat richting Neerpelt. Kijk voor meer informatie en het omleidingsplan onderaan deze pagina bij verkeersmaatregelen.

Nieuwe fietspaden en riolering voor de Hamonterweg, Bosstraat en Thomas Watsonlaan

De Hamonterweg/Bosstraat (N71) en de Thomas Watsonlaan (N748) in Hamont-Achel en Neerpelt worden uitgerust met veilige fietspaden en een nieuw wegdek. Ondergronds wordt een modern, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, zodat afvalwater en regenwater los van elkaar worden opgevangen. De nutswerken zijn in de zomer van 2017 gestart in de Thomas Watsonlaan. De rioleringswerken starten eind januari 2018. In totaal zal het project, inclusief de nutswerken, zo’n 20 maanden duren en tegen het voorjaar van 2019 afgerond zijn.

Projectgebied

 • De Hamonterweg/Bosstraat (N71) vanaf de kruising met de spoorweg in Neerpelt tot aan het kruispunt met de Krekelhoeve/Industriestraat in Hamont uitgezonderd de rotonde aan de Lillerheideweg/Thomas Watsonlaan die al is vernieuwd.
 • De Thomas Watsonlaan (N748) vanaf de rotonde met de N71 tot net voor het kruispunt met Bandel
 • De Gulikerstraat vanaf de Thomas Watsonlaan tot net voorbij huisnummer 4.

Aandacht voor de actieve weggebruiker

De werken aan de N71 gebeuren met de grootste aandacht voor de fietser. In het hele projectgebied worden de fietspaden aangepast om de veiligheid voor de actieve weggebruiker te verhogen. Zowel langs de Thomas Watsonlaan als langs de Hamonterweg/Bosstraat, vanaf de spoorwegovergang in Neerpelt tot het kruispunt met de Watermolenstraat/Nijverheidsstraat in Hamont, komen vrijliggende fietspaden, die door een groene berm met bomenrij van de rijweg gescheiden zijn.

Enkel langs de Hamonterweg tussen het kruispunt met de Watermolenstraat/ Nijverheidsstraat en het kruispunt met Krekelhoeve/Industriestraat liggen de fietspaden tegen de rijweg aan.

Ter hoogte van de rotonde en de kruispunten met Geuskens/Hoek, de Militaire Dijk en Watermolenstraat/Nijverheidsstraat komen beveiligde fietsoversteken met middenberm, zodat fietsers hier veilig, in twee keer kunnen oversteken.

Nieuwe riolering en wegdek

Tegelijkertijd met de aanleg van de nieuwe fietspaden wordt ondergronds een nieuw en modern gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Bij een gescheiden rioleringsstelsel worden afvalwater en regenwater in aparte rioleringsbuizen opgevangen. Het afvalwater wordt naar een waterzuiveringsstation gevoerd. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse opgehouden (insijpeling of infiltratie in de bodem) of vertraagd afgevoerd naar grachten. Op plaatsen waar er geen buffercapaciteit is, wordt een regenwaterbuis voorzien die het regenwater naar een waterloop verderop afvoert.

De nieuwe riolering zal langs de bestaande weg komen te liggen. De bestaande rijweg blijft dus zoveel mogelijk behouden, we vernieuwen enkel de bovenste laag van het wegdek. Waar dat noodzakelijk is, wordt uiteraard de volledige weg, inclusief fundering mee vernieuwd.

Enkel in de Gulikerstraat ligt de riolering wel onder de weg en wordt de weg bijgevolg volledig opgebroken en vernieuwd.

Verloop van de werken

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd om de impact op het verkeer en de omgeving zo klein mogelijk te houden. Per fase gaan eerst de nutsmaatschappijen aan de slag om hun kabels en leidingen te verleggen en vernieuwen.
 

   Nutswerken  Riolering en fietspad
Thomas Watsonlaan en Gullikerstraat (1A)  augustus 2017 – oktober 2017 Januari 2018 –
mei 2018*
 N71 van spoorovergang tot kruispunt Geuskens/Hoek (1B+1C)  oktober 2017–
april 2018 
april 2018 –
zomer 2018*
 N71 van kruispunt Geuskens/Hoek tot aan  kruispunt Krekelhoeve/ Industriestraat (2A)

april 2018 –
najaar 2018 

Zomer 2018 – voorjaar 2019*

 N71 van kruispunt Militaire Dijk tot aan kruispunt Krekelhoeve/Industriestraat (2B)

 april 2018 –
najaar 2018
Zomer 2018 – voorjaar 2019*

Opgelet: Bij slecht weer of door onvoorziene (technische) omstandigheden op de werf is het mogelijk dat de planning wijzigt.

∗ Door problemen met de droogzuiging en het koude weer zullen de werken op de Thomas Watsonlaan ongeveer een maand langer duren dan oorspronkelijk gepland. Voor fase 1A betekent dit dat deze eind mei klaar zal zijn in plaats van eind april. Welke impact dit heeft op de verdere planning van het project, kunnen we vandaag nog niet zeggen. Momenteel bekijken we welke werkwijze gevolgd zal worden voor de rioleringswerken op de Hamonterweg en Bosstraat. Zodra hierover duidelijkheid is, zal een nieuwe planning opgemaakt worden en informeren we u hierover via deze website en de digitale nieuwsbrief.

Verkeersmaatregelen tijdens de werken

Rioleringswerken Thomas Watsonlaan (fase 1A): AFGEROND

Rioleringswerken Hamonterweg - Bosstraat (fase 1B + 1C)

 • In de werfzone, de Hamonterweg vanaf de spoorweg tot net voorbij het kruispunt Hoek/Geuskens, is geen doorgaand verkeer mogelijk. Woningen en handelszaken/bedrijven in de werfzone zijn, in functie van de werken, bereikbaar voor plaatselijk verkeer vanaf de rotonde.
 • De rotonde 'quatre bras' blijft wel bereikbaar.
 • De straten Geuskens en Hoek lopen dood ter hoogte van de Hamonterweg. Bewoners kunnen hun straat in- en uitrijden via respectievelijk de Lillerheidestraat en de Thomas Watsonlaan.
 • Verkeer van Neerpelt naar Hamont of Achel wordt vanaf de Sint-Antoniusweg omgeleid via Sint-Huibrechts-Lille naar de rotonde en rijdt via de Thomas Watsonlaan, de Leonaerdtslaan, de Orchideeënlaan en de Militaire dijk terug naar de Hamonterweg. In de Militaire Dijk geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer.
 • Verkeer vanuit Hamont of Achel richting Neerpelt rijdt via de Rodenbachstraat, de Kapelstraat, de Kiekoet, de Orchideeënlaan, de Leonaerdtslaan en de Thomas Watsonlaan naar de rotonde en rijdt vervolgens via de Lillerheidestraat, Venderstraat en Jos Verlindenstraat richting Neerpelt. In de Kiekoet geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer.
 • Op de omleidingswegen in Hamont-Achel geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u.
 • Voor fietsers is een aparte fietsomleiding tussen Achel, Neerpelt en Hamont via Haag, Heuvelerweg, Broekkant en Hees.
 • Zwaar vrachtverkeer wordt al op grote afstand omgeleid via Kaulille en Lozen.

De omleidingsroutes zijn zo ingetekend dat de omrijtijden voor alle richtingen zo gelijk mogelijk verdeeld zijn. Een aparte omleiding voor fietsers zorgt ervoor dat ook zij veilig voorbij de werken kunnen rijden. Uiteraard werkt dit verkeerssysteem enkel als iedereen zich houdt aan de aangegeven omleidingen en de bijhorende verkeersmaatregelen. De politie zal streng toezien op het naleven van de geldende verkeersmaatregelen en beboeten wanneer nodig. Wees gewaarschuwd.

Nuts- en rioleringswerken Bosstraat (fase 2)

 • Enkelrichtingsverkeer op N71 tussen kruispunt Geuskens/Hoek en kruispunt Krekelhoeve/Industriestraat
 • Omleiding van Hamont naar Achel of Neerpelt via Kapelstraat, De Kiekoet, Orchideeënlaan, Haag, Hamonterweg

Veilig fietsen tijdens de werken

Tijdens de werken willen we doorgaand fietsverkeer zoveel mogelijk uit de werfzone houden. We stellen een veilige omleidingsroute voor fietsers in, die wordt aangegeven met oranje borden.

Bewoners in de werfzone kunnen uiteraard altijd te voet of met de fiets (eventueel aan de hand) tot bij hun woning geraken.