Thomas Watsonlaan, Bosstraat, Hamonterweg / Hamont-Achel & Neerpelt: aanleg fietspaden

Weg
Datum zomer 2017 - voorjaar 2019

Eenrichtinsgverkeer op Bosstraat vanaf 21 december
Op vrijdag 21 december, net voor de kerstvakantie, stelt de aannemer de werfzone op de Bosstraat terug open voor verkeer in één richting, van Neerpelt naar Hamont. Het verkeer in de andere richting, van Hamont naar Neerpelt, blijft de bestaande omleiding volgen. Kijk onderaan deze webpagina voor meer informatie en een omleidingsplan.

Nieuwe fietspaden en riolering voor de Hamonterweg, Bosstraat en Thomas Watsonlaan

De Hamonterweg/Bosstraat (N71) en de Thomas Watsonlaan (N748) in Hamont-Achel en Neerpelt worden uitgerust met veilige fietspaden en een nieuw wegdek. Ondergronds wordt een modern, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, zodat afvalwater en regenwater los van elkaar worden opgevangen. De nutswerken zijn in de zomer van 2017 gestart in de Thomas Watsonlaan. De rioleringswerken starten eind januari 2018. In totaal zal het project, inclusief de nutswerken, zo’n 20 maanden duren en tegen het voorjaar van 2019 afgerond zijn.

Projectgebied

 • De Hamonterweg/Bosstraat (N71) vanaf de kruising met de spoorweg in Neerpelt tot aan het kruispunt met de Krekelhoeve/Industriestraat in Hamont uitgezonderd de rotonde aan de Lillerheideweg/Thomas Watsonlaan die al is vernieuwd.
 • De Thomas Watsonlaan (N748) vanaf de rotonde met de N71 tot net voor het kruispunt met Bandel
 • De Gulikerstraat vanaf de Thomas Watsonlaan tot net voorbij huisnummer 4.

Aandacht voor de actieve weggebruiker

De werken aan de N71 gebeuren met de grootste aandacht voor de fietser. In het hele projectgebied worden de fietspaden aangepast om de veiligheid voor de actieve weggebruiker te verhogen. Zowel langs de Thomas Watsonlaan als langs de Hamonterweg/Bosstraat, vanaf de spoorwegovergang in Neerpelt tot het kruispunt met de Watermolenstraat/Nijverheidsstraat in Hamont, komen vrijliggende fietspaden, die door een groene berm met bomenrij van de rijweg gescheiden zijn.

Enkel langs de Hamonterweg tussen het kruispunt met de Watermolenstraat/ Nijverheidsstraat en het kruispunt met Krekelhoeve/Industriestraat liggen de fietspaden tegen de rijweg aan.

Ter hoogte van de rotonde en de kruispunten met Geuskens/Hoek, de Militaire Dijk en Watermolenstraat/Nijverheidsstraat komen beveiligde fietsoversteken met middenberm, zodat fietsers hier veilig, in twee keer kunnen oversteken.

Nieuwe riolering en wegdek

Tegelijkertijd met de aanleg van de nieuwe fietspaden wordt ondergronds een nieuw en modern gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Bij een gescheiden rioleringsstelsel worden afvalwater en regenwater in aparte rioleringsbuizen opgevangen. Het afvalwater wordt naar een waterzuiveringsstation gevoerd. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse opgehouden (insijpeling of infiltratie in de bodem) of vertraagd afgevoerd naar grachten. Op plaatsen waar er geen buffercapaciteit is, wordt een regenwaterbuis voorzien die het regenwater naar een waterloop verderop afvoert.

De nieuwe riolering zal langs de bestaande weg komen te liggen. De bestaande rijweg blijft dus zoveel mogelijk behouden, we vernieuwen enkel de bovenste laag van het wegdek. Waar dat noodzakelijk is, wordt uiteraard de volledige weg, inclusief fundering mee vernieuwd.

Enkel in de Gulikerstraat ligt de riolering wel onder de weg en wordt de weg bijgevolg volledig opgebroken en vernieuwd.

Verloop van de werken

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd om de impact op het verkeer en de omgeving zo klein mogelijk te houden. Per fase gaan eerst de nutsmaatschappijen aan de slag om hun kabels en leidingen te verleggen en vernieuwen.
 

   Nutswerken  Riolering en fietspad
Thomas Watsonlaan en Gullikerstraat (1A)  augustus 2017 – oktober 2017 januari 2018 –
mei 2018
 N71 van spoorovergang tot kruispunt Geuskens/Hoek (1B+1C)  oktober 2017–
mei 2018 
juni 2018 –
september 2018
 N71 van kruispunt Geuskens/Hoek tot aan  kruispunt Krekelhoeve/ Industriestraat (2A)

najaar 2018 

najaar 2018 – voorjaar 2019

 N71 van kruispunt Militaire Dijk tot aan kruispunt Krekelhoeve/Industriestraat (2B)

juni 2018 –
najaar 2018
najaar 2018 – voorjaar 2019

Opgelet: Bij slecht weer of door onvoorziene (technische) omstandigheden op de werf is het mogelijk dat de planning wijzigt.

 

Verkeersmaatregelen tijdens de werken

Nuts- en rioleringswerken Bosstraat (Fase 2) vanaf eind oktober tot 21 december

 • De Bosstraat, tussen de Industriestraat en Militaire Dijk, is afgesloten voor doorgaand verkeer. Woningen en handelszaken/bedrijven in de werfzone zijn - in functie van de werken - bereikbaar voor plaatselijk verkeer.
 • Verkeer van Neerpelt richting Hamont wordt vanaf de Militaire Dijk omgeleid naar de Middenweg, Ondernemersstraat en Industriestraat terug naar de Bosstraat. Op de Bosstraat tussen het kruispunt met Geuskens en de Militaire Dijk geldt eenrichtingsverkeer.
 • Verkeer vanuit Hamont richting Achel of Neerpelt rijdt via de Rodenbachstraat, de Kapelstraat, de Kiekoet, de Orchideeënlaan, de Leonaerdtslaan en de Thomas Watsonlaan naar de rotonde. In de Kiekoet geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer.
 • Op de omleidingswegen in Hamont-Achel geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u.
 • Voor fietsers is een er aparte fietsomleiding voorzien tussen Neerpelt en Hamont via Lillerheidestraat, Broekkant en Hees.

Eenrichtingsverkeer op de Bosstraat vanaf 21 december

In de week van 21 december worden in de zone tussen de Militaire Dijk en de Industriestraat nog zoveel mogelijk werken uitgevoerd voor de afwerking van bermen en definitieve inritten. Op vrijdag 21 december, net voor de start van de kerstvakantie stellen we de werfzone opnieuw open voor verkeer in één richting, van Neerpelt naar Hamont:

 • Op de Bosstraat is eenrichtingsverkeer mogelijk voor het verkeer vanuit Neerpelt richting Hamont. 
 • De Nijverheidsstraat en de Watermolenstraat blijven afgesloten van de Bosstraat.
 • Het autoverkeer van Hamont centrum richting Achel of Neerpelt volgt de omleiding via de Kiekoet, Orchideeënlaan en de Thomas Watsonlaan. 
 • Het zwaar verkeer (+3,5 ton) van Hamont richting Achel en Neerpelt wordt omgeleid via Lozen, Kaulille en Sint-Huibrechts-Lille.
 • De industriezone Hamont blijft bereikbaar vanuit Hamont via de Industriestraat.
 • De fietsomleiding blijft gelden. Voor fietsers is er een aparte fietsomleiding voorzien tussen Neerpelt en Hamont via Lillerheidestraat, Broekkant en Hees. Deze omleiding geldt in beide richtingen.

Verkeerssituatie Bosstraat vanaf 7 januari 2019

Van 22 december tot en met 7 januari heeft de aannemer kerstvakantie en wordt er niet gewerkt. De kruispunten van de Militaire Dijk en van de Industriestraat en de afwerking van de definitieve inritten en bermen staat ingepland voor het nieuwe jaar. Ook het fietspad in de zone tussen de Militaire Dijk en de Geuskens wordt vanaf januari afgewerkt.

 • Op de Bosstraat is eenrichtingsverkeer mogelijk voor het verkeer vanuit Neerpelt richting Hamont. 
 • De Militaire Dijk tussen de Bosstraat en de Orchideeënlaan is afgesloten voor verkeer. Het is daardoor niet meer mogelijk om vanuit Achel via de rotonde aan Catharinadal, de Orchideeënlaan en de Militaire Dijk naar de Bosstraat te rijden. Verkeer vanuit Achel rijdt via Thomas Watsonlaan en de rotonde aan de Rodeo naar de Bosstraat. De zuidelijke tak van de Militaire Dijk blijft wel open voor verkeer. 
 • De Industriestraat en de Krekelhoeve zijn afgesloten van de Bosstraat.
 • Het autoverkeer van Hamont centrum richting industriezone Hamont, Achel of Neerpelt volgt de omleiding via de Kiekoet, Orchideeënlaan en de Thomas Watsonlaan. 
 • Het zwaar verkeer (+3,5 ton) van Hamont centrum richting de industriezone Hamont,  Achel en Neerpelt wordt omgeleid via Lozen, Kaulille en Sint-Huibrechts-Lille.
 • De fietsomleiding blijft gelden. Voor fietsers is er een aparte fietsomleiding voorzien tussen Neerpelt en Hamont via Lillerheidestraat, Broekkant en Hees. Deze omleiding geldt in beide richtingen.

Zonder weerverlet kan het volledige project in de loop februari voorlopig afgerond worden. Enkel de toplaag asfalt ontbreekt dan nog. Deze kan pas geplaatst worden in het voorjaar van 2019, wanneer de temperaturen het toelaten.