Veilig fietsen langs N41 in Elversele (Temse), Hamme en Dendermonde

Weg
Datum vanaf voorjaar 2018 tot voorjaar 2019

Op maandag 6 augustus starten we opnieuw de werken. Lees meer over deze fase 2B hieronder.

De nieuwe fietssnelweg langs de N41 tussen Sint-Niklaas en Elversele (Temse) is in november 2017 opengesteld. In het voorjaar van 2018 gaan we van start met het vervolgverhaal, namelijk het doortrekken van de fietspaden tot in Dendermonde. Samen met dit project saneren we ook de bruggen over de Schelde en de Durme. De werken zullen tot het voorjaar van 2019 duren.

Wat houden de werken in?

Fietssnelweg van rotonde Duivenhoek tot kruispunt Mechelsesteenweg

De nieuwe fietssnelweg loopt van de rotonde Duivenhoek in Elversele tot het kruispunt van de N41 met de Mechelsesteenweg in Dendermonde:

 • Er komt een nieuwe dubbelrichtingsfietspad tussen de rotonde Duivenhoek in Elversele en zijstraat Zandvoorstraat (iets voorbij de Dendermondsesteenweg).
  • Tot aan de Broekstraat ligt het nieuwe fietspad in de berm langs de oostzijde van de N41.
  • Vanaf de Broekstraat tot de Zandvoorstraat volgt het fietspad de berm aan de westkant.
 • Vanaf de Zandvoordstraat maken fietsers gebruik van de Lange Maat om in beide richtingen veilig langs de N41 te fietsen.
 • Kort voor de brug over de Schelde sluit het fietspad terug aan op een nieuw aan te leggen dubbelrichtingsfietspad aan de westkant van de N41 tot aan het kruispunt met de Mechelsesteenweg.
 • De bruggen over de Schelde en de Durme bestaan eigenlijk uit twee bruggen. De brug die niet gebruikt wordt door autoverkeer wordt ingericht als dubbelrichtingsfietspad.   

 

 

5 nieuwe kruispunten

Het nieuwe fietspad dwarst 5 kruispunten met lichten in Hamme. Deze kruispunten moeten heringericht worden voor de komst van het dubbelrichtingsfietspad. Het gaat om de kruispunten van de N41 met:

 • Biezestraat
 • Noordstraat
 • Veldstraat
 • Broekstraat/Hooirt
 • en Neerstraat

Daarnaast voorzien we een fietsoversteek over de Dendermondsesteenweg en over de N41 naar Zwaarveld. 

 

2 brugsaneringen

De N41 loopt over twee bruggen: de brug over de Durme en de Schelde. Beide bruggen krijgen een grondige opknapbeurt. De verharding en waterdichting worden opgebroken tot op het betonnen brugdek en vernieuwd. Na de sanering zal één van de brugdelen dienst doen als dubbelrichtingsfietspad. Daarnaast zal dit brugdeel zo ingericht worden dat er uitzonderlijk vervoer over kan.

Aanpassing zuidelijke ventwegen een rotonde Duivenhoek in Elversele

Langs beide ventwegen komt een dubbelrichtingsfietspad. Dat langs de westelijke ventweg sluit ter hoogte van Hamveer aan op het fietspad naar de Mirabrug. Aan het kruispunt van de N41 met Hamveer wordt een zone ingerericht waar auto's kunnen keren. Dat is nodig omdat de ventwegen éénrichtingsverkeer worden.

Uitvoering van de werken

De werken zijn volop aan de gang. De aannemer werkt momenteel aan de bruggen, het nieuwe fietspad en 5 aan te passen kruispunten. De werken zullen tot het voorjaar van 2019 duren.

Aanleg in 3 fasen vanaf 12 febuari 2018

In het voorjaar van 2018 starten we met de aanleg zelf. Tijdens de heraanleg blijft verkeer in beide richtingen mogelijk op de N41.

Fase 1: werken met grote impact voor het verkeer tot het bouwverlof (juli) 2018

Fase 2: werken met beperkte impact voor het verkeer vanaf het bouwverlof (juli) 2018

Fase 3: onderhoud wegdek van N41 in verschillende korte fasen met hinder voor het verkeer

 

Fase 1: 12 februari tot bouwverlof 2018 (juli)

In de eerste fase van de werken leggen we het grootste deel van de fietspaden aan, wordt van beide bruggen de eerste brughelft gesaneerd en pakken we de 5 kruispunten aan. In deze fase verwachten we het meeste hinder voor het verkeer op de N41 zelf en op de 5 kruispunten.

Fase 1A: 5 maart - eind april 2018

 • Heraanleg kruispunten N41 met Neerstraat, Veldstraat en Biezestraat
 • Steeds verkeer op N41 mogelijk in beide richtingen
  • Anderhalve maand versmalde rijstroken op N41
  • 5 werkdagen beurtelings verkeer van 23 april tot en met 28 april.
 • Zijstraten afgesloten van N41 voor auto’s, fietsers en voetgangers:  omleiding via tussenliggende kruispunten

Maatregelen voor vlot en veilig verkeer

We nemen enkele extra maatregelen op en rond de N41 om het verkeer voor alle weggebruikers zo vlot en veilig mogelijk te organiseren. 

 • Ter hoogte van de Landbouwstraat komt een oversteekplaats voor voetgangers die de N41 willen dwarsen. De verkeerslichten aan de oversteekplaats worden bediend met een drukknop. Op de omleidingskaart is de oversteekplaats aangeduid. 
 • Vanaf 5 maart wordt de Neerstraat afgesloten van de N41. Fietsers vanuit Moerzeke naar Hamme moeten omrijden via de Broekstraat. Om die route veilig te maken voor fietsers en om sluipverkeer in de Rijksweg (de smalle betonbaan tussen de Neerstraat en de Broekstraat) te vermijden, zal de Rijksweg enkel toegankelijk zijn voor fietsers. Er komen sluizen zodat auto’s en vrachtwagen de weg niet kunnen nemen. Op de omleidingskaart zijn de sluizen aangeduid. 
 • Met een afgesloten Biezestraat en Veldstraat, zal het verkeer in de Noordstraat toenemen. Er zullen in deze fase ook meer bussen via de Noordstraat rijden. Om dit op een vlotte manier te organiseren in een eerder smalle straat, komt er parkeerverbod. 

Fase 1B: 2 mei – juli 2018

11 juni – 18 juni: beurtelings verkeer aan kruispunten Hooirt/Broekstraat en Noordstraat

Van 11 tot 18 juni werkt de aannemer op de kruispunten met Hooirt/Broekstraat en de Noordstraat. Tijdens diezelfde week wordt ook gewerkt in de Dendermondsesteenweg en ter hoogte van Zwaarveld. Beide straten zijn afgesloten van de N41. Het verkeer kan omrijden via de Denstraat, Hamsesteeweg (N470) en de Neerstraat. Op maandag 18 juni worden de zijstraten voor de ochtendspits opnieuw opengesteld voor het verkeer. 

18 juni – 22 juni: beurtelings verkeer aan kruispunt N41/Zwaarveld

De asfaltwerken op het kruispunt van Zwaarveld met de N41 zijn gepland in de week van 18 juni tot 22 juni. De zijstraten zijn afgesloten van de N41 en het verkeer rijdt om via de Neerstraat.

Onderhoudswerken tijdens weekend van 23 en 24 juni

In het weekend van 23 en 24 juni wordt de N41 tussen het kruispunt met de Denstraat en het kruispunt met de Neerstraat volledig onderbroken. De aannemer Alle tussenliggende zijstraten zijn dan afgesloten voor alle verkeer. Wie in een van deze zijstraten moet zijn, kan de lokale omleidingen volgen. Deze werken zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en kunnen enkel uitgevoerd worden bij goed weer. 

Lokaal verkeer:

 • Lokaal verkeer kan tot aan de kruispunten van de N41 met de Denstraat en Neerstraat rijden. De kruispunten zelf blijven vrij
 • Lokaal verkeer volgt ter plaatse de omleiding via de Hamsesteenweg.
 • Ook de fietsers volgen een omleiding.

Doorgaand verkeer: 

 • Wie van Sint-Niklaas komt en naar Dendermonde moet, neemt best de E17 (richting Gent) en de afrit in Waasmunster en volgt N446 richting Dendermonde.
 • Het verkeer van Dendermonde naar Sint-Niklaas, rijdt best via de N446 naar de E17 (richting Antwerpen) en neemt de afrit in Sint-Niklaas.

 

Fase 1C: 12 februari tot juni 2018

De aannemer werkt aan de sanering van 2 bruggen (deel 1)

 • Durmebrug en Vlassenbroekbrug: sanering van brug zonder verkeer
 • Geen hinder voor verkeer

Fase 1D: 12 februari tot juli 2018

 • De aannemer legt het dubbelrichtingsfietspad aan.
 • Geen hinder voor verkeer

 

Fase 2: na bouwverlof 2018 tot voorjaar 2019

In de tweede fase werken we de fietspaden af. Daarnaast saneren we de tweede brughelft van de beide bruggen en werken we aan de ventwegen naar de rotonde in Elversele.

Fase 2A: augustus tot eind 2018

 • Durmebrug en Vlassenbroekbrug: sanering van tweede brug waar nu verkeer over gaat
 • Verkeer over parallelle, gesaneerde brug

Fase 2B: 6 augustus tot 31 augustus

Op maandag 6 agustus starten de werken om het dubbelrichtingsfietspad langs de N41 door te trekken tot in Temse. De asfaltlaag van de N41 zelf wordt ook vernieuwd tussen de Hammebrug en de tunnel van Elversele. Tegelijkertijd zal er gestart worden met de heraanleg van de oostelijke ventweg (Pontweg) naast de tunnel Elversele.

Omleidingen
- Autoverkeer volgt de omleiding via de tunnel onder de rotonde door en verder langs de Kettermuitstraat en de Hogenakkerstraat.
- Fietsers volgen de omleiding aan de westzijde van de N41 tot aan de rotonde.
Ook de rotonde boven de tunnel Elversele wordt tijdens deze periode 1 dag volledig afgesloten voor de vernieuwing van de toplaag en het aanbrengen van de markeringen. Een week voordien zal de exacte datum bekend zijn. We houden je hiervan op de hoogte via onze volgende nieuwsbrief.

Bereikbaarheid 
- Bewoners die door de werken niet met hun wagen tot aan de woning geraken, kunnen parkeren ter hoogte van de Priester Poppeschool in de Dorpstraat.
- Bedrijven in de werfzone blijven tijdens de werken zoveel mogelijk bereikbaar. 
- Vrachtverkeer vanuit Sint-Niklaas naar deze bedrijven zal net voor de Durmebrug (Drapstraat) moeten keren. Ook verkeer vanuit de bedrijven richting de E17 en Sint-Niklaas zal tijdens bepaalde fasen dezelfde keerbeweging moeten maken.

 

Fase 2C: september

 • heraanleg westelijk ventweg (Pontweg) 
 • aanpassen keerbeweging Drapstraat

 

Omleidingen

 • Autoverkeer op de N41 kan steeds door langs de werfzones
  • ofwel op versmalde rijstroken, ofwel met beurtelings verkeer
  • alternatieven via N47 en N446
 • Tijdens de werken aan de kruispunten in Hamme: 
  • Zijstraten aan kruispunten beurtelings afgesloten voor fietsers, voetgangers en autoverkeer
  • Omleiding via eerstvolgende kruispunten
  • Autovrij maken van straten op fietsomleidingen
 • Omleiding voor doorgaand fietsverkeer tussen Temse en Dendermonde van 5/3  tot 1 september
 •  

 

Communicatie

Infovergaderingen

Om iedereen optimaal te informeren organiseerden we twee infovergaderingen. De presentatie van de infomomenten vindt u rechts op deze pagina. 

Bereikbaarheidsadvies

Om de ongemakken tijdens de werken voor handelaars/bedrijven te drukken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Heeft u concrete vragen over de bereikbaarheid van uw zaak tijdens de werken? Zit u met een specifieke bekommernis? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. De bereikbaarheidsadviseur luistert naar uw vragen, bespreekt ze met de werfleiding en geeft u een zo concreet mogelijk antwoord.

e-mail: bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
GSMnr. 0476 72 22 57

Digitale nieuwsbrief

Blijft u graag via mail op de hoogte? Dan kunt u inschrijven op de digitale nieuwsbrief over deze werken. Zo krijgt u bij elke belangrijke wijziging van de werken een mail in uw mailbox. Inschrijven kan met een klik op het enveloppesymbool bovenaan deze pagina.