Veilig fietsen langs N41 in Elversele (Temse), Hamme en Dendermonde

Weg
Datum vanaf voorjaar 2018 tot voorjaar 2019

Update: Van maandag 1 oktober tot vrijdagmorgen 5 oktober voeren we asfaltwerken uit de N41 tussen de tunnel in Elvesele en de Durmebrug. Verkeer moet beurtelings over één rijstrook. Doorgaand verkeer kan de N41 beter zo veel mogelijk mijden.  

De nieuwe fietssnelweg langs de N41 tussen Sint-Niklaas en Elversele (Temse) is in november 2017 opengesteld. In het voorjaar van 2018 gaan we van start met het vervolgverhaal, namelijk het doortrekken van de fietspaden tot in Dendermonde. Samen met dit project saneren we ook de bruggen over de Schelde en de Durme. De werken zullen tot het voorjaar van 2019 duren.

Wat houden de werken in?

Fietssnelweg van rotonde Duivenhoek tot kruispunt Mechelsesteenweg

De nieuwe fietssnelweg loopt van de rotonde Duivenhoek in Elversele tot het kruispunt van de N41 met de Mechelsesteenweg in Dendermonde:

 • Er komt een nieuwe dubbelrichtingsfietspad tussen de rotonde Duivenhoek in Elversele en zijstraat Zandvoorstraat (iets voorbij de Dendermondsesteenweg).
  • Tot aan de Broekstraat ligt het nieuwe fietspad in de berm langs de oostzijde van de N41.
  • Vanaf de Broekstraat tot de Zandvoorstraat volgt het fietspad de berm aan de westkant.
 • Vanaf de Zandvoordstraat maken fietsers gebruik van de Lange Maat om in beide richtingen veilig langs de N41 te fietsen.
 • Kort voor de brug over de Schelde sluit het fietspad terug aan op een nieuw aan te leggen dubbelrichtingsfietspad aan de westkant van de N41 tot aan het kruispunt met de Mechelsesteenweg.
 • De bruggen over de Schelde en de Durme bestaan eigenlijk uit twee bruggen. De brug die niet gebruikt wordt door autoverkeer wordt ingericht als dubbelrichtingsfietspad.   

 

 

5 nieuwe kruispunten

Het nieuwe fietspad dwarst 5 kruispunten met lichten in Hamme. Deze kruispunten moeten heringericht worden voor de komst van het dubbelrichtingsfietspad. Het gaat om de kruispunten van de N41 met:

 • Biezestraat
 • Noordstraat
 • Veldstraat
 • Broekstraat/Hooirt
 • en Neerstraat

Daarnaast voorzien we een fietsoversteek over de Dendermondsesteenweg en over de N41 naar Zwaarveld. 

 

2 brugsaneringen

De N41 loopt over twee bruggen: de brug over de Durme en de Schelde. Beide bruggen krijgen een grondige opknapbeurt. De verharding en waterdichting worden opgebroken tot op het betonnen brugdek en vernieuwd. Na de sanering zal één van de brugdelen dienst doen als dubbelrichtingsfietspad. Daarnaast zal dit brugdeel zo ingericht worden dat er uitzonderlijk vervoer over kan.

Aanpassing zuidelijke ventwegen een rotonde Duivenhoek in Elversele

Langs beide ventwegen komt een dubbelrichtingsfietspad. Dat langs de westelijke ventweg sluit ter hoogte van Hamveer aan op het fietspad naar de Mirabrug. Aan het kruispunt van de N41 met Hamveer wordt een zone ingerericht waar auto's kunnen keren. Dat is nodig omdat de ventwegen éénrichtingsverkeer worden.

Uitvoering van de werken

De werken zijn volop aan de gang. De aannemer werkt momenteel aan de bruggen, het nieuwe fietspad en 5 aan te passen kruispunten. De werken zullen tot het voorjaar van 2019 duren.

Aanleg in 3 fasen vanaf 12 febuari 2018

In het voorjaar van 2018 starten we met de aanleg zelf. Tijdens de heraanleg blijft verkeer in beide richtingen mogelijk op de N41.

Fase 1: werken met grote impact voor het verkeer tot het bouwverlof (juli) 2018

Fase 2: werken met beperkte impact voor het verkeer vanaf het bouwverlof (juli) 2018

Fase 3: onderhoud wegdek van N41 in verschillende korte fasen met hinder voor het verkeer

 

Fase 1: afgerond

 

Fase 2: na bouwverlof 2018 tot voorjaar 2019

In de tweede fase werken we de fietspaden af. Daarnaast saneren we de tweede brughelft van de beide bruggen en werken we aan de ventwegen naar de rotonde in Elversele.

Fase 2A: augustus tot eind 2018

 • Durmebrug en Vlassenbroekbrug: sanering van tweede brug waar nu verkeer over gaat
 • Verkeer over parallelle, gesaneerde brug

Fase 2B: afgerond

 

Fase 2C:  12 september tot 10 oktober

 • heraanleg westelijk ventweg (Pontweg) 
 • aanpassen keerbeweging Drapstraat

De N41 richting Dendermonde is bereikbaar via de noordelijke ventweg met een keerbeweging aan kruispunt Kettermuit. De Mirabrug is tijdelijk niet bereikbaar via de ventweg, fietsverkeer maakt gebruik van het nieuwe dubbelrichtingsfietspad en de Biezestraat.

Fase 3 onderhoud van wegdek N41 in korte fasen

Op maandag 1 oktober start de aannemer met structureel onderhoud op de N41. Er komt nieuwe asfalt tussen de rotonde in Elversele en de Durmebrug. Deze werken starten op maandagochtend 1 oktober en zijn klaar op vrijdagochtend 5 oktober voor de ochtendspits. 

Hoe rijdt het verkeer?

Op de N41 blijft doorgaand verkeer in beide richtingen steeds mogelijk. Dit gebeurt via beurtelings verkeer met tijdelijke verkeerslichten. Er wordt aangeraden om de N41 zo veel mogelijk te vermijden en het verkeer rijdt best om via de E17 via het complex Lokeren en Sint-Niklaas.

 

Omleidingen

 • Autoverkeer op de N41 kan steeds door langs de werfzones
  • ofwel op versmalde rijstroken, ofwel met beurtelings verkeer
  • alternatieven via N47 en N446
 • Tijdens de werken aan de kruispunten in Hamme: 
  • Zijstraten aan kruispunten beurtelings afgesloten voor fietsers, voetgangers en autoverkeer
  • Omleiding via eerstvolgende kruispunten
  • Autovrij maken van straten op fietsomleidingen
 • Omleiding voor doorgaand fietsverkeer tussen Temse en Dendermonde van 5/3  tot 1 september
 •  

 

Communicatie

Infovergaderingen

Om iedereen optimaal te informeren organiseerden we twee infovergaderingen. De presentatie van de infomomenten vindt u rechts op deze pagina. 

Bereikbaarheidsadvies

Om de ongemakken tijdens de werken voor handelaars/bedrijven te drukken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Heeft u concrete vragen over de bereikbaarheid van uw zaak tijdens de werken? Zit u met een specifieke bekommernis? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. De bereikbaarheidsadviseur luistert naar uw vragen, bespreekt ze met de werfleiding en geeft u een zo concreet mogelijk antwoord.

e-mail: bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
GSMnr. 0476 72 22 57

Digitale nieuwsbrief

Blijft u graag via mail op de hoogte? Dan kunt u inschrijven op de digitale nieuwsbrief over deze werken. Zo krijgt u bij elke belangrijke wijziging van de werken een mail in uw mailbox. Inschrijven kan met een klik op het enveloppesymbool bovenaan deze pagina.