Veilige fiets- en voetpaden Diestersteenweg

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2020

De Stad Sint-Truiden, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer gaan de Diestersteenweg (N716) in Sint-Truiden vernieuwen vanaf het Sint-Trudoziekenhuis (kruispunt Speelhoflaan) over een afstand van 500m richting Nieuwerkerken. Dit project moet de veiligheid voor fietsers en voetgangers in deze schoolomgeving sterk verbeteren. Bovendien worden meteen de rioleringen op het traject vernieuwd.

Er wordt op de Diestersteenweg aan beide zijden van de weg werk gemaakt van vrijliggende fietspaden en bijhorende voetpaden vanaf de Speelhoflaan tot aan de spoorwegbrug. De betonnen fietspaden worden van de rijweg gescheiden door een groenstrook.  Dit project zal ter hoogte van de spoorwegbrug aansluiten op de reeds aangelegde vrijliggende fietspaden.

Aangepaste verkeerslichten

De verkeerslichten op het kruispunt van Diestersteenweg met de Speelhoflaan zullen ook worden vernieuwd. Daarbij zal er een maximaal conflictvrije regeling worden ingesteld.

Oversteken en bushaltes

Meteen worden er beveiligde oversteekpunten aangelegd ter hoogte van het Atheneum en zorgvoorziening Wiric d.m.v. middengeleiders. Zo wordt ook de trage verbinding tussen de spoorwegtunnel en het domein Speelhof versterkt.

De bushalte aan de zijde van het ziekenhuis schuift op richting stadscentrum, aan de andere kant van het kruispunt. De bestaande bushalte ter hoogte van het Atheneum wordt ook volledig vernieuwd. Deze bushavens worden aangelegd volgens de huidige normen op vlak van veiligheid, toegankelijkheid en comfort. Ze krijgen een verhoogd perron, nieuwe bushokjes en fietsenrekken.

Grondverwervingen noodzakelijk

Men mikt op voorjaar 2020 om met de eerste werkzaamheden te kunnen starten. Het openbaar domein moet echter worden verbreed om voldoende ruimte te creëren voor de vernieuwingen. De procedures voor de grondverwervingen door het Vlaams Gewest lopen op dit moment. De startdatum van de werken is daarvan afhankelijk.

Langdurige werkzaamheden

Vooraleer de aanleg van de wegenis kan starten, vinden er eerst grondige rioleringswerken plaats door Aquafin. Er worden immers gescheiden rioleringen voorzien door een renovatie van het oud riool en het plaatsen van een extra rioolbuis.

Dit neemt naar verwachting minstens 6 maanden in beslag. Na de nodige aanpassingen aan de leidingen (elektriciteit, water, gas, telecom), voorziet men nog een termijn van ongeveer 3 maanden voor de bovengrondse infrastructuurwerken.

 

Meer info over de aanpak en minderhinder-maatregelen volgt na verdere voorbereidingen.