Verkeersveilige herinrichting Wijerstraat x Donkweg

Regio
Gemeente
Weg
Datum oktober 2018 - najaar 2019

UPDATE 18/12/2018:
Winterbouwverlof vanaf 21 december 2018. Op 7 januari 2019 hervatten de nutsbedrijven de werken. De aannemer werkt nog tot de lente van 2019 verder aan het verplaatsen en vernieuwen van de nutsleidingen langs de zijde met de oneven huisnummers. Ook de huisaansluitingen in heel de projectzone worden na nieuwjaar aangekoppeld op de nieuwe leidingen. De verkeershinder tijdens deze fase blijft beperkt. Aansluitend, in de loop van het voorjaar, kan de definitieve heraanleg starten.

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrax en de gemeente Zonhoven gaan de Wijerstraat (N72) vernieuwen, van iets voor het kruispunt Donkveldweg x Alkenhoofseweg tot net voorbij de kantoren van Oben. De ingrepen moeten de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verhogen. Meteen wordt dit gedeelte van een gescheiden rioleringsstelsel voorzien. 

De Wijerstraat (N72) krijgt over de volledige lengte van de projectzone een verbrede middenberm in gras of sierbeton. Enkel ter hoogte van de inritten en de kruispunten zal die overrijdbaar zijn. Langs de gewestweg worden verhoogde, vrijliggende fietspaden aangelegd.

Op de kruispunten Donkweg x Stationsstraat en Alkenhoofseweg x Donkveldweg komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Verkeersplateaus ter hoogte van diezelfde kruispunten moeten dan weer het verkeer remmen en de verlaagde maximumsnelheid van 50km/uur helpen respecteren. Het kruispunt van de Donkveldweg met de Grote Hellekensstraat wordt meteen mee vernieuwd. 

Je kan het ontwerpplan downloaden op deze pagina. 

 

Voorbereidende werken vanaf oktober 2018

De vernieuwing zal naar verwachting ongeveer een jaar duren, vanaf de start van het bouwrijp maken van de werfzone. De planning kan wel nog altijd wijzigen door onvoorziene werkomstandigheden of weerverlet.

 

Gedeeltelijke omleiding doorgaand verkeer tijdens de hoofdwerken vanaf voorjaar 2019

Door in fases te werken zal het doorgaand verkeer in de richting van Hasselt steeds mogelijk blijven. Doorgaand verkeer in de richting van Zolder/Beringen zal al vanaf de vertakking aan de N74 omgeleid worden richting de E314. Fietsers en voetgangers zullen gewoon langs de werfzone kunnen blijven fietsen en wandelen.

 

Stappenplan met vooropgestelde timing:

 1. Bouwrijp maken
  • het verbrede openbaar domein vrijmaken om te kunnen werken
  • in de wegberm, weinig tot geen verkeershinder
   • Vanaf 22 oktober 2018
 2. Voorbereidende werken 
  • nutsmaatschappijen vernieuwen/verleggen leidingen elektriciteit, gas, water, telecom 
  • voornamelijk in wegberm, maar bepaalde momenten tijdelijk één rijstrook afgesloten buiten de spitsuren over een beperkte afstand (beurtelings verkeer met verkeerslichten)
   • Vanaf begin november 2018
   • tot lente 2019
 3. Hoofdwerken 
  • aanleg gescheiden rioleringen en nieuwe weginfrastructuur 
  • gefaseerde uitvoering, doorgaand verkeer steeds in één richting mogelijk (naar Hasselt), in de andere richting (naar Zolder/Beringen) omgeleid 
   • Vanaf voorjaar 2019
   • tot najaar 2019 

 

Blijf op de hoogte

Ontvangt u het laatste nieuws over dit project graag meteen in uw mailbox? Dan kan u zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief via de knop op deze webpagina.