Verlenging gewestweg tot Wasseven (Ham)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2017-2018

UPDATE:

Op vrijdag 29 juni 2018 ging het kruispunt van de Zeventig Zillenweg met Wasseven en Olmsesteenweg opnieuw open voor verkeer in alle richtingen. De nieuwe verkeerslichten werden op dat moment ook in gebruik genomen. De omleiding naar Beverlo, Ham of Beringen kwam te vervallen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de N73 in Tessenderlo doortrekken over het Albertkanaal tot Wasseven-Olmsesteenweg te Ham. De N73 krijgt zo een centrale rol in de ontsluiting van de ontwikkelingen rond de kolenhaven van Beringen, Ravenshout-Noord en de bedrijvenzone Truibroek. De voorbereidende nutswerken starten op 4 september.

De krachtlijnen van het project

Het project omvat de doortrekking van de N73 vanaf het op- en afrittencomplex 25A op de E313 (gemeente Tessenderlo) tot aan Wasseven / Olmsesteenweg (gemeente Ham).
Tussen de E313 en de Nijverheidsweg komt de N73 op het bestaande talud te liggen en maken we gebruik van de brug over het Albertkanaal. Ter hoogte van de Nijverheidsweg zal de N73 afbuigen om samen te vallen met de Zeventig Zillenweg tot aan het kruispunt met Wasseven/Olmsesteenweg. 

Samen met de doortrekking worden ook de kruispunten met de Snelwegstraat, Aubruggestraat, Nijverheidsweg en Wasseven aangepast.

  • Het kruispunt met de Snelwegstraat wordt heringericht tot een volwaardig vierarmenkruispunt met verkeerslichten. 
  • Ook het kruispunt Wasseven zal beveiligd worden met verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren. 
  • De Aubruggestraat en de Nijverheidsweg worden ‘geknipt’ voor gemotoriseerd verkeer. In de toekomst zullen enkel nog fietsers en voetgangers er de N73 kunnen kruisen via nieuw aan te leggen fietstunnels. 
  • De Nijverheidsweg zal ook aantakken op de nieuwe weg. Dit T-kruispunt zal worden ingericht met verkeerslichten. 

Timing en verloop van de werken 

Omleiding voor knip Aubruggestraat vanaf 3 november 2017
Sinds begin november is de Aubruggestraat onderbroken voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de toekomstige kruising met de N73. De aannemer bouwt hier de fietstunnel die voetgangers en fietsers straks veilig onder de N73 leidt. Plaatselijk verkeer van en naar de KMO-zone rijdt via de Snelwegstraat-Aubruggestraat (noordkant) en Snelwegstraat-Kanaalweg-Aubruggestraat (zuidkant).

 

 

Nijverheidsweg definitief onderbroken voor gemotoriseed verkeer
In de Nijverheidsweg wordt de bestaande overbrugging afgebroken en vervangen door een fietstunnel. De voorbereidende werken aan de zuidelijke toegang tot Truibroek zijn eind 2017 afgerond. Aansluitend werd de Nijverheidsweg volledig onderbroken. Verkeer op de Nijverheidsweg rijdt nu in beide richtingen verplicht om via Truibroek. Voor gemotoriseerd is dit meteen de definitieve situatie, die ook na de werken blijft gelden. Voetgangers en fietsers kunnen straks uiteraard gebruik maken van de nieuwe fietstunnel, maar moeten tijdens de werken ook de omleiding via Truibroek volgen.

Omdat ook nog gewerkt zal worden op het kruispunt met de noordelijke toegang naar Truibroek, legde het agentschap hier een tijdelijke werfweg in asfalt aan, zodat het verkeer altijd een doorgang heeft.

Nieuw fietspad Zeventig Zillenweg (AFGEROND)
Op de Zeventig Zillenweg vanaf het kruispunt met de Nijverheidsweg tot en met het kruispunt met Wasseven, hebben de nutsmaatschappijen eind 2017 hun kabels en leidingen verlegd. In januari legde de aannemer vervolgens twee amfibieëntunnels onder de weg aan. 

In februari stond het nieuw dubbelrichtingsfietspad en de naastliggende gracht ingepland. Door het natte weer in het begin van de maand en de vriestemperaturen in de tweede helft van februari hebben deze werken wat vertraging opgelopen. Het beton voor het nieuwe fietspad werd midden maart getrokken worden. Fietsers kunnen vanaf 23 maart gebruik maken van het nieuwe dubblerichtingsfietspad.
 
Kruispunt Wasseven-Olmsesteenweg open voor verkeer in alle richtingen 

Op vrijdag 29 juni is het kruispunt van de Zeventig Zillenweg met Wasseven en Olmsesteenweg opnieuw opengesteld voor het verkeer in alle richtingen. Ook de nieuwe verkeerslichten zijn in gebruik genomen. Rond het kruispunt zijn de fietspaden afgescheiden van de rijweg en zijn veilige opstelzones voorzien voor overstekende fietsers.  Door de heraanleg en de installatie van verkeerslichten zal het verkeer op het kruispunt vlotter en veiliger verlopen. 
 

Aangepast kruispunt Nijverheidsstraat - Zeventig Zillenweg - Kanaalweg

Vanaf vrijdag 29 juni geldt ook de aangepast verkeerssituatie op het kruispunt van de Nijverheidsstraat, de Zeventig Zillenweg en de Kanaalweg. Op dat punt zal de nieuwe N73 aantakken op de Zeventig Zillenweg. Het voormalige T-kruispunt werd daarop aangepast, met zo weinig mogelijk conflictpunten.
 

Aanpassingen kruispunt Snelwegstraat

Op en rond het kruispunt van de Snelwegstraat met de op- en afrit van de E313 (25a Tessenderlo) vinden de komende weken nog een aantal aanpassingswerken plaats. Verkeer kan tijdens de werken steeds gebruik blijven maken van het kruispunt. 
Het kruispunt wordt klaar gemaakt, zodat de N73 hier later op kan aansluiten. Naar verwachting kunnen we de N73 eind september in gebruik nemen.

 

Meer informatie / nieuwsbrief

Zodra de startdata van de volgende fasen bekend zijn, kondigen we die o.a. aan via deze webpagina en de digitale nieuwsbrief waarop u zich via de knop rechts op de pagina kan inschrijven.