Verlenging gewestweg tot Wasseven (Ham)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2017-2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de N73 in Tessenderlo doortrekken over het Albertkanaal tot Wasseven-Olmsesteenweg te Ham. De N73 krijgt zo een centrale rol in de ontsluiting van de ontwikkelingen rond de kolenhaven van Beringen, Ravenshout-Noord en de bedrijvenzone Truibroek. De voorbereidende nutswerken starten op 4 september.

De krachtlijnen van het project

Het project omvat de doortrekking van de N73 vanaf het op- en afrittencomplex 25A op de E313 (gemeente Tessenderlo) tot aan Wasseven / Olmsesteenweg (gemeente Ham).
Tussen de E313 en de Nijverheidsweg komt de N73 op het bestaande talud te liggen en maken we gebruik van de brug over het Albertkanaal. Ter hoogte van de Nijverheidsweg zal de N73 afbuigen om samen te vallen met de Zeventig Zillenweg tot aan het kruispunt met Wasseven/Olmsesteenweg. 

Samen met de doortrekking worden ook de kruispunten met de Snelwegstraat, Aubruggestraat, Nijverheidsweg en Wasseven aangepast.

  • Het kruispunt met de Snelwegstraat wordt heringericht tot een volwaardig vierarmenkruispunt met verkeerslichten. 
  • Ook het kruispunt Wasseven zal beveiligd worden met verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren. 
  • De Aubruggestraat en de Nijverheidsweg worden ‘geknipt’ voor gemotoriseerd verkeer. In de toekomst zullen enkel nog fietsers en voetgangers er de N73 kunnen kruisen via nieuw aan te leggen fietstunnels. 
  • De Nijverheidsweg zal ook aantakken op de nieuwe weg. Dit T-kruispunt zal worden ingericht met verkeerslichten. 

Timing en verloop van de werken 

Omleiding voor knip Aubruggestraat vanaf 3 november
Sinds begin november is de Aubruggestraat onderbroken voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de toekomstige kruising met de N73. De aannemer bouwt hier de fietstunnel die voetgangers en fietsers straks veilig onder de N73 leidt. Plaatselijk verkeer van en naar de KMO-zone rijdt via de Snelwegstraat-Aubruggestraat (noordkant) en Snelwegstraat-Kanaalweg-Aubruggestraat (zuidkant).

 

 

Nijverheidsweg definitief onderbroken voor gemotoriseed verkeer
In de Nijverheidsweg wordt de bestaande overbrugging afgebroken en vervangen door een fietstunnel. De voorbereidende werken aan de zuidelijke toegang tot Truibroek zijn voor de kerstvakantie afgerond. Aansluitend werd de Nijverheidsweg volledig onderbroken. Verkeer op de Nijverheidsweg rijdt nu in beide richtingen verplicht om via Truibroek. Voor gemotoriseerd is dit meteen de definitieve situatie, die ook na de werken blijft gelden. Voetgangers en fietsers kunnen straks uiteraard gebruik maken van de nieuwe fietstunnel, maar moeten tijdens de werken ook de omleiding via Truibroek volgen.

Omdat ook nog gewerkt zal worden op het kruispunt met de noordelijke toegang naar Truibroek, legde het agentschap hier een tijdelijke werfweg in asfalt aan, zodat het verkeer altijd een doorgang heeft.

Nieuw fietspad Zeventig Zillenweg
Op de Zeventig Zillenweg vanaf het kruispunt met de Nijverheidsweg tot en met het kruispunt met Wasseven, hebben de nutsmaatschappijen eind 2017 hun kabels en leidingen verlegd. In januari legde de aannemer vervolgens twee amfibieëntunnels onder de weg aan. 

In februari stond het nieuw dubbelrichtingsfietspad en de naastliggende gracht ingepland. Door het natte weer in het begin van de maand en de vriestemperaturen in de tweede helft van februari hebben deze werken wat vertraging opgelopen. Het beton voor het nieuwe fietspad werd midden maart getrokken worden. Fietsers kunnen vanaf 23 maart gebruik maken van het nieuwe dubblerichtingsfietspad.
 
Kruispunt Wasseven-Olmsesteenweg
Op maandag 26 maart starten de wegeniswerken voor de heraanleg van het kruispunt van de Zeventig Zillenweg met Wasseven en Olmsesteenweg. De werken op het kruispunt zullen in verschillende fases gebeuren. Op die manier blijft het kruispunt grotendeels open verkeer.

  • Op het kruispunt rijdt verkeer vanaf Wasseven, Zuidstraat en Olmsesteenweg verplicht richting de Zeventig Zillenweg en dus richting de E313. Fietsers kunnen wel steeds in alle richtingen voorbij het kruispunt.
  • Zeventig Zillenweg tussen kruispunt en Nijverheidsweg toegankelijk in één richting (richting E313).
  • Verkeer vanaf E313 afrit 25a naar Beverlo/Beringen volgt een omleiding via Snelwegstraat, Havenlaan/Industrieweg en Beverlosesteenweg. 
  • Bedrijven Ravenshout-Noord en Truibroek blijven steeds bereikbaar.
  • Naar verwachting kan het kruispunt in de loop van juni weer volledig worden opengesteld voor het verkeer. 

Meer informatie / nieuwsbrief

Zodra de startdata van de volgende fasen bekend zijn, kondigen we die o.a. aan via deze webpagina en de digitale nieuwsbrief waarop u zich via de knop rechts op de pagina kan inschrijven.