Vernieuwing binnenbocht Boudewijnlaan richting Diepenbeek

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2019

UPDATE:
Tijdens de laatste week van augustus 2019 werden deze werken grotendeels afgerond.
Er volgen nog enkele afwerkingen (signalisatie, wegmarkeringen) zonder grote verkeershinder. Ook in de bermen kan er nog activeit zijn (grachten inbuizen,...)

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf 19 augustus 2019 op de Boudewijnlaan (N702) in de richting van Diepenbeek ook de binnenbocht ter hoogte van de Tuikabelbrug. Een verlengde invoegstrook vanaf de Campuslaan moet er de verkeersveiligheid en de doorstroming verbeteren. Er worden meteen ook twee rijstroken in de binnenbocht aangelegd. Om de veiligheid te bewaken, wordt de Mizerikstraat na de bocht afgesloten van de Boudewijnlaan.  De werken nemen een tiental dagen in beslag.

Eerder dit voorjaar vernieuwde het Agentschap Wegen en Verkeer de ‘buitenbocht’ van de N702 vanaf de bushalte ‘Bewel’ richting Hasselt. Door de aanleg van een busbaan kunnen bussen die aan de halte vertrekken nu veilig en vlot invoegen op de Boudewijnlaan. 

Om op de N702 Boudewijnlaan de veiligheid en doorstroming ook te verbeteren richting Diepenbeek, wordt later nu de binnenbocht vernieuwd. Dit vanaf het kruispunt met de Campuslaan tot voorbij Mizerikstraat na de bocht. 

 

 

Minderhinder-maatregelen: gefaseerde uitvoering en nachtelijke omleiding

Op maandag 19 augustus 2019 starten de werken aan de rechtsafslagstrook van de Campuslaan naar de Boudewijnlaan richting Genk. Deze bypass wordt dan afgesloten, maar verkeer op de Campuslaan kan via de verkeerslichten steeds rechtsaf blijven rijden richting Genk. 
Doorgaand verkeer op de Boudewijnlaan kan steeds langs de werfzone blijven rijden, uitgezonderd tijdens één nacht asfalteringswerken.

Buiten de spitsuren kan op de Boudewijnlaan tijdelijk de rechterrijstrook ingenomen worden als veiligheidszone. Daardoor rijdt het verkeer richting Genk plaatselijk over één rijstrook in de omgeving van de verkeerslichten aan de Campuslaan. 

Vanaf dinsdagavond 27 augustus 2019 om 20u wordt gedurende één nacht het oude wegdek afgefreesd en plaatsen we nieuw asfalt en wegmarkeringen. 
De N702 is tijdens dit nachtwerk volledig afgesloten ter hoogte van de werken. Er geldt dan een omleiding voor verkeer richting Genk vanaf de verkeerslichten via de Campuslaan en Ginderoverstraat. 

 

Afsluiting zijstraten
Sinds dinsdag 20 augustus 2019 zijn de aantakkingen van de Mizerikstraat en de Passionistenstraat definitief afgesloten ter hoogte van de Boudewijnlaan. De grachten langs de N702 worden doorgetrokken. 

 

 

Invoegstrook Campuslaan en twee rijstroken in de bocht

Een verlengde invoegstrook vanaf de Campuslaan moet het oprijden van de N702 vlotter en veiliger maken komende vanaf de universiteitscampus richting Diepenbeek. Door het verlengen van de invoegstrook is het nodig om op de Boudewijnlaan de twee rijstroken door te trekken tot na de bocht, waar dit voorheen één rijstrook was. Het wegdek zal er over de volledige breedte worden vernieuwd.

Veiligheidsmaatregel conflictpunten: zijstraten afgesloten na de bocht

Daarnaast wordt ook voorzien om de aantakking van de Mizerikstraat af te sluiten van de Boudewijnlaan. Deze ligt in het verlengde van de bocht, die in de toekomst uit twee rijstroken zal bestaan. De beperkte zichtbaarheid en korte remafstand op dat punt, kunnen conflictsituaties opleveren. Ook de aantakkingen van de twee kleine wegen van de Passionistenstraat worden afgesloten ter hoogte van de N702. Deze beslissing werd grondig overwogen door alle betrokken partijen op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid.

Veilige en redelijke alternatieven voor de omgeving

Verderop aan de Ginderoverstraat (‘Bewel’) kan men bij het oprijden van de Boudewijnlaan wel gebruik maken van de bestaande invoegstrook. Voor de inwoners van Godsheide is ook het lichtengeregelde kruispunt van de Kiezelstraat een veilig alternatief om de N702 te bereiken. De omrijtijden met gemotoriseerde voertuigen werden berekend voor bestemmingen in de omgeving. Deze blijven steeds beperkt tot enkele minuten.