Vernieuwing binnenbocht Boudewijnlaan richting Diepenbeek

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in 2019 op de Boudewijnlaan (N702) in de richting van Diepenbeek ook de binnenbocht ter hoogte van de Tuikabelbrug vernieuwen. Een verlengde invoegstrook vanaf de Campuslaan moet er de verkeersveiligheid en de doorstroming verbeteren. Er worden meteen ook twee rijstroken in de binnenbocht aangelegd. Om de veiligheid te bewaken, wordt de Mizerikstraat na de bocht afgesloten van de Boudewijnlaan. De uitvoering van deze werken vindt ten vroegste vanaf augustus plaats. 

Eerder dit voorjaar vernieuwde het Agentschap Wegen en Verkeer de ‘buitenbocht’ van de N702 vanaf de bushalte ‘Bewel’ richting Hasselt. Door de aanleg van een busbaan kunnen bussen die aan de halte vertrekken nu veilig en vlot invoegen op de Boudewijnlaan. 

Om op de N702 Boudewijnlaan de veiligheid en doorstroming ook te verbeteren richting Diepenbeek, wordt later dit jaar de binnenbocht vernieuwd. Dit vanaf het kruispunt met de Campuslaan tot voorbij Mizerikstraat na de bocht.  Meer info over de uitvoering volgt. 

Invoegstrook Campuslaan en twee rijstroken in de bocht

Een verlengde invoegstrook vanaf de Campuslaan moet het oprijden van de N702 vlotter en veiliger maken komende vanaf de universiteitscampus richting Diepenbeek. Door het verlengen van de invoegstrook is het nodig om op de Boudewijnlaan de twee rijstroken door te trekken tot na de bocht, waar dit voorheen één rijstrook was. Het wegdek zal er over de volledige breedte worden vernieuwd.

Veiligheidsmaatregel conflictpunten: zijstraten afgesloten na de bocht

Daarnaast wordt ook voorzien om de aantakking van de Mizerikstraat af te sluiten van de Boudewijnlaan. Deze ligt in het verlengde van de bocht, die in de toekomst uit twee rijstroken zal bestaan. De beperkte zichtbaarheid en korte remafstand op dat punt, kunnen conflictsituaties opleveren. Ook de aantakkingen van de twee kleine wegen van de Passionistenstraat worden afgesloten ter hoogte van de N702. Deze beslissing werd grondig overwogen door alle betrokken partijen op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid.

 

Veilige en redelijke alternatieven voor de omgeving

Verderop aan de Ginderoverstraat (‘Bewel’) kan men bij het oprijden van de Boudewijnlaan wel gebruik maken van de bestaande invoegstrook. Voor de inwoners van Godsheide is ook het lichtengeregelde kruispunt van de Kiezelstraat een veilig alternatief om de N702 te bereiken. De omrijtijden met gemotoriseerde voertuigen werden berekend voor bestemmingen in de omgeving. Deze blijven steeds beperkt tot enkele minuten.