Vernieuwing fietspaden Ertbrandstraat/Kapelsestraat (N11) in Kapellen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 18 maart - midden juni 2019

Op 18 maart 2019 is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gestart met het vernieuwen van de fietspaden langs de Ertbrandstraat/Kapelsestraat (N11) in Kapellen. De werfzone bevindt zich tussen het kruispunt met de Klinkaardstraat (N111) en het kruispunt met de Kalmthoutsesteenweg (N122).

Nieuwe fietspaden in asfalt

De huidige fietspaden langs de Ertbrandstraat/Kapelsestraat zijn aan vernieuwing toe. Langs beide kanten van de weg gaan we de oude fietspaden in klinkers en beton opbreken en vervolgens vervangen door fietspaden in asfalt. Dat zal het rijcomfort voor fietsers gevoelig verbeteren.

N11 blijft steeds open tijdens werken

De werken begonnen op 18 maart en duren tot midden juni, maar de verkeershinder blijft tijdens deze periode beperkt.

  • Fietsers kunnen steeds langs één kant van de weg over het fietspad in beide richtingen.
  • Gemotoriseerd verkeer blijft ook steeds mogelijk, maar plaatselijk moet het verkeer soms afwisselend over één rijstrook passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Bereikbaarheid woningen en bedrijven

Handelszaken en woningen blijven tijdens de werken meestal vlot bereikbaar. Enkel wanneer de werken aan de fietspaden zich vlak voor een inrit bevinden, is toegang tot inritten met de wagen tijdelijk moeilijk of niet mogelijk. De aannemer zal bewoners/handelaars hiervan tijdig verwittigen met een briefje in de bus. Te voet of met de fiets blijven inritten altijd bereikbaar.

Weersafhankelijk

Opgelet, de huidige planning is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij regenweer kunnen de werken vertraging oplopen en kan de planning nog wijzigen.

De meest actuele info kan u steeds terugvinden op deze webpagina.