Vernieuwing kruispunt Antwerpsesteenweg - Dennendreef in Vosselaar

Regio
Gemeente
Weg
Datum 11 juni - oktober 2019

Update 08-10-2019: Doorgaand verkeer op de Antwerpsesteenweg is in beide richtingen mogelijk. Aan de aansluiting met de Dennendreef wordt nog gewerkt. Het einde van de werken is voorzien tegen eind oktober.

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf 11 juni 2019 het kruispunt van de Antwerpsesteenweg (N12) met de Dennendreef en Sparrenhof. Er komen middengeleiders die twee veilige fietsoversteken mogelijk maken ter hoogte van de bushaltes. De fietspaden en het wegdek worden ook meteen vernieuwd op die locatie.

De uitvoering van dit project door AWV sluit aan op de vernieuwing van de rioleringen en wegenis van de gemeenteweg Dennendreef door Fluvius en de gemeente Vosselaar. Die werkzaamheden zijn gestart in het voorjaar van 2019.
De werken op het kruispunt van de gewestweg zullen vanaf 11 juni ongeveer vier maanden in beslag nemen, met beperkte impact op het doorgaand verkeer. 

 

 

Minderhinder-maatregelen: gefaseerde uitvoering, doorgaand verkeer mogelijk

De werken op het kruispunt van de gewestweg starten nog voor de zomer op dinsdag 11 juni 2019 en duren tot begin oktober*.

Per fase wordt slechts aan één zijde van het kruispunt gewerkt, waardoor de hinder voor het doorgaand verkeer beperkt blijft. Zo is er ook telkens slechts één van de twee betrokken zijstraten afgesloten van de N12.

De bushaltes in de werfzone zijn grotendeels onbeschikbaar tijdens deze werken. Meer info daarover via www.delijn.be

*Opgelet: infrastructuurwerken zijn sterk afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De planning kan dus nog wijzigen.

 

Planning, fasering en verkeerssituatie

Onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden:

 • Werfzone rijrichting Turnhout: 11 juni 2019 tot einde juni
  • Dennendreef afgesloten aan N12, wel bereikbaar via Astridlaan
  • Doorgaand verkeer N12 over versmalde rijstroken mogelijk
  • Fietsers N12 in beide richtingen aan één zijde van de weg met oversteken
    
 • Werfzone rijrichting Beerse: juli + augustus 2019
  • Sparrenhof afgesloten aan de N12, wel bereikbaar via tijdelijk opengestelde verbinding naar de Ossevenstraat.
   • Tijdens het bouwverlof zal de toegang via de Antwerpsesteenweg wel mogelijk zijn
  • Doorgaand verkeer en fietsers: Idem fase 1.
    
 • Werfzone rijchting Turnhout (bis): september 2019
  • Idem fase 1.
    
 • In de loop van september 2019 worden het asfalt en de middengeleiders op de Antwerpsesteenweg aangelegd, gedurende enkele dagen. Door de inzet van grote, brede machines, zal het doorgaand verkeer dan tijdelijk beurtelings passeren, m.b.v. werfverkeerslichten.