Vernieuwing rijstrook Steenweg op Turnhout en herstellingen aan rotonde Merksplas

Regio
Gemeente
Weg
Datum 23 april tot eind mei 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf eind april 2019 op de Steenweg op Turnhout (N124) in Merksplas gedurende een maand het rijvak richting Turnhout. De werfzone strekt zich uit over ongeveer 3 kilometer, vanaf het kruispunt met de Moerstraat tot voorbij het kruispunt met de Wolfstraat. Tijdens de werkzaamheden blijft enkel de rijrichting Merksplas geopend voor gemotoriseerd verkeer. Het rijvak richting Merksplas werd eerder al vernieuwd. Ook worden vanaf de paasvakantie twee aantakkingen ter hoogte van de rotonde in Merksplas vernieuwd. Daarbij worden lokale omleidingen voorzien.

Aanpassingen aantakkingen rotonde vanaf de paasvakantie

Vanaf de paasvakantie worden ter hoogte van de rotonde aan de Steenweg op Turnhout en de Leopoldstraat de klinkers en asfaltstroken om de beurt vernieuwd:

  • Aantakking Leopoldstraat (N132): ma. 8 april tot vr. 19 april 2019
  • Aantakking Steenweg op Turnhout (N124): di. 23 april tot vr. 5 mei 2019

Men werkt overdag op weekdagen. Tijdens deze vernieuwing wordt de werfzone ter hoogte van de rotonde telkens afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, dat een lokale omleiding zal volgen. 
Op een later tijdstip zullen ook nog herstellingen worden uitgevoerd op de twee andere takken van de rotonde.

Omleiding richting Turnhout na de paasvakantie

De rijwegvernieuwing op de Steenweg op Turnhout (N124) wordt uitgevoerd vanaf di. 23 april 2019 tot eind mei. Men werkt overdag op weekdagen.

Om de impact van de werken zoveel mogelijk in de tijd te beperken en vlot te kunnen doorwerken, wordt de werfzone in de rijrichting Turnhout volledig afgesloten tot het einde van de werken. In de richting van Turnhout wordt een omleiding via Beerse aangegeven vanaf het centrum van Merksplas. Doorgaand verkeer blijft wel mogelijk op het andere rijvak, in de rijrichting Merksplas.

De fietspaden aan beide zijden van de Steenweg op Turnhout blijven gewoon toegankelijk.

 

Inritten bereikbaar in slechts gedeelte van werfzone

De werfzone wordt opgedeeld in twee zones, waarin de uitvoering van de vernieuwing verschilt.
Zo blijft ook de bereikbaarheid van enkele ondernemers gegarandeerd:

zone A van kruispunt Moerstraat tot kruispunt Opstal

  • vernieuwing van twee lagen asfalt, fundering blijft behouden
  • inritten van percelen aan de werfzone blijven veelal bereikbaar tijdens de werken, maar tijdelijk niet tijdens de asfalteringswerken.

zone B vanaf kruispunt Opstal tot voorbij de Wolfstraat

  • vernieuwing tot en met de fundering
  • inritten van percelen en zijstraten aan de werfzone zijn niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer tijdens de duur van de werken, dit door het grote hoogteverschil met het opgebroken wegdek (±40cm.)

Bewoners kunnen hun voertuig parkeren in de berm langs de noordzijde van de weg, of in de dichtstbijzijnde zijstraat.