Vernieuwing wegdek E34 tussen Oud-Turnhout en Nederlandse grens

Weg
Datum 15 juli - november 2019

Deze zomer gaat Wegen en Verkeer verder met de vernieuwing van het wegdek van de E34 in Oud-Turnhout en tussen het kanaal Dessel-Schoten en de Nederlandse grens in beide richtingen. De bestaande betonverharding is er verouderd en er komt een comfortabele rijweg in asfalt in de plaats, zoals op de rest van de E34. De werken starten op maandag 15 juli en zullen ongeveer vier maanden duren. 

Verloop van de werken

De werken op de E34 zijn opgedeeld in 2 zones, die gelijktijdig worden aangepakt, in één rijrichting per fase:

 1. Het vervangen van de betonverharding door asfalt ter hoogte van Oud-Turnhout.
 2. Het vervangen van de betonverharding door asfalt tussen kanaal Dessel-Schoten en de Nederlandse grens (grondgebied Mol-Postel).

In totaal wordt 16 kilometer aan betonverharding verwijderd en vervangen door asfalt.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 
 

Op 15 juli 2019 start AWV met de werken op de E34, die ongeveer 4 maanden zullen duren. De werken aan beide zones verlopen gelijktijdig en in hetzelfde stramien:

 • FASE 0: 15 juli tot 12 augustus
  Voorbereidende werken:
  aanleg pechhavens, doorsteken in de middenberm en aanbrengen van tijdelijke markeringen
   
 • FASE 1: 12 augustus tot midden september
  Rijrichting Antwerpen:
  opbreken bestaande wegopbouw en plaatsing volledig nieuwe wegopbouw 
   
 • FASE 2: vanaf week 16 september tot begin november
  Rijrichting Nederland:
  opbreken bestaande wegopbouw en plaatsing volledig nieuwe wegopbouw 
   
 • FASE 3: één weekend in november
  Rijrichting Antwerpen: plaatsen definitieve asfaltlaag 

Verkeerssituatie tijdens de werken 

Verkeer over twee versmalde rijstroken in elke rijrichting

Het verkeer op de E34 kan tijdens de werken steeds in beide richtingen blijven rijden, uitgezonderd tijdens één weekend op het einde van de werken, wanneer de rijstroken richting Antwerpen volledig afgesloten zijn. 
Ter hoogte van de werken rijdt het verkeer over twee versmalde rijstroken in elke richting, op één zijde van de snelweg. Autoverkeer wordt telkens via een doorsteek in de middenberm naar de andere kant geloodst. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur.

Werfschema fase 1:

Werfschema fase 2:

Bovenstaande afbeeldingen kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Afsluiting op- en afritten tijdens fase 1

Tijdens de eerste fase, de vernieuwing richting Antwerpen, is het op- en afrittencomplex Oud-Turnhout (25) bijna volledig afgesloten. Zowel de oprit als de afrit richting Antwerpen zijn dicht, richting Nederland is de oprit toe. De afrit richting Nederland blijft open, maar wordt ingekort. 

Het verkeer volgt een omleiding via de naastliggende op- en afritten:

 • Verkeer komende van Turhout, Oud-Turnhout en Baarle rijdt van en naar de snelweg via de N19 en op- en afrit Turnhout-centrum (24)
 • Verkeer komende van Retie, Dessel en Mol rijdt van en naar de snelweg via de N118 en op- en afrit Retie (26)
 • Zone Arendonk industrie is bereikbaar via op- en afrit Retie (26) en N118

​De snelwegparking in Postel richting Antwerpen is vanaf begin augustus tot einde werken afgesloten. De Viapass-loketten worden verplaatst naar de parking in Oud-Turnhout. De parking richting Nederland wordt vanaf half september ook tijdelijk afgesloten.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Afsluiting op- en afritten tijdens fase 2

De op- en afrit Oud-Turnhout in de richting van Antwerpen gaat terug open. De toegangen aan de kant richting Nederland worden afgesloten.

Het verkeer volgt een omleiding via de naastliggende op- en afritten:

 • Verkeer komende van Turnhout, Oud-Turnhout en Baarle rijdt van en naar de snelweg via de N19 en op- en afrit Turnhout-centrum (24)
 • Verkeer komende van Retie, Dessel en Mol rijdt van en naar de snelweg via de N118 en op- en afrit Retie (26)
 • Zone Arendonk industrie is bereikbaar via op- en afrit Retie (26) en N118​

De snelwegparking in Postel richting Antwerpen gaat terug open. De parking richting Nederland wordt nu tijdelijk afgesloten tot het einde van de werken.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Richting Antwerpen volledig afgesloten tijdens afrondend weekend in november

In het laatste weekend van de werken in november, wanneer we de definitieve asfaltlaag aanbrengen op de rijstroken naar Antwerpen, is deze zijde van de snelweg volledig afgesloten samen met de op- en afrit 25 en 26. Het verkeer richting Antwerpen verlaat de snelweg in Eersel (afrit 30) en volgt de calamiteitenroute (via de N284, N139, N18, R13 en N19) naar oprit 24 Turnhout. Het verkeer richting Nederland kan dit weekend gewoon gebruik maken van de E34.


Grondonderzoek tussen Oud-Turnhout en kanaal Dessel-Schoten

In de zone tussen Oud-Turnhout en het kanaal Dessel-Schoten is eerst verder onderzoek nodig naar de ondergrond vooraleer er een structurele vernieuwing wordt uitgevoerd. De snelweg rust daar namelijk op zeer vochtige veengrond en een duurzame heraanleg vergt op deze plaats mogelijk een andere aanpak dan gewoonlijk. Tijdens het onderzoek worden onder meer stalen genomen om een beter zicht te krijgen op de staat van de ondergrond. Op die manier kunnen we de vernieuwingswerken op dit deel van de snelweg grondig voorbereiden. 

De testen en proeven zullen op verschillende momenten in de loop van 2019 uitgevoerd worden vanaf eind juni. Dit heeft over het algemeen weinig impact op het verkeer. Deze boringen gebeuren buiten de rijbaan. Met mobiele signalisatie waarschuwen we bestuurders op de snelweg dat er werken in de zijberm zijn.


Blijf op de hoogte

Met een digitale nieuwsbrief willen we je graag op de hoogte houden over het structurele onderhoud op de E34. Bij belangrijk nieuws, bijvoorbeeld bij de start van de werken of bij een fasewissel, ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Schrijf je in via de knop op deze webpagina (rechts bovenaan).