Vervanging van beton naar asfaltverharding op fietspaden en rijweg van twee kruispunten met de gewestweg Leuven-Mechelen (N26).

Weg
Datum 27/07/2019 tot 08/09/2019

UPDATE 15/07/2019: Tijdens de onderhoudswerken in Buken en in Boortmeerbeek worden de bushaltes van De Lijn op bepaalde locaties tijdelijk verplaatst:
In Buken worden de bushaltes 'Buken Madelon' van 27/07 tot 21/08 vervangen door tijdelijke haltes op de Leuvensesteenweg tegenover huisnummer 293 en tegenover huisnummer 252. In Boortmeerbeek.
In Boortmeerbeek worden voor de buslijnen 681 en 510 (de schoolbus) van 19/08 tot 7/09 twee tijdelijke haltes voorzien in de Beringstraat ter hoogte van de elektrozaak. Die tijdelijke haltes vervangen de bushaltes 'Boortmeerbeek Pontstraat'. 

Onderhoudswerken aan de rijweg en fietspaden in Buken en Boortmeerbeek volgen elkaar op in fasen tussen eind juli en begin september. Beide werven liggen een 5-tal km van elkaar. Handelaars blijven steeds bereikbaar via lokale omleidingen. Doorgaand verkeer kan om de beurt via tijdelijke verkeerslichten  op de Leuvensesteenweg doorrijden. Fietsers worden via een fietsdoorsteek tussen bakens door de werfzone geleid. Waar nodig worden door De Lijn tijdelijke bushaltes ingericht.

Op beide locaties wordt het beton van de rijweg en de fietspaden op de gewestweg van Leuven-Mechelen (N26) vervangen door asfaltverharding. De aannemer breekt de rijweg en het fietspad op en plaats nieuwe fundering. Nadien wordt er een nieuwe onderlaag en toplaag asfalt aangelegd. De eerste werfzone start in Buken, nadien sluit de werfzone van Boortmeerbeek aan op de planning.  Fietsers worden op de helft van de rijweg via bakens door de werfzone begeleid. Doorgaand verkeer op de Leuvensesteenweg wordt om de beurt geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Om de handelaars nog te kunnen bereiken worden lokale omleidingen aangeduid. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. in de werfzone. Tijdens de werken zal parkeren in/aan de werfzones niet mogelijk zijn. 


Werken in Buken: huidige planning tussen 27/7 en 21/8

Fase 1: starten met rijrichting Leuven vanaf 27/7 (plaatsen signalisatie)

De 250m lange werfzone ligt op de Leuvensesteenweg tussen het kruispunt met de Oude Haegestraat en de Molenbaan. Wegen en Verkeer start in de eerste fase met het opbreken van de rijweg en het fietspad in de rijrichting van Leuven vanaf 29 juli.  De asfaltering volgt rond 5/8.

Fase 2: starten met rijrichting Mechelen vanaf 7/8.

De aannemer werkt hier op dezelfde manier en sluit af met asfalteringswerken rond 20/8
Volgens de huidige planning zijn de markeringswerken rond 21 augustus. Nadien kan de rijweg weer worden opengesteld. 

Opgelet: De Oude Haegestraat en de Bukenstraat zijn tijdens beide werkfasen niet vanop de Leuvensesteenweg bereikbaar omdat ze in de werfzone liggen. Op de feestdag van 15 augustus wordt er niet gewerkt en zie je dus geen activiteit op de werf. De haltes van De Lijn worden voor beide fasen buiten de werfzone verplaatst naar tijdelijke haltes op de Leuvensesteenweg tegenover huisnummer 293 en tegenover huisnummer 252.


Werken in Boortmeerbeek huidige planning tussen 5/8 en 7/9

Fase 1: starten in rijrichting van Mechelen vanaf 5/8

De 250m lange werfzone ligt op de Leuvensesteenweg tussen het kruispunt met de Audenhovenlaan en de Pontstraat. Wegen en Verkeer start op 5 augustus eerst met aanpassingen aan de boordstenen, de kantstroken en de klinkers ter hoogte van de inrit van de Audenhovenlaan. Deze werken gebeuren naast de rijweg en geven beperkte hinder. Vanaf 19/8 wordt dan pas gestart in een eerste fase met het opbreken en plaatsen van nieuwe fundering van de rijweg en het fietspad in de rijrichting van Mechelen. Tussen 23 en 27/8 worden de onderlagen en toplaag asfalt aangelegd.

Fase 2: starten in rijrichting van Leuven vanaf 28/8.

De aannemer werkt hier op dezelfde manier en sluit af met asfalteringswerken in de eerste week van september. Volgens de huidige planning zijn de laatste markeringswerken afgerond in het weekend van 7 september. 

Voor de buslijnen 681 en 510 (de schoolbus) worden van 19/08 tot 7/09 twee tijdelijke haltes voorzien in de Beringstraat ter hoogte van de elektrozaak. Die tijdelijke haltes vervangen de bushaltes 'Boortmeerbeek Pontstraat'. 

 

 

Meer info?  

Hebt u vragen over onze werken?
Aarzel niet om ons te contacteren op volgend adres: www.wegenenverkeer.be/contactformulier
of via het telefoonnummer van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: 016-66 57 50