Vijf zwarte kruispunten op A12 in Aartselaar en Wilrijk worden veiliger

Weg
Datum voorjaar 2019

Update 30-11-2018: Doordat de voorbereidende werken aan de verkeerslichten vertraging oplopen, kan de indienstneming van de nieuwe lichtenregelingen niet plaatsvinden tijdens de eerste twee weekends van december zoals voorzien. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal nog met de aannemer rond de tafel zitten om tot nieuwe data te komen voor de ingebruikname van de nieuwe lichtenregelingen. De ingebruikname zal alleszins niet meer in december kunnen plaatsvinden en verschuift naar het voorjaar van 2019. Van zodra er meer informatie is, zal AWV hierover nog communiceren. 

In november 2018 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan vier kruispunten van de A12 en de Boomsesteenweg (N177) in Aartselaar en één in Wilrijk. De verkeerslichten op deze kruispunten worden aangesloten op de nieuwe Antwerpse verkeerscomputer die sinds de zomer van 2018 stelselmatig wordt uitgerold. De werken omvatten zowel aanpassingen aan de lichtenregelingen als aanpassingen aan de verkeerslichteninfrastructuur. Dankzij deze ingrepen zullen de kruispunten maximaal conflictvrij gemaakt kunnen worden. Er zal zowel overdag als ’s nachts gewerkt worden met plaatselijke hinder voor het verkeer. Tijdens de indienstneming van de nieuwe lichtenregelingen- en infrastructuur zal de hinder het grootst zijn. De zijtakken van de kruispunten zijn dan afgesloten en het verkeer op de A12 en de Boomsesteenweg moet in beide richtingen over 1 rijstrook.

Kruispunten aangesloten op Verkeerscomputer

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal op vijf kruispunten van de A12 in Aartselaar en Wilrijk werken uitvoeren aan de verkeerslichten. De aanpassingen gebeuren in het kader van de aansluiting van de kruispunten op de nieuwe verkeerscomputer in Antwerpen. De uitrol van de nieuwe Verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC) ging in de zomer van 2018 van start en tegen 2022 zal de computer 373 verkeerslichteninstallaties in en rond Antwerpen aansturen.

Minder conflicten minder ongevallen

In Aartselaar en Wilrijk gaat het om de kruispunten van de A12/N177 met de Bist/Langlaarsteenweg, Vluchtenburgstraat/Leugstraat, Helststraat/Guido Gezellestraat, Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehodreef/Atomiumlaan. Deze kruispunten zijn stuk voor stuk zwarte punten waar geregeld ongevallen plaatsvinden.

Uit de gegevens van 2014-2016 bleek dat er al deze kruispunten samen 97 ongevallen plaats vonden. In meer dan 75% van de gevallen ging het om ongevallen tussen auto’s of auto’s en vrachtwagens die door de onoverzichtelijke verkeerssituatie met elkaar in aanrijding kwamen.

AWV zal nu na uitgebreid studiewerk een aantal aanpassingen doorvoeren die deze conflicten onmogelijk moeten maken en de verkeerssituatie op de kruispunten overzichtelijker en veiliger moet maken:

  • Verkeer komende van de Boomsesteenweg (N177) dat linksaf wil, krijgt vanaf nu niet meer tegelijkertijd groen met verkeer op de A12 dat rechtdoor wil. Veel ongevallen gebeurden in het verleden doordat linksafslaand verkeer in conflict kwam met het verkeer op de A12.
  • Verkeer komende uit de zijstraten heeft niet meer gelijktijdig groen. Zo vermijden we conflicten tussen verkeer dat uit twee tegengestelde richtingen komt en bijvoorbeeld wil afslaan naar de A12. Deze aanpassing moet blokkering van het kruispunt vermijden, de verkeerssituatie voor weggebruikers vereenvoudigen en bijgevolg het aantal ongevallen doen dalen.
  • Linksafslaand verkeer komende uit de zijstraten en overstekende voetgangers en fietsers hebben niet meer tegelijkertijd groen. 
  • Aan het kruispunt van de Atomiumlaan en de Terbekehofdreef met de Boomsesteenweg worden sinds maandag 12 november bijkomende aanpassingen uitgevoerd om de veiligheid van overstekende fietsers en voetgangers te verbeteren. De oversteekplaats ter hoogte van Atlas Copco wordt weggenomen en verplaatst naar de nabijgelegen oversteek aan het kruispunt met de Terbekehofdreef, die volledig conflictvrij zal worden geregeld. Een noodzakelijke maatregel om de veiligheid aan die oversteekplaats te verbeteren is een afslagverbod in stellen. Verkeer uit de Terbekehofdreef zal niet meer rechtstreeks de A12 kunnen opdraaien richting Brussel. Dit verkeer zal een s-beweging moeten maken langs de verkeerslichten aan de Atomiumlaan. Aan de oostzijde wordt ook een uitstulping aangelegd om de oversteekplaats verder te beveiligen. Tot slot gebeuren er nog kleinere aanpassingen aan de wegmarkeringen.

Beperkte hinder tijdens voorbereidende werken

Vanaf woensdagnacht 14 november beginnen de voorbereidende werken met beperkte hinder op de kruispunten. Er worden onder meer sleuven gegraven, kabels gelegd, meetlussen geslepen in het wegdek en nieuwe palen bijgeplaatst. Deze werken gebeuren zowel overdag als ’s nachts. Overdag is er geen hinder voor het gemotoriseerd verkeer omdat er in het voetpad wordt gewerkt. Voetgangers kunnen tijdelijk gebruik maken van het fietspad. Voor de wat uitgebreidere werken aan het kruispunt met de Terbekehofdreef wordt op de Boomsesteenweg en de A12 afwisselend 1 rijstrook ingenomen, maar alle bewegingen op het kruispunt blijven steeds mogelijk.

Tijdens de nachtelijke werken moet het verkeer op de A12 en op de Boomsesteenweg in één richting van 2 naar 1 rijstrook. Ook op de zijwegen van de kruispunten beschikt het verkeer over 1 rijstrook. Verder is er voor elk kruispunt één nacht waarbij de bermen tussen de N177 en de A12 dicht gezet worden waardoor het verkeer uit de zijstraten enkel rechtsaf kan en de A12 niet meer kan dwarsen. De hinder voor fietsers en voetgangers is minimaal.

Meeste hinder tijdens twee weekends

Begin 2019 worden de nieuwe lichtregelingen en de nieuwe infrastructuur per kruispunt in gebruik genomen, gespreid over twee weekends. Tijdens deze weekends is de hinder voor het verkeer het grootst. De verkeerslichten gaan tijdelijk uit en er is dan enkel doorgaand verkeer mogelijk op de A12 en de Boomsesteenweg over 1 rijstrook. De zijwegen van de kruispunten zijn afgesloten waardoor er dus geen kruisend verkeer mogelijk is. De werken gebeuren overdag en nemen één dag in beslag per kruispunt.

Weekend 1: exacte datum nog te bepalen

  • Zaterdag: kruispunt met Bist/Langlaarsteenweg
  • Zondag: kruispunt  met Cleydaellaan/Kontichsesteenweg

Weekend 2: exacte datum nog te bepalen

  • Zaterdag: kruispunt met Vluchtenburgstraat/Leugstraat
  • Zondag: kruispunt met Helststraat/Guido Gezellestraat en kruispunt met Terbekehofdreef en Atomiumlaan

Werken afhankelijk van weersomstandigheden

De werken zijn afhankelijk van het weer. Zo kan het slijpen en herstellen van wegdek voor het aanbrengen van tellussen niet plaatsvinden bij koude temperaturen. In geval van ongunstige weersomstandigheden kan de planning dus nog wijzigen.