Vijf zwarte kruispunten op A12 in Aartselaar en Wilrijk worden veiliger

Weg
Datum 28 februari - eind maart 2019

Update 27-03-2019: In de eerste week van de paasvakantie zullen aanpassingen doorgevoerd aan de lichtenregelingen zodat de zijstraten langer groen krijgen en de file vermindert. Toch zal je ook in de toekomst rekening moeten houden met langere wachttijden dan vroeger. Een veiliger geregeld verkeer vraagt immers meer tijd. De komende maanden zullen we echter nog verder naar optimalisaties blijven zoeken om het verkeer vlotter te laten verlopen. Voor de oversteek van fietsers en voetgangers is het vooral belangrijk dat op de drukknoppen gedrukt wordt om langer groen te krijgen. Dat laat toe om op de oversteekplaatsen aan de noordkant van ieder kruispunt in één tijd over te steken. Aan de zuidkant van ieder kruispunt laat dit toe om over te steken tot de brede middenberm en daar veilig te wachten tot de volgende groentijd.

In november 2018 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan vier kruispunten van de A12 en de Boomsesteenweg (N177) in Aartselaar en één in Wilrijk. De verkeerslichten op deze kruispunten worden aangesloten op de nieuwe Antwerpse verkeerscomputer die sinds de zomer van 2018 stelselmatig wordt uitgerold. De werken omvatten zowel aanpassingen aan de lichtenregelingen als aanpassingen aan de verkeerslichteninfrastructuur. Dankzij deze ingrepen zullen de kruispunten maximaal conflictvrij gemaakt kunnen worden. Er zal zowel overdag als ’s nachts gewerkt worden met plaatselijke hinder voor het verkeer. Tijdens de indienstneming van de nieuwe lichtenregelingen- en infrastructuur zal de hinder het grootst zijn. Op de A12 moet het doorgaand verkeer dan in beide richtingen over één rijstrook passeren. 

Kruispunten aangesloten op verkeerscomputer

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal op vijf kruispunten van de A12 in Aartselaar en Wilrijk werken uitvoeren aan de verkeerslichten. De aanpassingen gebeuren in het kader van de aansluiting van de kruispunten op de nieuwe verkeerscomputer in Antwerpen. De uitrol van de nieuwe Verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC) ging in de zomer van 2018 van start en tegen 2022 zal de computer 373 verkeerslichteninstallaties in en rond Antwerpen aansturen.

Minder conflicten minder ongevallen

In Aartselaar en Wilrijk gaat het om de kruispunten van de A12/N177 met de Bist/Langlaarsteenweg, Vluchtenburgstraat/Leugstraat, Helststraat/Guido Gezellestraat, Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehodreef/Atomiumlaan. Deze kruispunten zijn stuk voor stuk zwarte punten waar geregeld ongevallen plaatsvinden.

Uit de gegevens van 2014-2016 bleek dat er al deze kruispunten samen 97 ongevallen plaats vonden. In meer dan 75% van de gevallen ging het om ongevallen tussen auto’s of auto’s en vrachtwagens die door de onoverzichtelijke verkeerssituatie met elkaar in aanrijding kwamen.

AWV zal nu na uitgebreid studiewerk een aantal aanpassingen doorvoeren die deze conflicten onmogelijk moeten maken en de verkeerssituatie op de kruispunten overzichtelijker en veiliger moet maken:

  • Verkeer komende van de Boomsesteenweg (N177) dat linksaf wil, krijgt vanaf nu niet meer tegelijkertijd groen met verkeer op de A12 dat rechtdoor wil. Veel ongevallen gebeurden in het verleden doordat linksafslaand verkeer in conflict kwam met het verkeer op de A12.
  • Verkeer komende uit de zijstraten heeft niet meer gelijktijdig groen. Zo vermijden we conflicten tussen verkeer dat uit twee tegengestelde richtingen komt en bijvoorbeeld wil afslaan naar de A12. Deze aanpassing moet blokkering van het kruispunt vermijden, de verkeerssituatie voor weggebruikers vereenvoudigen en bijgevolg het aantal ongevallen doen dalen.
  • Linksafslaand verkeer komende uit de zijstraten en overstekende voetgangers en fietsers hebben niet meer tegelijkertijd groen. 
  • Aan het kruispunt van de Atomiumlaan en de Terbekehofdreef met de Boomsesteenweg worden sinds maandag 12 november bijkomende aanpassingen uitgevoerd om de veiligheid van overstekende fietsers en voetgangers te verbeteren. De oversteekplaats ter hoogte van Atlas Copco wordt weggenomen en verplaatst naar de nabijgelegen oversteek aan het kruispunt met de Terbekehofdreef, die volledig conflictvrij zal worden geregeld. Een noodzakelijke maatregel om de veiligheid aan die oversteekplaats te verbeteren is een afslagverbod in stellen. Verkeer uit de Terbekehofdreef zal niet meer rechtstreeks de A12 kunnen opdraaien richting Brussel. Dit verkeer zal een s-beweging moeten maken langs de verkeerslichten aan de Atomiumlaan. Aan de oostzijde wordt ook een uitstulping aangelegd om de oversteekplaats verder te beveiligen. Tot slot gebeuren er nog kleinere aanpassingen aan de wegmarkeringen.

Voorbereidende werken vanaf 25 februari

In de week van 25 februari worden de voorbereidende werken hervat. De hinder tijdens de voorbereidende werken is over het algemeen vrij beperkt. Op 28 februari wordt er gedurende één dag gewerkt op drie kruispunten: het kruispunt met Bist/Langlaarsteenweg, het kruispunt met Vluchtenburgstraat/Leugstraat en het kruispunt met Helststraat/Guido Gezellestraat. Op elk kruispunt wordt er ongeveer een uur gewerkt (buiten de spitsuren) en wordt de linkerrijstrook van de A12 richting Brussel tijdelijk ingenomen.

In de week van 5 maart worden er gedurende één nacht (20u-06u) lussen in het wegdek geslepen aan het kruispunt met de Cleydaellaan/Kontichsesteenweg. Er is dan enkel minieme hinder richting Brussel.

Ten slotte vinden er op 11, 12 en 13 maart gedurende drie nachten (20u-06u) nog werken plaats aan de kruispunten met Helststraat/Guido Gezellestraat en met Bist/Langlaarsteenweg, Leugstraat/Vluchtenberg en Helststraat/Guido Gezellestraat. De ‘boogpalen’ waaraan de verkeerslichten boven de weg worden opgehangen worden dan geplaatst. Ter hoogte van deze kruispunten is de A12 afgesloten richting Antwerpen en moet het verkeer over de Boomsesteenweg (N177) naar Antwerpen rijden.

Meeste hinder tijdens twee weekends in maart

In maart worden de nieuwe lichtregelingen en de nieuwe infrastructuur per kruispunt in gebruik genomen, gespreid over twee weekends. Tijdens deze weekends is de hinder voor het verkeer het grootst. De verkeerslichten gaan tijdelijk uit en op de A12 is er dan in beide richtingen enkel doorgaand verkeer mogelijk over 1 rijstrook. Daarnaast is geen kruisend verkeer mogelijk vanuit de zijstraten. Verkeer komende uit de zijstraten kan enkel rechtsaf draaien. Ook voor voetgangers en fietsers zal er dan hinder zijn: zij kunnen het kruispunt niet oversteken en moeten via een nabijgelegen oversteek de A12/N177 kruisen. De Boomsesteenweg blijft wel steeds volledig open in beide richtingen. 

Weekend van 16 en 17 maart

  • Zaterdag 16 maart: kruispunt met Bist/Langlaarsteenweg
  • Zondag 17 maart: kruispunt met Cleydaellaan/Kontichsesteenweg

Weekend van 23 en 24 maart

  • Zaterdag 23 maart: kruispunt met Vluchtenburgstraat/Leugstraat
  • Zondag 24 maart: kruispunt met Helststraat/Guido Gezellestraat en kruispunt met Terbekehofdreef en Atomiumlaan

Werken afhankelijk van weersomstandigheden

De werken zijn afhankelijk van het weer. In geval van ongunstige weersomstandigheden kan de planning nog wijzigen. De meest recente info is steeds terug te vinden op deze webpagina.