Wegenwerken in Antwerps havengebied

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2018, 2019

In 2018 en 2019 plant het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een aantal grote en kleinere ingrepen op belangrijke verkeersaders in de Antwerpse havenregio. Bij de planning en fasering van de werken wordt alles in het werk gesteld om de hinder voor de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid van de bedrijven in de haven maximaal te garanderen. Op deze portaalpagina vindt u een overzicht van de verschillende lopende projecten en aankomende projecten waar we nu een concreet zicht op hebben en kunt u zich inschrijven op een algemene digitale nieuwsbrief. Telkens als er nieuws te melden valt over deze projecten (bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie), maar ook bij niet-geplande dringende werken van AWV die een voelbare impact kunnen hebben op de mobiliteit of bereikbaarheid in het havengebied ontvangt u dan een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Wenst u enkel op de hoogte gehouden te worden over een bepaald project? Dat kan. Daarvoor navigeert u naar de werfpagina van het project waarvan u op de hoogte wilt blijven (zie links hieronder) en schrijft u zich via die pagina in op de specifieke nieuwsbrief (indien beschikbaar) voor dat project.

Kaart te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.

Lopende werven in 2018

4. Kabelwerken (Elia) Scheldelaan (N101)

Stand van zaken december 2018: De werken op de Scheldelaan in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn sinds oktober 2018 volledig afgerond. Onder het sluizencomplex zijn de kabelwerken in opdracht van Elia nog lopende.

Boven het sluizencomplex ➔ werken afgerond: verkeer kan terug op 2x2 rijstroken

Onder het sluizencomplex ➔ van complex Lillo tot Monsanto poort 1: normaal verkeer in 2 richtingen

  • Ter hoogte van mofput J2 is er een plaatselijke omleiding tussen de 2 poorten van Monsanto > volledig hersteld voorjaar 2019
  • Vanaf 6 december: openstellen Scheldelaan richting sluizen op 1 vak, richting Antwerpen 2 vakken > op onderlaag
  • Vanaf voorjaar 2019: 2 rijvakken beschikbaar

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/kabelwerken-elia-en-vernieuwing-wegdek-awv-scheldelaan-n101-richting-nederland

Geplande werven in 2019

1. Vernieuwing wegdek Noorderlaan (N180) ter hoogte van complex Ekeren (nr. 16)

Het wegdek van de Noorderlaan (N180) wordt ter hoogte van het op- en afrittencomplex Ekeren (nr. 16) in beide richtingen vernieuwd. Per rijrichting zullen de werkzaamheden enkele dagen duren. Tijdens de werken wordt de Noorderlaan volledig afgesloten en geldt er een beperkte omleiding per rijrichting. De uitvoering is gepland in het voorjaar van 2019.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-wegdek-noorderlaan-n180-ter-hoogte-van-complex-ekeren-nr-16

2. Vernieuwing wegdek Noorderlaan (N180) tussen Göteborgweg en Treurenborg

In 2019 vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer het wegdek van de Noorderlaan (N180) tussen de kruispunten met Göteborgweg en Treurenborg. Het wegdek wordt vernieuwd om de veiligheid en het comfort voor de weggebruikers te vergroten. Wanneer de werken precies starten ligt nog niet vast. De werken zullen ongeveer 6 weken duren. Tijdens deze periode blijft verkeer op de Noorderlaan steeds mogelijk richting het zuiden. Het verkeer richting het noorden volgt een omleiding. 

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-wegdek-noorderlaan-n180-tussen-g%C3%B6teborgweg-en-treurenborg

3. Vernieuwing grendelmechanismen bruggen Berendrecht- en Zandvlietsluis

In het voorjaar van 2019 zal het Agentschap Maritieme Toegang (AMT) de grendelmechanismen van twee bruggen aan de Berendrecht- en Zandvlietsluis vernieuwen. In 2016 werden reeds de grendelmechanismen van de twee oostelijke bruggen van het sluizencomplex vernieuwd. Nu gebeuren dezelfde werken aan de twee westelijke bruggen. Deze werken zullen ook impact hebben op de verkeerssituatie en de mobiliteit op de Scheldelaan (N101). Tijdens de werken is er slechts één van de twee oversteken over de sluis waaraan gewerkt wordt beschikbaar. Wanneer er een schip moet passeren zullen de bruggen aan beide kanten van de sluis open staan en kan het verkeer niet verder. Voor automobilisten stelt dat niet zo'n probleem omdat doorgang mogelijk blijft over de sluisdeuren, maar voor vrachtwagens is dit niet mogelijk. Het vrachtverkeer moet dan tijdelijk een omleiding volgen via de A12. 

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-grendelmechanismen-bruggen-berendrecht-en-zandvlietsluis

5. Vernieuwing op- en afrittencomplex Kanaaldok B1/B2 (nr. 13) van R2

Het op- en afrittencomplex Kanaaldok B1/B2 (nr. 13) van de R2 wordt grondig vernieuwd. De werken omvatten de vernieuwing van het wegdek, het vernieuwen van de fietspaden en de aanleg van een toegangsweg naar de weegbrug. De werken starten rond medio augustus 2019 en zullen ongeveer drie maanden duren. De op- en afritten worden tijdelijk afgesloten. Verkeer op de R2 blijft altijd mogelijk in beide richtingen, maar gedurende één weekend moet het verkeer er over een verminderd aantal rijstroken. 

Meer info: https://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-op-en-afrittencomplex-kanaaldok-b1b2-nr-13-van-r2

6. Hoogspanningswerken Elia ter hoogte van R2 en A12

Netbeheerder Elia zal vanaf het voorjaar van 2019 tot het einde van het jaar hoogspanningswerken (plaatsen van masten) uitvoeren in de lussen van de op- en afritten Kanaaldok B1/B2 (nr. 13) en nabij de aansluitingen naar de A12. De werken zullen weinig hinder veroorzaken. Enkel de transporten van de masten naar de werfzone kunnen gedurende korte tijd even voor hinder zorgen. 

7. Veiligheidsaanpassingen in Beveren- en Tijsmanstunnel (R2)

In 2019 zal AWV enkele veiligheidsaanpassingen uitvoeren in zowel de Beveren- als de Tijsmanstunnel van de R2. Het gaat om het vernieuwen van pictogrammen, aanpassingen aan de brandcompartimentering en het vernieuwen van de vluchtdeuren. De werken zullen enkel 's nachts en tijdens weekends plaatsvinden om de hinder te beperken. Tijdens de werken wordt één tunnelkoker afgesloten en rijdt het verkeer in beide richtingen door de andere koker. Wanneer de werken starten is nog niet bepaald. 

8. Vernieuwing riooldeksels in Tijsmanstunnel (R2) richting Beveren

In de Tijsmanstunnel (R2) worden de riooldeksels in de tunnelkoker richting Beveren vernieuwd. De werken zullen drie weekends in beslag nemen. Tijdens deze weekends is de koker richting Beveren afgesloten en rijdt het verkeer in beide richtingen door de andere koker. Wanneer de werken precies uitgevoerd worden is nog niet bepaald. 

9. Vernieuwing E19 tussen Sint-Job-in-'t-Goor en Kleine Bareel richting Antwerpen

In de zomer van 2019 wordt het wegdek van de E19 richting Antwerpen vernieuwd tussen de op- en afrittencomplexen Sint-Job-in-‘t-Goor (nr. 4) en Kleine Bareel (nr. 5). Tijdens de werken kan het verkeer de werfzone in beide richtingen passeren over twee versmalde rijstroken. Het verkeer richting Anwerpen wordt via doorsteken in de middenberm naar de snelwegkant richting Nederland geleid. Richting Antwerpen zijn de oprit Sint-Job-in-'t-Goor (nr. 4) en de afrit Kleine Bareel (nr. 5). afgesloten. Richting Nederland blijven alle op- en afritten open. 

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-e19-tussen-sint-job-t-goor-en-kleine-bareel-richting-antwerpen

10. Plaatsing geluidsschermen A12 ter hoogte van Ekeren

De Vlaamse overheid zal het bestaande geluidsscherm langs de A12 in Ekeren verlengen. Door deze uitbreiding ontstaat er een extra afscherming van 715m in zuidelijke richting. Dankzij die uitbreiding zal de wijk Schoonbroek minder gestoord worden door geluidsoverlast. De schermen die nu lopen tot de Dragondersstraat, zullen na de verlenging doorlopen tot onder de Transcontinentaalbrug. De bouw zal ongeveer 2 maanden duren en is gepland in het voorjaar van 2019. Het doorgaand verkeer op de A12 zal weinig tot geen hinder ondervinden. Ter hoogte van de werfzone wordt enkel de pechstrook ingenomen. Op de oprit Ekeren (16) naar de A12 richting Nederland wordt het verkeer voor de Transcontinentaalbrug wel op één rijstrook gezet in plaats van twee.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/plaatsing-geluidsschermen-langs-a12-ter-hoogte-van-ekeren

11. Heraanleg van Dorpsstraat/Laageind (N111) in Stabroek

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Stabroek voorzien een grondige herinrichting van de N111 in het centrum van Stabroek. Tussen de Grote Molenweg en de op- en afrit van de A12 wordt de gewestweg volledig vernieuwd. De nutswerken starten in februari/maart 2019, de hoofdwerken vanaf april/mei 2019. De hoofdwerken zullen een jaar in beslag nemen. Tijdens de werken blijft de N111 steeds in één richting open voor lokaal verkeer.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/heraanleg-van-dorpsstraatlaageind-n111-stabroek

12. Heraanleg van Melseledijk/Dijkstraat (N450) in Beveren

De Melseledijk/Dijkstraat (N450) in Beveren wordt volledig heringericht, inclusief fietspaden en riolering. De werfzone situeert zich tussen het op- en afrittencomplex Melsele (nr. 9) van de E34 en de Kapelweg. De werken zullen een jaar duren en starten in het voorjaar van 2019. Tijdens de werken is de weg volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en wordt er een omleiding voorzien via de N485, E17 en E34. Fietsers kunnen stapvoets langs de werfzone of een omleiding volgen.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/heraanleg-van-melseledijkdijkstraat-n450-beveren

13. Nieuwe asfaltlaag op- en afritten E34/R2 Beveren

De op- en afritten ter hoogte van de aansluiting van de E34 met de R2 krijgen een nieuwe laag asfalt. De werken zijn van korte duur en zullen enkel 's nachts plaatsvinden. Uitvoering begin 2019 wanneer de weersomstandigheden het toelaten. Meer info volgt nog.

14. Herinrichting van Vesten/Grote Baan (N70) in Beveren

De Vesten/Grote Baan (N70) in Beveren wordt volledig heringericht vanaf de Essendreef tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat/Snoeckstraat. De nutswerken starten in 2019 en zullen een jaar duren. De hoofdwerken starten in 2020 en zullen anderhalf jaar in beslag nemen. Tijdens de nutswerken is de verkeershinder beperkt. Tijdens de hoofdwerken blijft verkeer richting Beveren altijd mogelijk. Bij werken in smallere delen van de N70 wordt het verkeer in één richting omgeleid langs snelwegen. Fietsers behouden steeds doorgang.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-n70-melsele-beveren