Werken aan kruispunt Gaston Fabrélaan (R11) met Valkstraat

Regio
Gemeente
Weg
Datum vier weken vanaf 18 maart 2019

Vanaf maandag 18 maart voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit aan het kruispunt van de Gaston Fabrélaan (R11) met de Valkstraat in Wilrijk. Op de Gaston Fabrélaan wordt langs de kant van de nieuwe brandweerkazerne een rechtse afslagstrook naar de Valkstraat aangelegd. De werken zullen een viertal weken duren, maar de verkeershinder blijft beperkt.

Aanleg afslagstrook en aanpassingen kruispunt

Sinds begin dit jaar is de nieuwe brandweerkazerne aan de Gaston Fabrélaan in gebruik. Om het uitrijden van de brandweer bij interventies zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt er aan het kruispunt met de Valkstraat een afslagstrook naar rechts aangelegd. Aan het kruispunt moeten hiervoor ook enkele aanpassingen gebeuren: het fietspad wordt plaatselijk vernieuwd, de huidige fietsoversteek wordt een beetje opgeschoven en er worden nieuwe verkeerslichten geplaatst.

Voor de aanleg van de afslagstrook moeten er twee jonge bomen worden weggehaald. AWV zal op de middenberm van de R11 twee bomen aanplanten ter compensatie. 

Werken in twee fases

De werken zullen in totaal ongeveer vier weken duren en zijn opgedeeld in twee fases. Van 18 maart tot en met 5 april (fase 1) wordt de afslagstrook op de Gaston Fabrélaan aangelegd. Tijdens de week van 8 april (fase 2) wordt er op de hoek van het kruispunt ter hoogte van het Vélo-station gewerkt.

Beperkte verkeershinder

De verkeershinder blijft tijdens de werken beperkt:

  • Tijdens fase 1 moet het verkeer op de Gaston Fabrélaan langs de kant van de kazerne over één rijstrook passeren. Het fietspad is ter hoogte van de kazerne afgesloten. Voor fietsers wordt een doorgang voorzien over de rechterrijstrook. Aan het kruispunt met de Valkstraat wordt een tijdelijke fietsoversteek voorzien.
  • Tijdens fase 2 is er ter hoogte van het kruispunt nog enige hinder voor fietsers, maar er wordt altijd een doorgang voorzien.
  • Tijdens de volledige duur van de werken blijven alle bewegingen op het kruispunt met de Valkstraat steeds mogelijk.
  • De ventweg van de Gaston Fabrélaan, de Jules Moretuslei, wordt tijdens de werken afgesloten vanaf de brandweerkazerne. Parkeren is daar tijdelijk dan niet mogelijk.

Aansluiting kruispunt op nieuwe verkeerscomputer

In de loop van de komende weken zal de verkeerslichtenregeling van het kruispunt Gaston Fabrélaan met de Valkstraat/Valaardreef aangesloten worden op de Verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC). Dat is een nieuwe verkeerscomputer die de komende jaren 373 kruispunten in en rond Antwerpen zal aansturen. Tijdens de werken aan de afslagstrook zullen hiervoor ook enkele voorbereidende werken gebeuren. Na de aanleg van de afslagstrook zullen er nog detectielussen in het wegdek worden geslepen die de verkeerslichten aansturen. Plaatselijk wordt dan soms kortstondig nog een rijstrook ingenomen.

Meer info over het doel en de werking van de Verkeerslichtencoördinatiecomputer kan u hier terugvinden.