Woluwedal (R22) Zaventem en Kraainem: herinrichting en heraanleg riolering

Weg
Datum

UPDATE 27/04/18: sinds vrijdag 13 april is de rijweg van de gewestweg Woluwedal (R22) in Zaventem en Kraainem volledig opengesteld voor alle verkeer.  Tot het einde van 2018 zullen er op en rond de gewestweg Woluwedal geen grote werken meer gebeuren. In het najaar zullen enkele nutsmaatschappijen wel voorbereidende werken uitvoeren. Daarbij zal er mogelijk lokaal een rijstrook afgesloten worden.  Hoe dan ook zullen alle werken die nog moeten gebeuren (de herinrichting van de weghelft rijrichting Sint-Lambrechts-Woluwe), gecoördineerd worden door de Werkvennootschap - dat is een nieuwe organisatie die in opdracht van de Vlaamse Regering grote en complexe mobiliteitsprojecten verwezenlijkt. De Werkvennootschap gaat langs Woluwedal vanaf het voorjaar van 2019 - terwijl een aannemer de weghelft rijrichting Sint-Lambrechts-Woluwe vernieuwt - een fietssnelweg aanleggen. De gedetailleerde informatie over de plannen van De Werkvennootschap voor de gewestweg Woluwedal vindt u in deze brief die eind maart in de werfzone verspreid werd. Zodra De Werkvennootschap de planning voor haar werken uitgewerkt heeft zal ze die communiceren op haar website

Alle kruispunten en gewestweg Woluwedal (over volledige breedte) open sinds 13 april 

Fase 1 (herinrichting weghelft rijrichting Vilvoorde) werd volledig beëindigd op 13 april en de aannemer stelde het kruispunt van de Leuvensesteenweg en dat van de Tramlaan/Oudstrijderslaan volledig open. De tijdelijke verkeerssituaties in de Julien Trekkersstraat, de Jozef Van Damstraat, de Sint-Stefaansstraat etc. zijn nu volledig opgeheven. Het verkeer in de rijrichting van Vilvoorde rijdt over een vernieuwde weghelft, het verkeer richting Sint-Lambrechts-Woluwe rijdt nog over de oude weghelft.  

Heraanbesteding na beëindigen fase 1

In het najaar van 2017 werd beslist dat de herinrichting van Woluwedal na het afronden van fase 1 (zie faseringsplan onderaan deze pagina) van de werken, stopgezet zal worden. Tot 13 april 2018 werkte nv VIABUILD de laatste ingrepen van fase 1 af. Daarna werd de werfzone opnieuw vrijgemaakt, zodat het verkeer in afwachting van de tweede fase (de herinrichting van de weghelft rijrichting Sint-Lambrechts-Woluwe) zo vlot mogelijk kan rijden. 

AWV begrijpt dat de heraanbesteding en de nieuwe ontwikkelingen in dit project veel bijkomende vragen zullen oproepen. Daarom hebben we een lijst van veelgestelde vragen opgesteld. Mocht u na het lezen van deze lijst nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren via het contactformulier op deze website. 

Over de stopzetting van de werken   

Begin 2016 (de werken waren toen ongeveer een half jaar bezig) ontstond er onenigheid over de werken toen Wegen en Verkeer eiste dat VIABUILD de fundering van de riolering opnieuw aanlegde. Proeven hadden immers aangetoond dat de funderingspalen onvoldoende draagkracht hadden. Na een half jaar quasi-stilstand van de werf kwam minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts tussen en kwamen de werken weer op gang. 

Situering van de werken

In augustus 2015 startte Wegen en Verkeer met de herinrichtingswerken in Woluwedal (R22). Wegen en Verkeer werkte aan de kant van de weg in de rijrichting van Vilvoorde (noordelijke richting). Het was de bedoeling dat nv Viabuild ook de andere kant van de gewestweg zou herinrichten, maar de samenwerking met nv Viabuild werd stopgezet.   

Situering project
3 redenen voor de werken in Woluwedal

 1. Verkeerssituatie in Zaventem en Kraainem veiliger maken

 • Vermijden van conflictsituaties en risico’s door op alle zijtakken van de twee kruispunten op Woluwedal nieuwe verkeerslichten met een volledig nieuwe regeling aan te brengen.
 • Een weggebruiker die een afslagbeweging maakt, zal in de nieuwe situatie steeds zijn ‘eigen’ groen licht krijgen. M.a.w. hij zal kunnen afslaan in alle veiligheid, zonder dat er nog tegenliggend verkeer door mag rijden. Vandaag moeten automobilisten die vanop Woluwedal een van de zijstraten (bijv. de Leuvensesteenweg) willen inslaan rekening houden met het verkeer dat vanuit de andere rijrichting komt en rechtdoor rijdt.
 • Met de aanleg van nieuwe (deels vrijliggende en deels verhoogde) fietspaden in rood beton en comfortabele trottoirs verbetert Wegen en Verkeer de voorzieningen voor zachte weggebruikers volgens de standaarden van haar nieuwe ontwerpen.

 

 1. Verkeersafwikkeling kruispunten verbeteren

 • Verschillende rijstroken aan de kruispunten zijn vaak overbelast. Denk maar aan het kruispunt van Woluwedal met de Tramlaan waar het verkeer dat vanuit de Tramlaan komt en linksaf wil slaan naar Machelen of Vilvoorde, moet aanschuiven met het verkeer dat rechtdoor rijdt (naar de Oudstrijderslaan).
 • Wegen en Verkeer past de indeling van de kruispunten aan om de verkeersafwikkeling te verbeteren.
  • Het verkeer dat van Sint-Pieters-Woluwe naar Machelen rijdt, zal op het kruispunt van de Leuvensesteenweg na de werken gebruik kunnen maken van de rijstrook die vandaag enkel voorzien is voor het (rechts afslaand) verkeer in de richting van Leuven.
  • Voor het links afslaand verkeer vanuit de Tramlaan komt er een aparte afslagstrook.
 1. Nieuwe riolering en collector aanleggen tegen wateroverlast

 • Aanleg volledig gescheiden rioleringssysteem dat het regenwater van het afvalwater scheidt en dus afzonderlijk afvoert. Dat is beter voor het milieu, maar ook voor de waterhuishouding van dit gebied.
 • Aanleg nieuwe ‘collector’: een grote kuip die bij hevige regenval het water opvangt voor het naar de verder gelegen ‘Woluwecollector’ (de ondergrondse bedding van de rivier de Woluwe) stroomt. Deze collector kan bij extreme neerslag overstromingen en wateroverlast vermijden.