Aanleg afslagstroken en beveiliging fietsoversteek Nikelaan Ham & Meerhout

Regio
Gemeente
Weg
Datum januari - april 2019

Vanaf half januari voert het Agentschap Wegen en Verkeer enkele aanpassingen uit op de Nikelaan (N156) op het grondgebied Ham en Meerhout. Om de ontsluiting van de verschillende distributiecentra te verbeteren, worden op twee locaties extra afslagstroken aangelegd. Ook de fietsoversteekplaats op de Nikelaan wordt meteen beveiligd d.m.v. verkeerslichten. Daar zullen fietsers al groen hebben bij aankomst aan het verkeerslicht, en zo vlot kunnen oversteken.  

De weginfrastructuur van de gewestweg N156 wordt aangepast aan de ontwikkelingen aan de Nikelaan. Het gaat dan vooral om veilige fietsinfrastructuur en een vlottere ontsluiting voor personeel en vrachtvervoer. 
Nike draagt samen met het Agentschap Wegen en Verkeer de investeringen. 

Veilige en vlotte ontsluiting

Ter hoogte van twee toegangen naar distributiecentra van Nike worden in het voorjaar 2019 extra afslagstroken aangelegd. Zo wordt naar de parking aan het hoofdgebouw een nieuwe oostelijke toegang gecreëerd in de bocht. Deze dient voor verkeer vanuit en naar de richting Kwaadmechelen. Ook ter hoogte van de toegang naar het nieuwe distributiecentrum (‘the Court’, in aanbouw) worden afslagstroken aangelegd. Op beide locaties wordt plaatselijk het wegprofiel verbreed, om zo ruimte te creëren voor de extra stroken. 

Tussen de twee locaties die nu worden aangepakt, bevindt zich ook een fietsoversteekplaats. Die wordt beveiligd door de installatie van verkeerslichten. Zo kunnen fietsers er in de toekomst conflictvrij oversteken. 

 

 

Voorrang voor fietsers bij oversteken

Op de Nikelaan bevindt zich ook een fietsoversteekplaats van de fietssnelweg F5 Antwerpen-Hasselt. Die werd nu beveiligd door de installatie van verkeerslichten. Zo kunnen fietsers er conflictvrij oversteken. Dit is bovendien de eerste oversteekplaats van een fietssnelweg in Limburg waar de fietsers voorrang zullen krijgen op het gemotoriseerd verkeer op de gewestweg. Met een optische camera worden de fietsers verder op voorhand gedetecteerd, waardoor het licht voor hen al op groen staat wanneer ze het oversteekpunt bereiken. Zo kunnen ze er in één vlotte beweging doorrijden. 
De komende weken en maanden worden de instellingen nog verfijnd.
 
Na evaluatie moet blijken of dergelijke oplossing vaker gebruikt kan worden bij oversteken van fietssnelwegen, bijvoorbeeld waar het niet mogelijk is fietstunnels of -bruggen aan te leggen.