F.A.S.T. = Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst

Een snelle tussenkomst bij incidenten (ongevallen, defecte voertuigen, verloren lading, ...) is belangrijk en in het bijzonder op autosnelwegen. Zo krijgen betrokkenen snel hulp en worden bijkomende ongevallen en lange files vermeden. Daarom zijn het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid en de Federale Politie met het project “F.A.S.T.” gestart. F.A.S.T. staat voor Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst.


Wanneer u autopech of een ongeval hebt op de Vlaamse autosnelwegen dient u het nummer 101 te bellen of zal de wegpolitie automatisch een F.A.S.T-takeldienst oproepen. Dit zowel op de rijstroken als op de pechstrook.

 • In eerste instantie zal de politie aan de F.A.S.T.-dienstverlener de opdracht geven om een signalisatievoertuig met opvallende signalisatie naar de plaats van uw pechvoertuig of ongeval sturen om de zone af te bakenen en de veiligheid voor u, de takelaar en de andere weggebruikers te verhogen.

 • Als het nodig is dat uw voertuig getakeld moet worden, vervoert de takeldienst met een daarvoor uitgeruste takelwagen uw voertuig van de autosnelweg naar een veilige plaats. Dit kan de eerstvolgende afrit zijn of de standplaats van de takelaar. U kan de takeldienst ook vragen uw wagen naar uw woning of een garage naar keuze te brengen (mits betaling van de extra kilometers).

 • Nadat het signalisatievoertuig is toegekomen en uw wagen is weggesleept, krijgt u een factuur. De Vlaamse overheid garandeert u een faire prijs: de eenheidsprijzen voor de takeldienst liggen vast en de Vlaamse Overheid houdt toezicht op de facturatie.

 

Een F.A.S.T.-takelaar heeft de opdracht om:

 • binnen de 20 minuten na oproep ter plaatse te zijn

 • het incident te beveiligen met een signalisatievoertuig

 • het voertuig te takelen op een veilige manier

 • te werken met vaste eenheidsprijzen

Prijzen takelen personenwagens & vrachtwagens

Afhankelijk van waar u zich bevindt en of uw voertuig een personenwagen is of een voertuig + 3.5 ton, wordt een verschillende prijs gehanteerd. De prijs van de uitgevoerde taak ligt vast en kan variëren naargelang de locatie en het tijdstip waarop de taak werd uitgevoerd.

Binnen de opdracht zijn er door de overheid maximale tarieven vastgelegd die de takelaars dienen te hanteren, maar sommige takelaars hebben hierop een kortingspercentage gegeven.

Als u specifieke vragen heeft over uw factuur, kunt u zich richten tot de klantendienst van het Agentschap Wegen en Verkeer.

 

Opleidingsdagen - beveiliging van incidenten op openbare wegen

Een snelle tussenkomst bij incidenten (ongevallen, defecte voertuigen, verloren lading, ...) is belangrijk, zeker op autosnelwegen. Zo krijgen betrokkenen snel hulp en worden meer ongevallen en lange files vermeden. Naast het wegslepen van de voertuigen naar een veilige plaats, zal de takeldienst het incident ook gaan beveiligen met één of meerdere signalisatievoertuigen. De beveiliging kadert in het algemeen welzijn van werknemers, maar ook als veiligheid voor betrokkenen en andere weggebruikers. Deze veiligheidsmaatregelen worden uitgelegd in een leidraad.

De opleiding is in eerste instantie gericht op het zo veilig mogelijk maken van de incidentlocatie, maar ook tips rond het aanrijden naar een incident of de eerste tussenkomst bij ongevallen met gevaarlijke stoffen wordt in deze opleiding meegegeven.

Dienstorder MOW/AWV/2018/7 en bijlage rond incidentsignalisatie biedt een belangrijke leidraad.

 

 • Doelgroep: medewerkers van takeldiensten
 • Kostprijs: gratis deelname
 • Per sessie worden maximaal 15 deelnemers toegelaten.
 • Inschrijven kan via onderstaande link. Jouw inschrijving is definitief. De deelnemer ontvangt enkele dagen voor de aanvang van de opleiding een herinneringsmail met enkele extra details.

 • Na het volgen van de opleiding ontvangt de deelnemer binnen een drietal weken een attest ‘Beveiligen van incidenten op de openbare weg'. Dit attest wordt uitgereikt door de aanbestedende overheid.


Data in 2020

 

De opleidingen voor 2020 zijn geannuleerd.