Meise en Londerzeel: Permanente afsluiting van enkele toegangswegen tot de A12

Weg
Datum

Afrit Patatestraat heropend:  door de afrit in de Patatestraat (voor het verkeer dat vanuit Brussel komt) te sluiten, verschoof veel zwaar vrachtverkeer en personenverkeer zich naar de dorpskern. Daarom is na overleg met de gemeente, Wegen en Verkeer en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts beslist om deze afrit te heropenen. De oprit blijft gesloten, en alle andere ingrepen die Wegen en Verkeer doorvoerde voor meer verkeersveiligheid langs de A12, blijven behouden. Op deze pagina vindt u alle actuele informatie.

Het Agentschap Wegen en Verkeer sloot in 2016 enkele kleine toegangen op de A12 definitief af. Met deze gerichte ingreep voor meer verkeersveiligheid hakte het een knoop door in een dossier dat al tien jaar aansleept. De toegangen die verdwenen, waren korte op- en afritten die aansloten op lokale wegen in Londerzeel en Meise, onder andere aan de Bergstraat (Meise) en de Patatestraat (Londerzeel).  

Wegen en Verkeer plaatste in 2016 vooraankondigingsborden op de locaties waar op- of afritten afgesloten werden. Het stuurde ook brieven naar de omwonenden van de lokale toegangen, zodat die tijdig op de hoogte waren - dit was voorzal van belang voor handelaars en ondernemers uit de buurt, die van bepaalde toegangen gebruikmaakten voor leveringen of transport. 

De rode cijfers op dit plan duiden de locaties aan waar de aanpassingen gebeurden. Verder in dit artikel sommen we nog eens alle locaties op. 

Rijrichting Brussel

Toegang tot een bedrijf op de oprit Londerzeel t.h.v. de Notenstraat (nr. 1 op het overzichtsplan) 

  

 

 Op de oprit Londerzeel is er een toegang tot een bedrijf.
 Deze toegang wordt definitief afgesloten in het belang van de verkeersveiligheid. Er is een alternatieve aansluiting.

 

 

 

Linksaf over de middenberm naar de Patatestraat (nr. 2 op het overzichtsplan) 

 Deze linksafstrook wordt afgesloten en de markering verwijderd. De middenberm wordt doorgetrokken. 
 De afrit naar de Patatestraat voor het verkeer vanuit Brussel, werd in eerste instantie (in 2016) afgesloten. Toen echter vastgesteld werd dat het zware vrachtverkeer en het personenverkeer zich naar de dorpskern van Westrode verplaatste door deze afzetting, werd beslist (in overleg met de gemeente en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts) om de afrit toch te heropenen. De oprit blijft hoe dan ook gesloten. 
 

 

 

Uitgang Boskant/Beekstraat en toegang tot een bedrijf (nr. 3 op het overzichtsplan) 

 Deze toegang tot Boskant wordt afgesloten en de wegmarkeringen worden verwijderd.

 De parking en bedrijfstoegang zelf zullen nog wel in verbinding staan met Boskant.

 UPDATE: de toegang van de Beekstraat/Boskant aan de kant van de rijrichting Brussel wordt voorlopig nog opengehouden. 

 

 

 

Rijrichting Antwerpen

Extra signalisatie aan de Paardenweidestraat (nr. 4 op het overzichtsplan) 


 

 Aangezien deze toegang nog gebruikt wordt door uitzonderlijk vervoer, kunnen we hem niet afsluiten. Er worden bijkomende borden geplaatst.

 Als er op lange termijn een andere route voor het uitzonderlijk vervoer is, wordt ook deze toegang definitief afgesloten.

 

 

Toegang langs de Papenboskant (nr. 5 op het overzichtsplan)

 Deze toegang wordt definitief afgesloten.

 Het verkeer dat vandaag deze toegang gebruikt, kan via het onderliggend wegennet terecht.

 

 

 

 

Toegang langs Papenboskant (nr. 6 op het overzichtsplan) 

 

 

Deze toegang is ondertussen overbodig, en wordt ook definitief afgesloten.

 

 

De Bergstraat (nr. 7 op het overzichtsplan), waar nu gebruik gemaakt wordt van een slagboom, wordt ook definitief afgesloten. Ook elders worden er nog wegmarkeringen verwijderd aan toegangen die reeds afgesloten zijn.