Bewaking- & meldkamer

Het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum (VTC ) verzekert een permanente dienstverlening die 24/24 en 7/7 beschikbaar is voor:

 • het melden van defecten en storingen aan technische installaties, bv. verkeerslichten, wegverlichting, camera’s, dynamische borden, pompen, stuwen, sluizen,…
 • het bewaken vanop afstand van allerlei elektromechanische installaties met behulp van afstandsbewakingssystemen
 • het bedienen of schakelen van specifieke systemen vanop afstand, bv. de wegverlichting langs gewest- en autosnelwegen

Het VTC heeft als taak alle defecten en storingen te registreren en opdracht te geven tot onmiddellijke (eventueel voorlopige) herstelling.

Kortom, een meldkamer voor alle storingen en defecten aan de technische apparatuur die opgesteld staat op of langs gewest- en autosnelwegen en in een aantal gevallen ook langs waterwegen in Vlaanderen.

Buiten de kantooruren vervult het VTC ook een rol ter ondersteuning van de districten bij het kanaliseren van telefonische oproepen van diverse melders zoals bv. de politie in het kader van de winterdienst of gevaarlijke situaties op de weg.

Het VTC is in volle ombouw om in de toekomst te fungeren als centrale controlekamer voor de tunnels in Vlaanderen, met specifieke aandacht voor de tunnels die gelegen zijn op het TERN-netwerk (Trans European Road Network). In nauwe samenwerking met het Vlaams Verkeerscentrum en de hulpdiensten worden tunnelincidenten gedetecteerd en opgevolgd.

Het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum is bereikbaar op 03/443.63.31 of via vtc.meldingen@vlaanderen.be

Het VTC maakt deel uit van de afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica van het Agentschap Wegen en Verkeer en is gevestigd op het Kievitplein 20 in Antwerpen.

Checklist bij meldingen

 • Indien uw melding een defect betreft, gelieve ons de volgende info te bezorgen:
  • Type installatie en indien mogelijk het installatienummer
  • Gaat het om een defect of een averij (schade aangebracht door derden)
 • Indien uw melding een put, gladheid,… betreft, gelieve ons dan de volgende info te bezorgen:
  • Een precieze plaatsbeschrijving: gewest- of autosnelweg, kilometerpunt, richting, eventueel grondgebied