BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan

Het belang van BIM (digitaal samenwerken in de bouwsector) groeit, ook voor infrastructuurprojecten. Als wegbeheerder willen wij hierin richtinggevend zijn voor het samenwerken tijdens de studie en uitvoering van projecten.


Om het gebruik van intelligente informatiemodellen in de wegenbouw te ondersteunen, de samenwerking te faciliteren en meer uniformiteit binnen een BIM-proces te brengen, heeft AWV een BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan opgesteld voor infrastructuurprojecten.

Om met BIM een kwalitatief resultaat te behalen, dienen de verschillende partners binnen een bouwproject nauw samen te werken. Dit vraagt om een vlotte communicatie en duidelijke afspraken die per project omschreven en gebundeld worden in een BIM-protocol en een BIM-uitvoeringsplan. 

Het BIM-protocol vormt de basis voor elk BIM-project van AWV.

De algemene visie, richtlijnen en afspraken in dit BIM-protocol zijn algemeen geldig voor alle AWV BIM-opdrachten. Dankzij deze basis zorgen we voor de nodige uniformiteit in onze BIM-opdrachten. De projectspecifieke invulling en praktische afspraken per project worden verder gedetailleerd in het bijbehorende BIM-uitvoeringsplan dat per project wordt opgemaakt. 

Dit BIM-protocol voor infrastructuurprojecten is opgesteld met het Belgisch BIM-protocol, opgesteld door het Technisch Comité BIM & ICT van het WTCB in samenwerking met de Cluster BIM, als vertrekbasis. Ook dank aan de vele interne experten en externe projectpartners voor hun inbreng om mee dit BIM-protocol tot stand te brengen.

Ga zelf aan de slag met het BIM-protocol en het BIM-uitvoeringsplan!

We stellen het BIM-protocol voor infrastructuurprojecten beschikbaar als PDF-versie en als een bewerkbaar sjabloon (Word-document) dat als basis voor andere infrastructuurprojecten kan gebruikt worden.

Ook het BIM-uitvoeringsplan wordt als sjabloon ter beschikking gesteld, met de nodige bijlagen, als inspiratiebron voor andere opdrachtgevers van  infrastructuurprojecten.