Dienstorders

MOW/AWV/2020/4

Algemene Omzendbrief nopens de wegsignalisatie. Aanvulling. Verkeersborden C6, F17 en F18

MOW/AWV/2020/1

Instructiebundel voor opmaak en aanlevering van technische documentatie

MOW/AWV/2019/6

Signalisatie – bebakening op de divergentiepunten van verkeersknooppunten en uitritten

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

Deel II onderborden platen

MOW/AWV/2019/2 - Bijlage

Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie Deel III - wegmarkeringen - Bijlage

MOW/AWV/2019/4

Toepassing Standaardbestek 250 versie 4.1

MOW/AWV/2019/2

Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie Deel III - wegmarkeringen

MOW/AWV/2017/11 - Bijlage

Conjunctuurcompensatieformule studiecontracten

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

Deel II onderborden platen

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

deel II, verkeersborden inleiding tekst + plaat

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

deel II, platen

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

deel II wijzigingen tekst + platen

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

Deel II gevaarsborden platen

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

Deel II gevaarsborden tekst

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

Deel II voorrangsborden tekst

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

deel II voorrangsborden platen

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

deel II verbodsborden platen

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

deel II verbodsborden platen wijziging

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

deel II verbodsborden tekst

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

Deel II gebodsborden platen

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

Deel II gebodsborden tekst

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

Deel II stilstaan en parkeren platen

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

Deel II stilstaan en parkeren tekst

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

deel II onderborden tekst

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

deel VII alfabet platen

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

Deel VII alfabet tekst

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

deel VIII platen

algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

deel VIII tekst

MOW/AWV/2019/1

Bijkomende uitrustingsniveaus van oversteken voor zwakke weggebruikers

MOW/AWV/2009/6

Overdracht en overname van wegen

MOW/AWV/2018/13

Plaatsing van referentiepunten

MOW/AWV/2018/13 - Bijlage

Bijlage voor plaatsing van referentiepunten

MOW-AWV-2018-9

Aankondiging van vaste snelheidscamera’s, semi-mobiele camera’s, trajectcontrole, specifieke acties en resultaten snelheidscontrole.

MOW/AWV/2018/9 - Bijlage

Bijlage voor aankondiging van vaste snelheidscamera’s, semi-mobiele camera’s, trajectcontrole, specifieke acties en resultaten snelheidscontrole.

MOW/AWV/2018/10

Werfsignalisatie 2de categorie

MOW/AWV/2018/10 - Bijlage

Bijlage werfsignalisatie 2de categorie

MOW/AWV/2018/7 - bijlage

Incidentsignalisatie – signaleren van verkeersbelemmeringen (Bundel incidentsignalisatieschema’s)

MOW/AWV/2018/7

Incidentsignalisatie – signaleren van verkeersbelemmeringen

MOW/AWV/2018/04

Informatie en bewegwijzering op autosnelwegen en andere gewestwegen

MOW/AWV/2017/11

Conjunctuurcompensatieformule studiecontracten

MOW/AWV/2017/09

Afspraken financiering vervanging oude vervallen geluidsschermen

MOW/AWV/2017/07

Gebruik van versie 4.0 van het Standaardbestek 250

MOW/AWV/2017/06

Gekleurde oppervlakken voor fietsvoorzieningen – fietsgeleiding op kruispunten

MOW/AWV/2013/21

Uitvoeren van kortstondige interventies op de pechstrook van een autosnelweg of een niet-autosnelweg met een snelheidsregime hoger dan 90 km/h

MOW/AWV/2017/04

Keuze van asfaltmengsels en bindmiddelen

MOW/AWV/2017/05

Standaardstructuren voor fietspaden

MOW/AWV/2017/2

Toepassing van asfaltmengsels geregistreerd volgens de Errata en aanvullingen bij versie 3.1 op werven aanbesteed volgens versie 2.2, 3.0 of 3.1 van het Standaardbestek 250

MOW/AWV/2017/1

Gebruik van de Errata en aanvullingen bij versie 3.1 van het Standaardbestek 250

MOW/AWV/2016/7

Proeven a posteriori

MOW/AWV/2016/4

Gebruik van inwendig verlichte en retroreflecterende wegwijzers, voorwegwijzers en andere verkeersborden