Dienstorders

MOW/AWV 2009/4

Samenwerking tussen de vzw RAW-CST en de Vlaamse Overheid, in uitvoering van een resolutie van het Vlaamse Parlement

MOW/AWV 2009/3

Zichtbaarheid op kruispunten

MOW/AWV 2009/3 Bijlage 1

MOW/AWV/2008/26

Aanleg en zichtbaarheid van verhoogde verkeerseilanden en rotondes

MOW/AWV/2008/16

Het ontwerpen en signaleren van bochten

MOW/AWV/2008/16 Bijlage 1

MOW/AI 2007/10

Communicatie van wegwerkzaamheden van 1° en 5° categorie op autosnelwegen

MOW/AI 2007/6

Periodieke acties van de federale politie op autosnelwegen tegen rondtrekkende dadersbenden

MOW/2007/3

Evaluatie (met sneltoets) en bijsturing van het gemeentelijk mobiliteitsplan

MOW/AI 2006/10

Aanduidingen van nevenbedrijven (dienstenzones) op de autosnelwegen

MOW/MIN/2006/02

Technische voorschriften - Beton voor constructies

LIN/AWV 2006/5

Parkerende vrachtwagens - gebruik van carpoolparkings

LIN/AWV 2006/4

Signalering van rijbaanverhardingen in ZOA (zeer open asfalt)

LIN/AWV 2006/3

Infokiosken. Aanbrengen van stads- of gemeenteplan - parkeergelegenheid

LIN/AWV 2006/2

Plaatsing van SAVE-borden - gedenkborden voor verongelukte kinderen

LIN/AWV 2004/7

Bestuurders van bromfietsen klasse B op de rijbaan binnen de bebouwde kom

LIN/AWV 2004/5

Veiligheid motorrijders

LIN/AWV 2004/5 Bijlage 1

Tabel I: veiligheid motorrijders (en andere tweewielers) t.o.v. klassieke metalen vangrails

LIN/AWV 2004/5 Bijlage 2

Dwarsdoorsnede en grondplan weg

LIN/AWV 2004/4

Snelheidsbeperking tot 30 km/u in schoolomgeving - verkeersborden F4a - F4b, eventueel met veranderlijke informatie

LIN/AWV 2004/4 Bijlage 1

Zone 30 km/u in schoolomgeving?

LIN/AWV 2004/4 Bijlage 2

Verkeersbord F4a

LIN/AWV 2004/4 Bijlage 3

Verkeersbord F4b

LIN/AWV 2003/3

Bestuurders van bromfietsen klasse B op de rijbaan binnen de bebouwde kom

OW 2002/2

Verplichting van het gebruik van zichtveldverbeterende systemen (zgn. anti-dode-hoek) voor bedrijfsauto's op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

LIN/AWV 2002/6

Plaatsing van knipperlichten vóór driekleurige verkeerslichten

OW 2002/1

Invoering en stroomlijning van de werking met startnota's voor infrastructuurprojecten op gewestwegen, voor investeringsprojecten van de VVM en voor projecten stationsomgevingen

OW 2001/5

Taakverdeling tussen de Gemeentelijke Begeleidingscommissie, de Provinciale Auditcommissie, de Taskforce, de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid op Vlaamse Gewestwegen [deze omzendbrief vervangt omzendbrief OW 2000/1]

OW 2001/4

Jaarlijkse voortgangrapportering en 5-jaarlijkse bijsturing van de gemeentelijke mobiliteitsplannen

OW 2001/3

Evaluatie en bijsturing van de procedures i.v.m. het mobiliteitsconvenant

OW 2001/5

Decreet van 20 april 2001

betreffende de mobiliteitsconvenants (B.S. 24-5-2001)

OW 2001/1

Verplichting van het gebruik van zichtveldverbeterende systemen (zgn. anti-dode-hoek) voor bedrijfsauto's op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

OW 2000/2

Evaluatie en bijsturing van de convenantprocedure

OW 2000/1

Taakverdeling tussen de Gemeentelijke Begeleidingscommissie, de Provinciale Auditcommissie, de Taskforce, de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid op Vlaamse Gewestwegen

LI 94/86

Technische voorschriften - Betonstaal en voorspanstaal

LI 94/86 Bijlage 1

Omzendbrief betreffende het bekleden van de voorzijde der verkeersborden

Deel II "Verkeersborden - Inleiding - Wijzigingen van 30/11/1979"

Deel II-E "Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren - Wijzigingen van 30/11/1979"

Deel II-E "Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren"

Deel V - "Signalisatie van werken - Wijzigingen van 30/11/1978"

Deel V - "Signalisatie van werken"

Schema Verkeerslichten

Deel II-G "Onderborden"

Deel VII - "Alfabet voor signalisatie"

Deel II-B "Verkeersborden betreffende de voorrang"

Deel II-C "Verbodsborden"

Deel II-D "Gebodsborden"

Deel II "Verkeersborden - Inleiding"