Duurzame mobiliteit

Agentschap Wegen en Verkeer zet steeds in op duurzame mobiliteit. Zo controleert het agentschap de staat en de inrichting van fietspaden langs gewestwegen om de aanleg en het onderhoud van die fietspaden structureel aan te pakken. Daarnaast voert AWV continu wegeninspecties uit, waardoor het mogelijk wordt om herstellings- en vernieuwingswerken snel uit te voeren.